Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Bensinstasjonsmatens bidrag til folkehelsa

Hvordan lykkes sammen på folkehelseområdet?

Snarmat er ikke alltid like sunt, men på bensinstasjoner har det bedret seg, ifølge kronikkforfatteren. Foto: Heiko Junge / NTB Scanpix
Snarmat er ikke alltid like sunt, men på bensinstasjoner har det bedret seg, ifølge kronikkforfatteren. Foto: Heiko Junge / NTB Scanpix

Gjennom flere år har servicehandelsnæringen jobbet målrettet for å tilby bedre og sunnere måltidsalternativer. Hvilken lærdom kan man trekke av myndighetenes og bransjens samarbeid på dette området av relevans for andre områder der det er viktig å oppnå forbedringer i et folkehelseperspektiv?

Ferske tall for den siste femårsperioden viser at en stadig økende andel av bensinstasjonenes samlede omsetning knytter seg til matservering. Målt som andel av bransjens samlede kioskomsetning, utgjør salget av raske måltidsløsninger nå nær 25 prosent. I tillegg kommer inntekter fra salg av dagligvarer beregnet på selvtilberedning.

En samlet bransje er opptatt av at økt salg av raske måltidsløsninger kombineres med tiltak som møter myndighetenes forventninger på folkehelseområdet. Gjennom Nasjonal handlingsplan for bedre kosthold i befolkningen har regjeringen forpliktet seg til å jobbe for å redusere nordmenns inntak av salt, sukker og fett. Blant de mest betydningsfulle tiltakene for å lykkes med å realisere en slik ambisjon, er et godt og nært samarbeid mellom myndighetene og servicehandelsbransjen gjennom intensjonsavtalen for et sunnere kosthold. I avtalen er det oppstilt tydelige forventninger til hva man skal oppnå i felleskap som alternativ til ensidige myndighetstiltak i form av påbud og forbud.

Samarbeidet mellom myndighetene og næringen har gitt gode og konkrete resultater med hensyn til å få bransjen til å utvikle og tilby bedre og sunnere måltidsalternativer sammen med sine underleverandører.

Noen konkrete eksempler som synliggjør dette er:

• Gjennom målrettet innsats har Circle K redusert saltinnholdet mellom 12 og 70 prosent for flere av sine populære måltidsprodukter.

Annonse

• Shell har utviklet og solgt over 5 millioner matpakker bestående av grovt brød med sunne norske råvarer som påleggsalternativer.

Da SIFO kartla nordmenns spisevaner for drøyt ti år tilbake, var bensinstasjoner, gatekjøkkener og fastfood-restauranter på topp over spisesteder man helst ville unngå. Bensinstasjonskjedenes systematiske konseptutvikling har bidratt til at bensinstasjonene i dag fremstår som mange nordmenns foretrukne sted når det gjelder kjøp av raske måltidsløsninger. Næringen tilbyr også i mindre grad enn før måltider som er ensidig identiske med de som tilbys av de bransjenære konkurrentene SIFO tok for seg i sin kartlegging.

Myndighetenes og servicehandelsnæringens samarbeid for sunnere kosthold bør også være en modell for hvordan man samarbeider på andre områder der det foreligger utfordringer på folkehelseområdet. Regjeringen peker i sin ferske folkehelsemelding selv på at skadereduksjon er et foretrukket alternativ til en ren forbudslinje i tobakkspolitikken, og mener dette er viktig for å redusere utfordringene knyttet til etablerte røykere som ikke greier eller vil slutte.

Forutsetningen for at en slik tilnærming skal være vellykket er at man tillater mindre helseskadelige produkter på markedet, og at disse gjøres kjent blant forbrukerne på en måte som gjør at de fremstår som aktuelle alternativer. Vurdert med erfaring fra andre land, kan også en norsk tobakkspolitikk basert på skadereduksjon, og der man fra myndighetenes og næringslivets side samarbeider om gode informasjonstiltak, bidra til at man gradvis får flere til å velge de mindre helseskadelige alternativene.

Dette vil bidra til bedre folkehelse blant større grupper i befolkningen tilsvarende de gevinster som oppnås ved redusert inntak av salt, sukker og fett.

Noen forbrukere vil alltid komme til å ta valg som reduserer de individuelle og samfunnsmessige gevinstene som er forbundet med vellykkede folkehelsetiltak. Samarbeidet mellom myndighetene og servicehandelsnæringen har imidlertid synliggjort at gode og målbare resultater kan oppnås gjennom å ta i bruk alternativer til påbud og forbud i folkehelsepolitikken. Kanskje bør vi ta større lærdom av dette som grunnlag for å lykkes enda bedre i tiden som kommer?

Neste artikkel

Fjøskrakken var innsatsfaktor