Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Erna – det dreier seg om respekt for menneskeverdet

Det er lett å holde fine nyttårstaler. Men å utføre i ord det man sier i pene klær har ofte vist seg vanskelig, også for vår statsminister.

Hard ut: Erna Solberg har lagt et umenneskelig press på mange mennesker med sin håndtering av pelssaken, skriver kronikkforfatter Gorm Sanson (bildet). Foto: Siri Juell Rasmussen

Da Erna Solberg holdt sin nyttårstale for 2019, var et viktig budskap at mennesker må ta vare på hverandre så vi kan gi hverandre og ikke minst våre barn en trygg hverdag. Hvor fjernt fra dette er ikke da den måten Erna og hennes regjeringskolleger har behandlet landets pelsdyrbønder over flere år, og i 2018 spesielt.

I forbindelse med Venstres inntreden i dagens regjering, ble det i Jeløya-plattformen av 14. januar 2018 slått fast at norsk pelsdyroppdrett skulle avvikles innen 1.1.2025. Dette er et bemerkelsesverdig vedtak, siden det fjerner legitimiteten til et næringsliv som har vært vel etablert i Norge i omlag 100 år. Det er også bemerkelsesverdig siden Solberg-regjeringen bare ett år i forveien, 10. januar 2017, fikk Stortinget til å gå inn for en bærekraftig utvikling av pelsdyroppdrett i Norge. Den juridiske siden av dette er så sin sak, men hva med den menneskelige siden?

Og Erna og hennes kolleger har virkelig gjort det vanskelig for den enkelte pelsdyrbonde de siste åra. Vel vitende om at fôr til pelsdyr er den største variable kostnaden i pelsdyrproduksjonen, så fatter regjeringen flere vedtak etter hardt press fra enkelte grupper.

I jordbruksforhandlingene 2014 får regjeringen Solberg fjernet den såkalte kraftfôrrefusjonen til pelsdyrfôr. En refusjon man gav til pelsdyrfôr fordi vi har en norsk kraftfôravgift konkurrerende land ikke har. I stedet innfører regjeringen mulighet for tollfritak for kraftfôr til pelsdyrfôr. Problemet er at pelsdyrfôr industrien ikke har en infrastruktur som gjør det mulig å utnytte denne nye løsningen. Det blir et tap økonomisk for næringa i størrelsesorden 5,5 millioner kroner pr år som går direkte på fôrprisen.

Dette merkes godt for den enkelte produsent, og spesielt for de som nylig har startet med pelsdyr. Det virker som et bevisst angrep på pelsdyrnæringa siden det tar lang tid å bygge opp nødvendig infrastruktur. Noe både landbruksminister og andre i regjeringsapparatet visste svært godt. Og det kan heller ikke på noen måte være i tråd med verdier hverken Høyre eller Frp står for – at man skal tvinges til å konkurrere på ulike grunnlag. Spesielt ikke mot utenlandske konkurrenter.

I jordbruksforhandlingen i 2015, følger så regjeringen Solberg opp med ytterligere innstramninger i tråd med anbefalinger fra pressgrupper. Denne gangen er det fraktstøtta regjeringen Solberg fjerner fra 1. januar 2016. Fraktstøtta har vært en støtteordning for pelsfôrproduksjon siden 70-tallet. Den har medvirket til at man har gått fra nærmere 50 små fôrkjøkken, til 3 store fôrkjøkken.

Annonse

Altså er hele infrastrukturen tilpasset en politisk støtteordning. Så bare fjerner man støtta med et kjapt vedtak. Vedtaket gir et tap for næringa på ca 18 millioner årlig. Et tap som igjen hentes inn på fôrprisen, og som straffer hardest de som har drevet kortest. Det er både ekstremt usosialt og virker svært lite gjennomtenkt politisk. Fraktstøtta ble ikke rørt for landbruket for øvrig, siden fraktstøtta ansees som viktig for å kompensere forskjeller som følge av landets topografi.

Konsekvenser de nevnte vedtak har hatt, har vært katastrofe for mange pelsdyrbønder. Spesielt for de nyetablerte og de med store lån. En fjerning av snaut 25 millioner kroner til produksjon av drøyt 25 millioner kg fôr, betyr en økt fôrpris på vel 1,- krone. F.eks en økning fra 2,5,- til 3,5,- kr pr kg. Dette betyr en økning i variable kostnader på 40 prosent, takket være Solberg-regjeringens vedtak i 2014 og 2015. I alt næringsliv ville en slik økning i variable kostnader vært dramatisk.

I tillegg skjer det et fall i de internasjonale skinnpriser. Næringa går inn i sin første bølgedal på 20 år. For de nyetablerte og de med høy gjeld betyr dette at drifta blir avhengig av driftskreditt hos bankene.

Situasjonen var likevel ikke så ille, siden Solberg-regjeringen i november 2016 bestemte at det skulle satses på bærekraftig utvikling av pelsdyrnæringa. Mange bønder får da klarsignal til videre drift hos sine banker, og mange foretar investeringer av større eller mindre målestokk. Nå var det hele avklart. Og ikke minst planlegger mange hvordan man skal kunne få til en drivverdig situasjon de nye vanskelige politiske rammer til tross. Ny optimisme er skapt, og mange tror på at dette vil la seg løse.

Så kommer kontrabeskjeden. Solberg regjeringen har stupt kollbøtte i pelsdyrsaken. Norsk pelsdyrnæring skal avvikles innen 1.1. 2025. Først kommuniserer regjeringen at alle som driver med pelsdyr i Norge pr 15.1.2018 vil få kompensasjon. Spesielt ille er det selvfølgelig for de som fikk nye kredittrammer i bankene etter at regjering og storting hadde lovet videre drift i 2017.

Etter avviklingsvedtaket setter bankene sikkerheten i eiendeler til 0,- Man kan glemme å forhandle om nye kredittrammer. I tillegg kommer regjeringen med en kontrabeskjed – at kun de som drifter til lov om avvikling er vedtatt, kvalifiserer til kompensasjon. Hvordan kan de som startet opp etter 2010 og de med stor gjeld kunne klare dette – uten at bankene vil gi kredittrammer til videre drift? Måten dette er gjort på gir et inntrykk av å være utspekulert. Det virker som om regjeringen ønsker å skade bønder og deres familier mest mulig.

Det kan neppe måles i penger eller verdier, det enorme presset som pelsdyrbønder og deres pårørende har opplevd i mange år. Likevel har nok det elendige økonomiske håndverket til Solberg-regjeringen ført til at mange - både bønder, barn og pårørende - har gått i kjelleren mentalt sett.

Kjære Erna. Du har kanskje fattet et vedtak for historien, men du har også gitt medaljen en bakside! Jeg ber om at du gir de mange bønder og deres familier mulighet for en verdig avvikling. Det fortjener de.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Snakk så jeg forstår!