Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Lokal matproduksjon i koronaskyggen

Verden er uforberedt på fremtidig matmangel. Israel utarbeider nye løsninger.

Lokal vri: Israel produserer stadig mer mat ved hjelp av dryppvanning, droner og annen ny teknologi. Foto: Israels ambassade.
Lokal vri: Israel produserer stadig mer mat ved hjelp av dryppvanning, droner og annen ny teknologi. Foto: Israels ambassade.

Dagens matproduksjon er avhengig av globaliserte systemer som nå kollapser. Ledende matprodusenter har innført restriksjoner på landbrukseksporten. Den globale forsyningskjeden, fra lokal produksjon til internasjonal markedsføring av matvarer, har opplevd en nedgang i både etterspørsel og kjøpekraft på grunn av den globale økonomiske lavkonjunkturen.

Titalls millioner mennesker i Midtøsten og andre deler av verden slutter seg nå til de 820 millioner menneskene som allerede før pandemien befant seg i nød eller var underernærte.

"Matvaresikkerheten og ernæringsstatusen hos de mest sårbare befolkningsgruppene vil sannsynligvis forverres ytterligere."

I regi av Food and Agriculture Organization (FAO) publiserte FN i sommer en årsrapport vedrørende verdenstilstanden for mat; The State of Food Security and Nutrition in the World 2020. Til tross for noen få fremskritt, viser rapporten at verden ligger dårlig an til å nå målene for Zero Hunger innen 2030.

Årets Nobels fredspris gikk nylig til Verdens matvareprogram (WFP) og Nobelkomiteen fremhever viktigheten av å sikre trygg og næringsrik mat til alle på planeten. Matvaresikkerheten og ernæringsstatusen hos de mest sårbare befolkningsgruppene vil sannsynligvis forverres ytterligere på grunn av helsemessige og sosioøkonomiske utfordringer forårsaket av COVID-19-pandemien, noe som forsterker den overhengende faren for hungersnød.

Hvordan forhindre en global matkrise som kan føre til massemigrasjon (miljøflyktninger) og politisk usikkerhet?

Utvilsomt må internasjonale handelssystemer holdes åpne for mat og landbruksprodukter som gjødsel, maskiner og drivstoff for å nevne noen, og vi må skape bedre løsninger for matsvinn. Samtidig bør nasjoner øke sin lokale matproduksjonskapasitet. Maten må ikke bare tilfredsstille kaloribehov, men også være sunn, næringsrik og gjøres tilgjengelig for alle for en overkommelig pris.

Israel er leverandør av raske, effektive og rimelige løsninger som øker lokal matproduksjon for varmere breddegrader eller drivhus. Drypp-vanning er et av de beste eksemplene på dette.

Annonse

De fleste landbruksavlinger rundt om i verden dyrkes fremdeles på "tørt land", det vil si at dyrkingen er avhengig av regn for vanning. Et bytte til drypp- vanning vil øke avlingene, spare vann og klimagasser, og over tid vil det skape matsikkerhet.

En spesiell fordel er at grønnsaker kan dyrkes flere ganger i løpet av året, i motsetning til tradisjonell dyrking der man er avhengig av naturlig nedbør og bare kan produsere i en sesong.

Uten vann kan ingenting dyrkes, og de tørre forholdene i Israel har gitt grobunn til å utvikle mange løsninger for kultivering av ørkenlandskap. Som for eksempel ved bruk av renset kloakkvann til dyrking, bruk av desalinert saltvann, og hydrofonisk dyrking av grønnsaker i vann.

I dag vet vi at avling av husdyr for slakt er ressurskrevende, lite miljøvennlig og bærekraftig. Dette har inspirert innovativ kulinarisk forskning på alternative proteinkilder fra planter og ført til banebrytende produksjon av dyrefritt kjøtt. Gjennom 3D-teknologi, hvor dyreceller gror uten komponenter fra dyr, har israelske selskaper utviklet nye måter å møte det daglige proteinbehovet på. Prosessen fjerne bitter smak, men beholder de ernæringsmessige faktorene i disse plantebaserte proteinene.

Videre kan vi nevne individualisert jordbruk (precise agriculture). Teknologien er i stand til å fortelle nøyaktig hvor mye vann og gjødsel som kreves for en individuell plante, og hvilke sykdommer planten eventuelt er plaget av. En slik individualisert håndtering kan fjern-administreres via droner.

Satellitter brukes også til informasjonsinnsamling og fjernmåling av datastyrte drivhus. Kontinuerlig oppfølging av vekstforhold via kontrollert temperatur og fuktighet, og biologisk behandling ved skadedyr, øker avlingene og skaper mer mat.

Behovet for å styrke lokale landbruksprodukter vokser enda sterkere i kjølvannet av forverrede klimaendringer, vannmangel og utryddelse av dyre- og plantearter som igjen skaper ubalanse i det naturlig biologiske mangfoldet i naturen. En slik utvikling truer vår evne til å levere mat på sikt. Dette krever en innovativ løsningsorientert tilnærming som ikke belaster miljøet og klimaet ytterligere.

Koronakrisen er fortsatt langt fra løst, og vi kommer til å oppleve dens forgreninger i nesten alle områder av vår hverdag også fremover. Derfor er det i dag viktigere enn noen gang før å forstå sårbarheten til globale næringskjeder, sårbarheten til matsikkerhet og avverge dette med å øke lokal matproduksjon i stor nok skala.

La oss videreutvikle mulighetene og finne løsninger sammen for det globale fellesskapet.

Neste artikkel

Gjermundnes trenger nytt fjøs nå