Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Historieforfalskning om fuglehund

Ulovligheter og oppdrett av fugl som mangler tillatelser må stoppes.

Omstridt: Klima- og miljødepartementet skal avgjøre om fasan (her etter lovlig jakt i England) skal tillates oppdrettet for jaktformål i Norge. Foto: Roy Andersen
Omstridt: Klima- og miljødepartementet skal avgjøre om fasan (her etter lovlig jakt i England) skal tillates oppdrettet for jaktformål i Norge. Foto: Roy Andersen

Leder av Østfold Fuglehundklubb (ØFK), Pål W. Pettersen, skriver i Nationen 24.07.22 at Miljødirektorats avgjørelse om å forby all utsetting av fasan og rapphøns i 2021 kom som lyn fra klar himmel. Dette er ikke sant.

Siden 2014 er det avslørt en svært kritikkverdig praksis, men også direkte ulovlige forhold, innen det norske lavlandsmiljøet.

De som har opplevd lyn fra klar himmel er rapphøns og fasan, som har blitt ulovlig oppdrettet og ulovlig trent på av en liten krets med jaktprøveutøvere, som heldigvis er lite representative for den norske jegerstanden.

Det har blitt avdekket at lavlandsklubber har satt ut fasan og rapphøns ulovlig i alle år, og langt etter lovlig utsettningstidspunkt. Hundetrening og jaktprøver har i mange år blitt gjennomført på utsatt fugl som ikke er i stand til å finne mat selv, eller har utviklet en anti-predator adferd.

Videre er det avdekket ulovlige treningsformer, som trening på fugler som tas ut av sitt bur og legges ut i gresset slik at hund og hundefører kan trene på dem. Videre er det avdekket ulovlig trening inne i nettinghus, såkalt hegn, der uerfarne hunder blir eksponert for mange flaksende og skremte fugl.

Ulovlig salg av fugler til andre klubber og landsdeler, herunder manglende sertifisering av fugleanlegg, samt manglende tillatelse til å ha fugler i fangenskap, førte til at Mattilsynet stengte hele virksomheten i Vestfold Fuglehundklubb i 2019.

Smugling av fugleegg inn til landet har foregått i en årrekke. En av aktørene som ble tatt var Tjølling jeger og fiskeforening, som måtte betale nærmere 1 million til Toll- og avgiftsdirektoratet.

Det har vært trent ulovlig og satt ut fugl helt inntil det totalfrede og vernede naturreservatet Klåstadkilen i Vestold i flere tiår uten at det ser ut til at det er søkt om fritak fra vernebestemmelsene.

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark har hatt møter med Tjølling JFF på grunn av ulike brudd på bestemmelser. De ulovlige forholdene ble varslet internt til de ansvarlige foreninger og organisasjoner, men ble benektet, med oppfølgende represalier og offentlig uthenging av de varslet.

Norsk Ornitologisk Forening (Birdlife), NOAH - for dyrs rettigheter, Dyrebeskyttelsen og privatpersoner har engasjert seg for å få stanset den ulovlige praksisen. Når Sivilombudsmannen må kobles inn for å veilede både departementet og Miljødirektoratet i forhold knyttet til fuglenes egenverd og dyrevelferd, så er vel dette et tegn på en særdeles lite klar himmel.

De siste to årene har ikke Fuglehundklubbenes Forbund (FKF) engang søkt om tillatelse til å opprette og holde rapphøns og fasan i klubbregi. Det er nemlig slik at man først må ha tillatelse til å drive en fuglefarm og deretter søke om å kjøpe egg eller levende fugl. Dette er oppsiktsvekkende nok ikke blitt gjort innenfor de tidsfrister som gjelder.

I 2021 unnlot FKF å søke om hold av fugl og klubbene bare satte i gang å lage/importere fugl. Det er riktig som Pettersen skriver at ingen fikk tillatelse til hold av fugl i 2021, og siden man hadde laget fuglene uten tillatelse, satt man med tusenvis av ulovlige fugler. Departementet tvilte seg frem til å tillate utsetting i 2021, men advarte samtidige klubbene om det påfølgende året, der utsetting ikke kunne forventes.

Som Pettersen påpeker visste klubben og FKF altså om dette, men velger igjen i 2022 å ikke søke om tillatelse til å holde fugl. De velger heller å gjenta fjorårets ulovlige praksis og setter i gang med å lage fugl uten noen tillatelser. Når man er varslet ett år i forveien, kan man ikke skrive at avgjørelsen kom som lyn fra klar himmel.

Rapphøns og fasan er på listen over «fremmende organismer» i Norge, og en tillatelse til hold av slike er Miljødirektoratets bord. Dyrevelferd sorterer under Mattilsynet. Så lenge Miljødirektoratet ikke gir tillatelse til import, avl eller hold av rapphøns og fasan så stopper saken der.

Pettersen og hans støttespillere forsøker å fortelle en alternativ historie. Miljødirektoratet har i oversendelsen av klagesaken til departementet plukket Fuglehundklubbenes Forbunds og deres advokaters argumenter i fillebiter, og er svært tydelig i sin faglige vurdering.

I Norge er det som hovedregel ikke tillatt å opprette vilt til jakt og trening. Med den fagkunnskapen vi har om dyr i fangenskap, «Burden of captivity» og et føre var-prinsipp, finnes det ingen grunn til å gi tillatelse.

Klubbenes historikk og dokumenterte ulovlige praksis understreker dessverre hvor viktig det er at departementet følger sitt fagdirektorat i saken.

Det er fullt mulig å reise til Danmark og Sverige hvis en ønsker å trene sine hunder på fugl som ikke naturlig finnes i Norge for å delta konkurranser og høste heder og ære. Det er dessverre lite heder og ære knyttet til fuglehundsportens lavlandsaktiviteter i Norge.

Neste artikkel

Regjeringen utreder færre verktøy