Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Koronakrisa viser oss viktigheten av norsk sjølforsyning

I en framtid der matsuverenitet og sjølforsyning er avgjørende for sikkerheten, trenger vi en styrka posisjon av norsk landbruk og den norske bonden.

Norge er avhengig av bonden, skriver Alberte Tennøe Bekkhus, leder i Rød Ungdom. Foto: Rød Ungdom
Norge er avhengig av bonden, skriver Alberte Tennøe Bekkhus, leder i Rød Ungdom. Foto: Rød Ungdom

Koronakrisa har vist oss hvor skjørt samfunnet er, både i Norge og verden. Den viser oss hvor viktig det er med trygge rammer, et sterkt fellesskap og gode løsninger. Den viser oss også hvor viktig det er å være beredt på krisetider, og å ha et apparat som kan takle dem. Da må norsk sjølforsyningsgrad opp.

Likevel er Norge rundt 40 prosent sjølforsynt. Vi importerer altså rundt 60 prosent av maten vi spiser. Vi er totalt avhengige av import, og at det går bra i de landene vi importerer fra. En ting er koronakrisa, som har satt verdenssamfunnet ut av spill, men vi veit også at klimaendringene vil øke matusikkerheten. På tross av dette fører Norge en landbrukspolitikk som fører til at rundt 1000 bruk legges ned i året.

Annonse

Norge er avhengig av bonden. Heller ikke bonden kan ta «hjemmekontor», og bønder landet over, på store og små bruk, jobber hardt for å sikre matproduksjon, et bærekraftig landbruk og ivaretakelse av kulturlandskap. Og i en framtid der matsuverenitet og sjølforsyning er avgjørende for sikkerheten, trenger vi en styrka posisjon av norsk landbruk og den norske bonden.

Landbruket trenger mer subsidier og en fortsatt politikk for bruk, av alle størrelser, over hele landet. Landbruket krever et fortsatt nei til EU, et sterkt importvern, og en seriøs diskusjon rundt Norges EØS-medlemskap. Det krever at vi satser på kortreist og gjerne norskprodusert fôr, og at vi avvender oss sotabasert kraftfôr. Korona-krisa bør bli en oppvekker: Vi trenger et sterkt og bærekraftig norsk landbruk, og økt grad av sjølforsyning.

For å gjøre dette, kreves det politisk handling. Alle gode krefter må med for å styrke landbruket. Det er avgjørende for framtidas matsikkerhet, vår suverenitet og framtidig krisehåndtering.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Norsk Kennel Klub leder an i endringen