Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Ap og Sp må være garantistene for et sterkt transatlantisk samarbeid

Nato er bærebjelken i norsk sikkerhetspolitikk, uten garantien det gir oss er vi avhengige av de bilaterale forholdene vi har til andre allierte.

Samarbeid: Norge vil fremdeles være et trygt land å bo i gjennom et fortsatt omfattende militært samarbeid med Nato, og med et sterkt bilateralt forhold til USA, skriver kronikkforfatteren. Her ser vi USAs president Joe Biden og Natos generalsekretær Jens Stoltenberg under et Nato-toppmøte tidligere i år. Foto: Torbjørn Kjosvold / SMK / POOL / NTB
Samarbeid: Norge vil fremdeles være et trygt land å bo i gjennom et fortsatt omfattende militært samarbeid med Nato, og med et sterkt bilateralt forhold til USA, skriver kronikkforfatteren. Her ser vi USAs president Joe Biden og Natos generalsekretær Jens Stoltenberg under et Nato-toppmøte tidligere i år. Foto: Torbjørn Kjosvold / SMK / POOL / NTB

Vi er i disse dager helt i starten av forhandlinger om en ny regjeringsplattform. Igjen er et parti som ønsker radikale forandringer på norsk utenriks- og forsvarspolitikk i en sterk forhandlingsposisjon, sterkere enn i den forrige rødgrønne regjeringen. Ap og Sp må være garantistene mot farlige endringer i norsk sikkerhetspolitikk.

Norge og USA er tett knyttet sammen, først og fremst gjennom Nato, men også gjennom bilaterale forsvarsavtaler. Landene våre har en lang tradisjon med samarbeid og et godt forhold, helt siden USA var et av de første landene som anerkjente Norge som et selvstendig land.

Historien siden den gang er en historie om nære bånd og et tett samarbeid, som har vært gunstig for begge parter. Gjennom andre verdenskrig og den kalde krigen hadde våre land et omfattende samarbeid, som ga Norge en stor trygghet som et land som delte grense med Sovjetunionen. I de to siste tiår har forsvarssamarbeidet utviklet seg med forhåndslagring av amerikansk militært materiell i Norge, omfattende militære øvelser og mer etterretningssamarbeid.

Dette er tiltak som gjør at sikkerhetsgarantien USA gir oss er svært troverdig. Selv om Norge har andre allierte som står svært nær oss, er det ingen andre stater som kan gi oss en sikkerhetsgaranti på den måten USA gjør. USA er verdens største militærmakt, og har muligheter til å sette ut militære ressurser over hele kloden. Baksiden av dette er at USA har mange forpliktelser spredd rundt, det er derfor viktig at Norge ikke tar vår sikkerhetsgaranti for gitt.

Russland har gjennom sine engasjementer i Georgia og Ukraina vist at landet ikke kan stoles fullt på i internasjonal sammenheng. Men Russland er et land som Norge deler grense med og som vi er nødt til å jobbe med på diplomatisk nivå for å sikre et best mulig forhold. På den andre siden er vi helt avhengige av å sikre Norge mot russisk aggressivitet. Det gjør vi i første rekke gjennom et sterkt norsk forsvar, men vel så viktig ved et tett samarbeid med NATO, og da særlig USA. Allikevel er ikke Russland den eneste utfordringen Norge møter i Nord-områdene.

Annonse

USA har gradvis skiftet fokus mot Kina, og det er en økende rivalisering i Sør-Kina-havet. Dette gjør at USA flytter ressurser vekk fra Europa, og til allierte som er tettere på regionen. De kinesiske interessene stopper derimot ikke i Sør-Kina-havet. Kina har vist en interesse for nordområdene, særlig gjennom et partnerskap med Russland. Issmeltingen i Arktis åpner for store økonomiske muligheter, blant annet gjennom at Nordøstpassasjen blir isfri. Dette gjør faren for konflikt høy.

Kinas store interesse for nordområdene og et utfordrende Russland gjør behovet for amerikansk tilstedeværelse i Norge åpenbar. Det er derfor skremmende å lese at SV fremdeles ønsker å forlate Nato.

"Kinas store interesse for nordområdene og et utfordrende Russland gjør behovet for amerikansk tilstedeværelse i Norge åpenbar."

Nato er bærebjelken i norsk sikkerhetspolitikk, uten garantien det gir oss er vi avhengige av de bilaterale forholdene vi har til andre allierte. Det er da derfor enda mer skremmende å lese at partiet er skeptisk til at allierte land øver og seiler i norske farvann, og tillater seg selv å skulle velge mellom hvilke allierte fartøy som skal få seile i disse farvannene, avhengig av hva partiet mener er feil og riktig type fremdrift på et marinefartøy. I tillegg ønsker heller ikke partiet at Norge skal bidra i Natos fredsskapende arbeid utenfor egne områder.

Det siste i en skremmende rekke av utenrikspolitiske meninger fra SV er at de er skeptiske til en svært attraktiv forsvarsavtale med USA. Avtalen innebærer en enda større forpliktelse til Norge og vår sikkerhet enn den vi allerede har, og vil gi Norge en svært troverdig sikkerhetsgaranti. I de kommende regjeringsforhandlinger må det satses på et fortsatt nært forhold til både NATO og USA og dette må Senterpartiet og Arbeiderpartiet være garantister for.

I en verden der konflikter utvikler seg raskt, og der maktbalansen mellom stormaktene endres er det viktig at Norge fremdeles er et trygt land å bo i. Det vil Norge være gjennom et fortsatt omfattende militært samarbeid med Nato, og med et sterkt bilateralt forhold til USA.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

EU-bønder i hardt vêr mellom jord og bord