Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Det grønne toget går uten Norge

Dersom Norge skal nå sine klimaforpliktelser er det ingen tvil om at noe må gjøres med reisevanene til oss som lever her.

 Heller enn å blir fortrengt til fordel for fly og veg, burde togtilbudet stått øverst på prioritetslista, skriver Ida Riis-Johansen. Foto: Senterungdommen
Heller enn å blir fortrengt til fordel for fly og veg, burde togtilbudet stått øverst på prioritetslista, skriver Ida Riis-Johansen. Foto: Senterungdommen

På 90-tallet kunne norske reisende legge seg på toget i Oslo og våkne i København, Berlin eller Hamburg. 30 år senere har nattog til kontinentet fra Norge forsvunnet som en konsekvens av blant annet billigere flybilletter og nyutbygde motorveier. Samtidig står verden i dag midt i en klimakrise. Heller enn å blir fortrengt til fordel for fly og veg, burde togtilbudet stått øverst på prioritetslista.

Dersom Norge skal nå sine klimaforpliktelser er det ingen tvil om at noe må gjøres med reisevanene til oss som lever her. Samtidig kan det ikke forventes at reisende har mulighet i hverdagen til å velge andre alternativer enn det som er tilgjengelig, effektivt og økonomisk. Derfor må det tilrettelegges for nettopp dette.

Siden 2005 har Norge doblet flytrafikken. Tre av Europas 16 mest trafikkerte flyruter er norske innenriksruter, i Oslo-Trondheim, Oslo-Bergen og Oslo-Stavanger. Også reiser til Stockholm og København er på topp 25 i Europa. Nordmenn er blant de som flyr mest per innbygger i Europa, og dersom utviklingen fortsetter vil antall flyvinger øke fram mot 2050. I det samme tidsrommet har verden samtidig forpliktet seg til å være et nullutslippssamfunn gjennom Parisavtalen. Dersom trenden skal kunne snus i tide, må Storting og Regjering være villige til å endre hvordan vi prioriterer mellom ulike reiseformer.

Annonse

Mens svenskene og danskene planlegger å starte opp nattlige avganger til kontinentet, har Norge meldt seg av og diskuterer i stedet å bruke milliarder på ny rullebane på Gardemoen og utvidelse av E18 til Oslo. Dermed prioriterer Norge veg- og flytrafikk uten betydelige planer for å bedre tilbudet togreisende. Alternativt kunne vi sett tilbake til 90-tallet og innført målrettede avgifter på de mest trafikkerte flystrekningene innenlands og fra Norge til Europa. Mellom 1978 til 2002 var det en avgift på alle flyreiser til utlandet fra Norge. Etter hvert gjaldt avgiften også innenriksruter mellom Oslo og byene Bergen, Kristiansand, Stavanger og Trondheim. Det er vanskelig å forstå hvorfor denne ordningen ble fjernet.

I dag er det store forskjeller mellom utenlandsreiser og ulike typer innenlandsreiser med fly. I noen områder av Norge er kortbanenettet det eneste kollektivtilbudet som finnes og ofte dyrt. Samtidig er strekninger som de fire mest trafikkerte strekkene fra Oslo, samt en del reiser til Europa, billige, svært høyt trafikkerte og har reelle alternativer i form av buss og tog. Selv om ikke alle flyreiser kan erstattes med tog, er det mange som kan det dersom toget blir billigere og noe mer effektivt, samtidig som fly blir dyrere.

Som historien viser er det mulig å skille mellom ulike flystrekninger, slik at avgifter kan målrettes på konkrete strekninger.

Som historien viser er det mulig å skille mellom ulike flystrekninger, slik at avgifter kan målrettes på konkrete strekninger. Norge må gjeninnføre betydelige avgifter på flyvinger til Europa og mellom de store byene, som et virkemiddel for å endre trendene med stadig økende flytrafikk som vi ser i dag. Avgifter må videre kunne øremerkes til å forbedre alternativene til forurensende flytransport. Billige, effektive og komfortable nattog mellom byer i Norge og på kontinentet, er blant disse alternativene. Det har blitt gjort tidligere i Norge, og det blir gjort mange andre steder i Europa i dag. Slik kan Norge gå fra å være et av de landene i Europa som flyr mest per innbygger, til å være et land som satser på framtidsrettet og grønn transport.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Skivebom, Per Skorge