Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Den høylytte klagingen

Stabil økonomi, bedrifter som vokser og veier som bygges. Dette er de viktigste forutsetningene for at vi kan ha gode, levende og sterke lokalsamfunn som selv kan bestemme mest mulig.

Parlamentarisk leder for Senterpartiet, Marit Arnstad. Foto: Siri Juell Rasmussen
Parlamentarisk leder for Senterpartiet, Marit Arnstad. Foto: Siri Juell Rasmussen

Distriktspolitikken er todelt. Vi har den store distriktspolitikken og den smale.

Den store distriktspolitikken er områder vi ikke alltid tenker på som distriktspolitikk. Det er samferdselspolitikken, det å bygge vei og bane som knytter lokalsamfunn sammen og sørger for at folk kan ta seg frem og bedriftene kan frakte varene sine. Skattepolitikken, at bedriftene har gode rammer de kan operere innenfor, og ikke straffes økonomisk for at de skaper arbeidsplasser er også den store distriktspolitikken. Lokale bedrifter som sørger for verdiskaping og arbeidsplasser er selve ryggraden i Distrikts-Norge.

Den smale distriktspolitikken er områder som regionale utviklingsmidler eller hvor rådhuset ligger. Smal distriktspolitikk kan være viktig, men det er ikke den smale distriktspolitikken som sikrer levende lokalsamfunn og sterke kommuner. Oppsummert handler den store distriktspolitikken om vekst i og styrking av distriktene, mens den smale distriktspolitikken handler om kommunal administrasjon. Det er den store distriktspolitikken som betyr noe for de som bor i distriktene, og det er denne politikken regjeringen prioriterer.

Den største myten i norsk politikk er at Senterpartiet har best distriktspolitikk, bare fordi de snakker mest om distrikt.

Senterpartiets Marit Arnstad fortsetter i kjent spor når hun beskylder regjeringen for sentralisering 6. januar. Det Arnstad kaller sentralisering er utvikling og tilpasning til en ny tid. Ja, det blir færre passkontor. Det er fordi norske pass er ettertraktet, og sikkerheten rundt produksjon og utstedelse av disse er et ekstremt viktig sikkerhetspolitisk ansvar. Å hevde at dette og liknende reformer, hvis hensikt er å tilpasse Norge det 21 århundret, er et uttrykk for sentralisering, er det i realiteten et uttrykk for Senterpartiets økende desperasjon.

Sannheten er at distriktene går så det suser, og kommunene bestemmer mer med Høyre i regjering. Ledigheten i mange distriktsfylker har ikke vært lavere på mange år.

Annonse

Det må være pinlig for Arnstad å se på at færre gårdsbruk legges ned nå som Senterpartiet er ute av regjering. Spesielt gøy kan det heller ikke være at antallet politifolk øker, soningskøen minsker, bedriftene ansetter flere og det bygges mer vei enn noen gang før. De som tjener mest på dette er distriktene. Digitaliseringen av samfunnet gjør at tjenestene kommer nærmere folk. Fremfor å gå på et kontor kan folk nå kommunen og det offentlige fra sin egen stue. Mer desentraliserte tjenester er knapt mulig å få til.

Så må vi stille oss spørsmålet: Hva er egentlig sentralisering? Enkelt forklart er det at flere avgjørelser om flere saker tas av politikere i Oslo fremfor lokalsamfunn selv. Det motsatte skjer under denne regjeringen. Kommunene får bestemme mer over eget samfunn. Dette illustreres ved at når staten behandler klagesaker om vedtak fattet av kommunene og lokalpolitikere, så er det kommunene vår regjering lytter til. Vi sier ja til 80 prosent av alle kommunale vedtak som er til behandling. Lokalpolitikerne, uavhengig av hvilket parti de kommer fra, vet best hva som passer best for egen kommune.

Da Senterpartiet satt i regjering, mente det Senterparti-styrte kommunaldepartementet at de visste bedre enn kommunene. Hele 60 prosent av alle kommunale vedtak ble overprøvd av senterpartister i Oslo som mente at de visste bedre enn de lokale folkevalgte. Den største myten i norsk politikk er at Senterpartiet har best distriktspolitikk, bare fordi de snakker mest om distrikt.

Dersom man er opptatt av levende distrikter og at flere avgjørelser tas lokalt er det Høyre som best sikrer dette. Vi bygger veier som knytter folk sammen, vi sørger for gode vilkår så bedriftene kan ansette flere i distriktene, og vi lar kommunene ta de fleste avgjørelser selv.

Resultatet er mer levende distrikter, lav arbeidsledighet, og mer kommunalt selvstyre enn da Senterpartiet satt i regjering. Og jeg betviler sterkt at en sosialistisk regjering med støtte fra MDG og Rødt vil levere bedre resultater på disse områdene.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Offentlige anbud og bygg i tre