Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Kjøp norsk, Erna!

Jeg håper Høyre og Erna Solberg legger bort sin prestisje og prioriterer norske interesser.

Det er ikke bare hver og en av oss som kan bidra til å redde arbeidsplasser. Regjeringen bærer det aller største ansvaret for å velge norsk, skriver Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum. Foto: Berit Roald / NTB scanpix
Det er ikke bare hver og en av oss som kan bidra til å redde arbeidsplasser. Regjeringen bærer det aller største ansvaret for å velge norsk, skriver Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

For to uker siden utfordret jeg Erna Solberg på om hun ville oppfordre folk i Norge til å handle norsk. Dette har representanter fra Høyre kritisert meg for etterpå.

Norge står midt oppe i en økonomisk krise. Jeg mener det betyr noe hva hver og en av oss gjør. Dersom vi velger å handle norske og lokale produkter i våre lokalbutikker, vil det selvsagt bidra til å redde mange arbeidsplasser i Norge. Jeg oppfordrer ikke noen til å kjøpe ting de ikke har råd til, men i valget mellom norske og utenlandske produkter, anbefaler jeg å kjøpe norske.

Det er imidlertid ikke bare hver og en av oss som kan bidra til å redde arbeidsplasser. Regjeringen bærer det aller største ansvaret for å velge norsk. Her er noen tips til Høyre om hvordan regjeringen kan redde og skape flere arbeidsplasser i Norge:

1. Støtt entreprenørene i Norge

Norsk anleggsbransje advarer mot at stadig flere offentlige samferdselskontrakter lages slik at norske bedrifter taper mot utenlandske selskap i anbudsrundene. Dette fører både til tap av norske arbeidsplasser og kan gi dårligere veier og bruer. Som minister i Høyre- og Frp-regjeringen, gikk blant annet Per Sandberg tydelig inn for at et kinesisk storselskap skulle kunne vinne kontrakten om utbygging av Beitstadsundet bru i Trøndelag, noe de også gjorde. Et stort prosjekt regjeringen må ta tak i snarest, er Hålogalandsveien. Kontrakten er for stor til at norske selskaper har reell sjanse til å vinne. Her må regjeringen ta grep og endre på anbudet snarest!

2. Støtt matproduksjonen og næringsmiddelindustrien i Norge

Noe av det første daværende EU-minister Vidar Helgesen gjorde som statsråd for Høyre- og Frp-regjeringen, var å varsle EU at han ville svekke det norske tollvernet og gjennom det skade norsk matproduksjon. Da Høyre og Frp fikk stortingsflertallet imot seg, nærmest beklaget regjeringen overfor EUs ledere at de var nødt til å forsvare våre nasjonale interesser. Å sikre norsk matproduksjon, næringsmiddelindustri og beredskap er ikke noe du skal beklage. Tvert imot, dette skal regjeringen gjøre det med rak rygg og den største glede!

3. Støtt lokalbutikkene i Norge

Senterpartiet vil ta vare på din lokalbutikk! Det er for meg uforståelig hvorfor regjeringen bevisst har innført nye regler som gjør at norske lokalbutikker taper mot internasjonale storselskaper. Mens den lokale klesbutikken hjemme må betale toll på klærne de kjøper inn, har regjeringen gjort det mulig for utenlandske selskaper å selge klær tollfritt direkte over nett. Regjeringen burde hjelpe norske lokalbutikker, ikke utenlandske nettselskaper som ikke skaper en eneste arbeidsplass, hverken på Hamar eller noen andre steder i Norge.

Annonse

Norge er et mangfoldig land, og lokalbutikkene bidrar også til levende lokalsamfunn i det vakre landet vårt. Vi må gjøre alt vi kan for å redde hver eneste en av dem.

4. Støtt olje-, gass- og leverandørindustrien i Norge

Olje- og gassnæringa er Norges desidert største. Den står nå overfor en situasjon som er mer dramatisk enn flere har innsett. Dersom ikke situasjonen avhjelpes, står verft langs store deler av kysten vår i fare for å forsvinne. Både LO, NHO og en samlet bransje har gjort det klart hva som kreves. Likevel stritter regjeringen imot. Dette har vi ikke tid til. Med endrede skatteregler og en klar forventning om at oljeselskapene bruker norske verft og underleverandører, kan vi redde arbeidsplasser langs hele kysten vår.

5. Støtt drosjesjåførene i Norge

Det pågår nå en viktig kamp på Stortinget for taxinæringa i Norge. Regjeringa ønsker å legge til rette for blant annet Uber. Det gjør ikke Senterpartiet. I dag jobber det om lag 16 000 drosjesjåfører i Norge. Drosjeselskapene bidrar til ytterligere arbeidsplasser i Norge gjennom at de også driver sin administrasjon her. Til sammenlikning har Uber hatt et håndfull ansatte i Norge. Det meste av selskapet drives fra San Francisco.

Høyre- og Frp-regjeringens avgiftsøkninger og avregulering av taxinæringa fratar drosjesjåfører i Norge det som så langt har vært trygge jobber. Dette skaper usikkerhet og uro, ikke kun for sjåførene selv, men også for mange av deres kunder. Drosjesjåførene sikrer beredskap og bidrar til å binde landet sammen. Senterpartiet sier ja til taxi i hele Norge!

6. Bruk strømmen i Norge

Denne våren har Stortinget behandlet et forslag om å tillate en gigantisk eksportkabel fra Norge til Storbritannia. Jeg er sterkt uenig med Høyreregjeringen og Arbeiderpartiet som nektet å stanse denne kabelen en gang for alle. Dersom kabelen bli bygd om noen år, vil det øke strømprisene i Norge. Samtidig vil det gjøre din strømregning dyrere.

De norske fossefallene og bruken av vannkrafta vår har vært avgjørende for utbyggingen av store deler av Norge. Vi må lære av vår historie, og bruke strømmen i Norge til å skape industriarbeidsplasser og sikre rimelig strøm til norske familier.

Ved å velge norsk, kan regjeringen redde arbeidsplasser og bedrifter innen en rekke bransjer. Jeg håper Høyre og Erna Solberg legger bort sin prestisje, og prioriterer norske interesser.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Gjenreisning av Finnmark er godt for Norge