Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Valg: Ondt blod i nye Trøndelag

Kan en skilsmissse mellom Ap og Sp i Trøndelag få konsekvenser for forholdet mellom de to partiene i rikspolitikken?

Ordkrig: Fylkesordfører Tore O. Sandvik (bildet) og Sp-nestleder Ola Borten Moe i heftig ordkrig. Foto: Ned Alley / NTB scanpix
Ordkrig: Fylkesordfører Tore O. Sandvik (bildet) og Sp-nestleder Ola Borten Moe i heftig ordkrig. Foto: Ned Alley / NTB scanpix

Det skal kule til en trønder, heter et gammelt ordtak. I Senterpartiet og Arbeiderpartiet har man virkelig levd opp til ordtaket. De gamle samarbeidspartnerne har havnet i kvasst ordhuggeri med hverandre. Trolig vil de to partiene gå hvert til sitt i en lang rekke trønderkommuner og i fylkestinget.

Først litt bakgrunn: I Trøndelag - både i den nordlige og sørlige delen - har Arbeiderpartiet hatt fylkesordføreren, i henholdsvis 24 og 16 år. Trøndelagsfylkene har vært nærmest uinntakelige Ap-bastioner, med et resultat på 40 prosent i forrige fylkestingsvalg.

Trøndelag - særlig Nord-Trøndelag - er også en Sp-bastion. Men ettersom Ap har vært betydelig større, har rangordenen mellom de to partiene gitt seg selv.

Sånn er det ikke lenger. Etter et dramatisk fall for Ap på målingene kombinert med kraftig vekst for Sp er de to partiene - noen dager før valget - jevnstore på målingene.

Sp kan ikke uten videre gå til høyre i norsk politikk, etter å ha beitet seg feit på på høyrekritikk.

Sp værer mulighet til makt, og utfordrer Aps fylkesordfører Tore O. Sandvik. Sp vil ha inn sin mann, Tomas Iver Hallem. Sp er så ivrig på makt at partiet heller ikke er fremmed for å samarbeide med borgerlige partier for å oppnå den.

Det har falt Ap tungt for brystet. Ordkrigen har vært hard. Fylkesordfører Sandvik har gjentatte ganger avkrevd Sp et klart svar: Står partiet fast på den rødgrønne kursen, eller vil partiet slippe sentraliseringskreftene i høyrepartiene til makten? Eller som han spissformulerer det i Adresseavisen: "Vil Sp ofre arbeidsfolk for makt?"

Dette fikk Ola Borten Moe, Sp-nestleder og 3. kandidat i Trondheim, til å steile. Han la ut svar på tiltale på sin Facebookside: "Ap og fylkesordfører Tore O. har drevet en ganske negativ valgkamp mot Senterpartiet lenge. Han tegner et fremtidsbilde av Trøndelag som avhenger av at han personlig fortsetter som fylkesordfører om ting ikke skal gå i grøfta".

Borten Moe retter dessuten sterk kritikk mot LO som har advart sine medlemmer om å stemme Sp der partiet kan tenkes å samarbeidet med borgerlige partier. Borten Moe mener at mange av utfordringene for norske arbeidsfolk kommer som en følge av at Ap (sammen med Høyre og Frp) mangler vilje til å utfordre "EU og Brussel på noe som helst".

Annonse

I en valgkamp kan temperaturen bli høy. Men i Trøndelag har tonen mellom Ap og Sp blitt nærmest uforsonlig. Borten Moe vil ikke engang garantere at Sp vil støtte Ap-ordfører Rita Ottervik i hjemkommunen Trondheim, etter å ha samarbeidet med henne siden 2003.

En skal være forsiktig med å legge for mye i hvordan de politiske samarbeidskonstellasjonene utvikler seg i kommunene. Det er lang tradisjon for at partier kan samarbeide på tvers av de tradisjonelle blokkgrensene. Hva som skjer lokalt og regionalt, har derfor ingen direkte overføringsverdi for partisamarbeid nasjonalt.

Likevel, hvis det skjærer seg fullstendig mellom Sp og Ap i Trøndelag - og ikke minst i Trondheim - vil det legges merke til langt utover Midt-Norges grenser.

Husk at Trondheim var det rødgrønne alternativets arnested. Da Rita Ottervik tok makten i 2003 - i tett samarbeid med SV og Sp - skapte hun en modell for den rødgrønne regjeringen som kom to år senere.

I tillegg, som tidligere nevnt, er Trøndelag bastioner for både Ap og Sp. Hva som skjer i fylkesdelegasjonene, hva trønderne tenker om politisk samarbeid, vil lett påvirke partiene forøvrig.

Nå tror ikke jeg at vi står overfor noe nært forestående brudd mellom Ap og Sp på nasjonalt plan. Sps formidable vekst er sterkt knyttet til regjeringspartienes reformpolitikk. Sp kan ikke uten videre gå til høyre i norsk politikk, etter å ha beitet seg feit på på høyrekritikk.

Likevel har denne valgkampen vist at det langt fra er harmoni mellom de to store på rødgrønn side. Ikke så rart, Ap er snart spist opp av Sp i distriktene. LO-kampanjen som skulle støtte opp under Ap har satt sinnene i kok i Sp. Og i det viktige Trøndelag har den interne murringen i de to partiene brutt ut i åpen ordkrig.

I Trøndelag står den borgerlige Sp-tradisjonen sterkt. Sp samarbeider allerede til høyre i flere kommuner. Slike Sp/Høyre-samarbeid vil etter alt å dømme poppe opp i mange nye kommuner, med det resultat av Ap må gi fra seg ordførervervet.

Og om to år, hvis Ap fremdeles er sterkt svekket på bekostning av både SV, Rødt og MDG, vil det rødgrønne alternativet neppe framstå like fristende for Sp som det gjorde i 2005.

Alt dette trekker i samme retning: Sps strategi for regjeringsmakt kan bli et diskusjonstema. Det er ikke gitt at partiet står last og brast med Ap.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Ja, kommunereformen var en tabbe