Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Hva betyr Trump for Norge?

Norske aktører har ikke tatt USAs 45. president på alvor.

Få fans: Donald Trumps norske venner finnes i Frp og Sp, skriver kronikøren. Foto: Jim Bourg /AP / NTB
Få fans: Donald Trumps norske venner finnes i Frp og Sp, skriver kronikøren. Foto: Jim Bourg /AP / NTB

Donald J. Trump er ferdig. Han kommer til å gå ut på samme hyperkontroversielle måte som han har styrt landet på siden januar 2017.

Undertegnede har «fotfulgt» Trump siden nominasjonsvalgene i 2016. Nå som mannen er blitt tvunget til å gi opp sin ondartete motstand mot valgresultatet, kan vi vende blikket i en mer hjemlig retning. Hva har vi lært av Trump-showet her til lands?

For en statsviter med et livslangt engasjement for både faglige og profesjonelle standarder har Norges reaksjon på Trump vært en særdeles lite oppløftende erfaring. Statsvitenskapens rett til å bli tatt alvorlig som en vitenskap, spesielt i en offentlig debatt, har definitivt blitt svekket.

Reaksjonene på Trumps overtakelse av både presidentembedet og Det Republikanske Partiet har vært preget av både manglende kunnskap om mannen, og manglende vilje til å ta hans opptreden alvorlig.

Flere representanter fra fagets øverste rekker – bl.a. Bernt Hagvtet, Øyvind Østerud, Janne Matlary og Asle Toje – har bidratt. Felles for alle har vært en klar tendens til ikke å ta verken mannen eller hans innflytelse særlig alvorlig.

"Felles for alle har vært en klar tendens til ikke å ta verken mannen eller hans innflytelse særlig alvorlig."

Hovedtendensen har vært å betrakte Trump mer som klovn enn politiker. Trump innrømmes å være en forferdelig og håpløs person – men ikke en alvorlig trussel mot selve «systemet», verken i USA eller den vestlige verden.

Hovedprofilen til praktisk talt alle nyhetsformidlere – og spesielt NRK – har vært en uendelig strøm av typen: «Jøss. Har du sett hva han gærningen Trump har funnet på nå?»

Som om den omfattende disintegreringen av demokratisk styring i USA ikke hadde noen alvorlig betydning for demokratiet i Norge.

Blant politikerne i Norge ble debatten om Trump innledet av selve statsminister Solberg umidelbart etter Trumps valgseier i november av 2016. Da erklærte Solberg at hun «ikke var bekymret» for hvordan det hele skulle gå – fordi «jobben ville gjøre noe med ham» (….).

Annonse

Nå vet vi at statsministeren tok fullstendig feil. Det var Trump som «gjorde noe med stillingen», ikke omvendt.

Men Solbergs vurdering ser ut til å ha påvirket hennes egen utenriksminister. I løpet av Trumps periode som president har utenriksminister Søreide markert seg med en total mangel på kritiske vurderinger av Trump utad, og en tilsynelatende godkjennelse av Trump-Pompeos radikale avvisning av Norges «egne» «Oslo Accords» i Midt-Østen, samt Trumps nedrakking av NATO.

Blant andre norske politikere er det verdt å nevne: (1) en gjennomgående positiv holdning i Fremskrittspartiet til Trump som både person og leder, og (2) et ensomt tilfelle av detaljert heltedyrkelse hos Senterpartiets nestleder og tidligere energiminister, Ola Borten Moe.

At ledende medlemmer av Fremskrittspartiet «digger» Trump er vel kjent. Partiets «Norge først-» politikk og utpregete begeistring for USAs mest konservative politiske krefter er vel kjent og bredt formidlet i Norge.

Når det gjelder Ola Borten Moes begeistring for «The Donald», er det spesielt interessant av to grunner. For det første er hans innlegg om Trump en enestående «attest» fra en politiker som ikke er fra Fremskrittspartiet. For det andre er Moes innlegg konsekvent. Han beundrer Trump av to grunner: For det han gjør («utfordrer et stadig mektigere og mer autoritært Kina» og «engasjerer seg tungt for å få verdens sykeste land, Nord-Korea, inn i et mer konstruktivt spor»), og for det han ikke gjør («starter noen kriger»).

Og det er det hele. Trump som person; Trump som leder for alle amerikanerne; Trump som eksempel på demokratiske verdier og egenskaper – slikt interesserer ikke Borten Moe. Dette er ikke bare snevert og hyperpragmatisk, det er demokratisk sett både villedende og farlig.

Etter mitt skjønn burde det nå være klart for alle at Donald Trump er fullstendig avslørt, både personlig som en egoist, demagog, løgner og «bully», og politisk som en opportunist, rasist, misogynist og xenofob.

Mannen bryter med hele registeret av demokratiske og likhetsprinsipper som ligger til grunn for både USAs spesielle form for demokrati, og for hele det vestlige liberal-pluralistiske systemet. Og enda mer grunnleggende prinsipielt har hans opptreden siden valget i november i år vist en total forakt for både selve valgsystemet og rettsvesenet i USA.

Heldigvis synes Trumps appell som politisk eksempel i Norge begrenset til ledere som Carl I. Hagen og Ola Borten Moe. Men at den norske politiske kulturen generelt sett, og at representanter for den sittende regjeringskoalisjon i særdeleshet, kan være så stille om hva Trump egentlig betyr for vestlig demokrati er både oppsiktsvekkende og farlig.

Betingelsene for et vel fungerende og vedvarende demokratisk styre er like mye et spørsmål om politisk kultur og sosialisering i demokratiske verdier, som et spørsmål om en «mest effektiv bruk av ressurser» og «individuell frihet».

Ledere som Donald Trump er i hele sitt vesen og virke antidemokratisk. Full stopp.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Historien om strømregninga