Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Why Vy?

Hvorfor i all verden skal NSB bruke penger på å endre navnet på en godt innarbeidet merkevare, som reklamebransjen ville ha kalt det?

Store vyer: Konsernsjef i NSB Geir Isaksen (t.h.) og styreleder Dag Mejdell presenterer nytt navn for NSB. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

"Den nye merkevaren gir tog og buss felles identitet og viser kundene at NSB blir noe nytt. Vy betyr utsikt og oversyn og brukes om å ha ambisjoner – store vyer", skriver NSB i pressemeldingen om navnebyttet. Navnet skal altså smake av "store vyer". Du verden.

Og hva sier de voksne? For eksempel samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) som er formell eier av NSB på vegne av oss uforstandige? Jo, se her:

"NSB-namnet har ei lang historie, og betyr mykje for mange. At namnet no forsvinn har eg stor forståing for at kan vekkje kjensler. Samstundes vil ikkje eigar motsetje seg styret si avgjerd når styret meiner endringa er naudsynt for å styrkje konkurranseposisjonen til NSB og for å kunne tilby dei reisande eit godt og framtidsretta tilbod. Eigar legg stor vekt på at eit samla styre meiner at dette er avgjerdande for ei positiv utvikling i selskapet, seier samferdselsministeren."

Disse velvalgte ordene er fra Samferdselsdepartementets nettsider, bare sjekk selv. Vi skal ta statsråden på ordet.

Annonse

Tenk at det skulle være så enkelt, at det rett og slett er et navnebytte som gir "en styrket konkurranseposisjonen" og et "godt og framtidsretta tilbud"? Alle disse virksomhetene og alle disse bortkastede arbeidsdagene som kom og gikk uten at styrene visste at trylleslaget lå i navnet og i navnebyttet.

Alt dette andre vi legfolk (som ikke er godt betalte PR-folk) har tenkt på, som bedre rutetilbud og bedre service, hvordan unngå "buss for tog" og denslags, kan vi altså slutte å tenke på når vi nå får Vy.

Konsernsjefen i NSB utdyper: "Vy er et skandinavisk ord som betyr utsyn, oversyn, utsikt eller bilde av. Du kan for eksempel ha fremtidsvyer, som betyr ambisjoner eller utsikter. Vy uttrykker at vi gir våre reisende opplevelser, bilder og utsikter. Vy er et kort og enkelt navn som viser at vi er på vei inn i noe nytt. Vi har en lang og stolt tradisjon som går helt tilbake til 1883. Den bygger vi videre på", sier Geir Isaksen. Opplevelser, bilder og utsikter? Så flott da.

Da har jeg kun to spørsmål: Vurderte NSB noen gang navnet "Til himmels"? Og hva koster barnets dåp – egentlig? Er det slik at NSB kalkulerer med nær 300 millioner kroner til ny profil, og så må kompensere Buchardt-familien litt for å ha stjålet navnet Vy av dem i tillegg? Noe mer?

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Uetisk propaganda