Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Ikke vær blind for blindpassasjerene

Skadedyr, frø, sopp, virus og bakterier følger daglig med import av planter, som «blindpassasjerer». Fremmede arter flyttes rundt av oss mennesker gjennom internasjonal handel og gir nye, alvorlige plantehelseproblemer.

Brunskogsnegl er en uønsket invaderende art i Norge, og står oppført på Norsk svarteliste. Foto: Mariann Tvete
Brunskogsnegl er en uønsket invaderende art i Norge, og står oppført på Norsk svarteliste. Foto: Mariann Tvete

Kronikken er skrevet av Den nasjonale komitéen for markeringen av FNs internasjonale plantehelseår 2020: Maria Fall, Norsk Gartnerforbund, Anne Marit Øverlien, Mattilsynet, Jon Mjærum, Norsk Landbruksrådgiving, Tron Hirsti, Det norsk hageselskap og Arne Hermansen, Nibio.

FN har utpekt 2020 til det internasjonale plantehelseåret for å gi økt global oppmerksomhet om viktigheten av god plantehelse. Plantevern er også vern om livet. Det er på tide å se problemene i hvitøyet.

Planter er den primære kilden til inntekt for nesten halvparten av verdens befolkning og utgjør opptil 80 prosent av maten vi spiser. Det er derfor nødvendig å beskytte plantene mot å bli ødelagt av planteskadegjørere. Dette krever innsats fra alle som har med planter å gjøre.

Blindpassasjerer av mange slag følger med planter, jord, bark, flis og tre-emballasje. De fleste blindpassasjerene gjør lite eller ingen skade. Men noen gjør det, og da til gagns.

Hageeiere kjenner til problemene med brunskogsnegl og hvor tidkrevende denne er å bekjempe. I 2019 gjorde Mattilsynet flere nye funn av alvorlige planteskadegjørere. I frukt- og bærproduksjon ble det funnet heksekost, pærevisnesjuke og blodlus. I grøntanlegg ble det funnet ramorum-greinvisning.

I produksjon av poteter og grønnsaker på friland ble det funnet gul potetcystenematode og lys ringråte, samt coloradobille i en kjøkkenhage. Det er videre funnet virus som har potensial til å gjøre stor skade i tomatproduksjon, og virus og bakterie med potensial til stor skade i jordbærproduksjon.

I tillegg ble det påvist pærebrann i fire nye kommuner. I 2020 ble denne sjukdommen for første gang påvist i kommersiell fruktdyrking.

Skal vi stoppe alle inngangsporter for blindpassasjer til Norge må vi stenge landet.
Annonse

Dette er ikke bare et problem for bønder og gartnere som produserer mat, men også et problem for andre planteprodusenter, myndighetene, hageeiere, og for norsk natur.

Hvem har skylden? God plantehelse handler ikke om det. Det handler om at alle bidrar med det de kan. Plantehelsen i Norge er god sammenlignet med andre europeiske land, og vi står alle sammen med et mål om å bevare det slik. For oss som jobber med planter er problemet kjent og har høy prioritet.

Mattilsynet fører tilsyn med at import foregår i henhold til regelverket, og følger opp at de som produserer planter i Norge leverer friske planter. Hvert år overvåker og kartlegger Mattilsynet prioriterte planteskadegjørere. Målet er at nye planteskadegjørere ikke skal etablere seg, og at allerede etablerte, alvorlige planteskadegjørere ikke skal spre seg.

De som produserer planter i Norge har mye kunnskap om plantehelse. Det er et strengt regelverk rundt planteproduksjon i Norge, med hyppige kontroller og prøvetakingsregimer. Det må vi fortsette med.

Norsk Gartnerforbund jobber aktivt for en levende norsk planteproduksjon og jobber for økt etterspørsel etter planter som er laget i Norge. Norge er ikke fri for planteskadegjørere, men ved å handle lokalt synker risikoen for å få inn nye arter.

Hageeiere og privatpersoner kan også bidra på ulike måter. Det beste er å unngå å handle planter eller plantemateriale fra utlandet fordi mange planteskadegjørere som insekter, bakterier og virus kan gjemme seg i dem, og vil være vanskelig å se før det har gått litt tid. Ved bytting eller salg av planter kan du la minst mulig jord følge med plantene.

Kunnskapen om blindpassasjerer finnes. Nibio har utviklet «Plantevernleksikonet» på nett. Dette er en uvurderlig kilde til kunnskap. Nibio forsyner samfunnet med kunnskap om skadegjørere og Planteklinikken stiller diagnosen. Forskerne finner nye måter å kontrollere skadegjørerne på.

Norsk Landbruksrådgiving har en viktig rolle i rådgivning om bekjempelse av skadegjørere og informasjon om viktigheten av friske planter til produsentene. Det norske hageselskap er den viktigste informasjonskanalen til den private hageeier. Nøkkelordene er samarbeid, kunnskap og kommunikasjon. Dersom alle blir med og gjør litt, så kan vi sammen oppnå mye!

Skal vi stoppe alle inngangsporter for blindpassasjer til Norge må vi stenge landet. Det er ikke et mål i seg selv, og i et globalt handelssystem nært sagt umulig. Men fra et plantehelseperspektiv er det viktig at plantene som omsettes og som importeres er friske.

God plantehelse handler om at vi ikke lukker øynene for det vi vet er et problem. Bli med på å markere plantehelseåret 2020 som året da vi sluttet å være blinde for våre blindpassasjerer.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Ingen skal ha kollektiv straff