Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Trump, bønder og arbeidere

Alt er stort i Amerika. Også desperasjonen. Bønder og arbeidere opplever stadig tøffere levekår. De kunne virkelig ha trengt forandring.

Trump-støttespillere på vei til valgmøte i Fayetteville i Nord-Carolina 29. oktober 2020. Foto: Karl DeBlaker/NTB/AP
Trump-støttespillere på vei til valgmøte i Fayetteville i Nord-Carolina 29. oktober 2020. Foto: Karl DeBlaker/NTB/AP

Drittlivsyndromet kaller rikskjendis Thomas Seltzer det. I flere uker har halvt amerikanske Seltzer tatt oss tv-seere med til et stadig mer slitent og splittet USA. Seltzers prosjekt i NRK-serien UXA har vært å forsøke å finne ut: Hva i all verden skjedde med den amerikanske drømmen?

Pilene peker feil vei: Forskjellene mellom fattig og rik har økt, sosiale forskjeller har økt, forskjeller i utdanningsnivå har økt og forskjellene mellom by og bygd har økt. Økonomi og utdanning bestemmer alt – hvor folk bor, hvem barna går på skole med og hvem folk gifter seg med. Den amerikanske drømmen er nå kun dét: En drøm.

Endringene er dokumentert av blant annet Harvard-professor Robert Putnam. Sist skrev han om det i boka "Our kids", som han fortalte om da han gjestet Oslo i 2015. Nå er endringene lett synlige, når Seltzer kjører gjennom det paddeflate bondelandet Iowa eller i bakgatene i millionbyen Detroit, med lyden av Amerika, Johnny Cash, som intro.

Fanget i håpløshet: I en rystende artikkel med ekstremt fortellende grafikk forteller The New York Times hvordan dødsfall på grunn av selvmord eller rus har økt kraftig blant folk uten høyskole- og universitetsutdanning. Blant dem med høyere utdanning ser man ingen slik utvikling.

Livet er hardt også for bønder. Selvmord var fem ganger mer utbredt blant gårdsarbeidere, fiskere og andre arbeidere i primærnæringene enn blant amerikanere flest, skrev Nationen i 2018.

I UXA møter vi Art Cullen, Pullitzer-vinner og redaktør i lokalavisa The Times i Storm Lake, Iowa. Han beskriver et landbruk som ble stadig mer gjeldstynget og rammet av konkurser på 1980-tallet. Det banet vei for et dramatisk skifte der familielandbruk ble erstattet av industrilandbruk. Nå kontrollerer internasjonale gigantkonsern hele verdikjeden fra såkorn og gjødsel til egg og kjøtt i supermarkedet.

Bøndene har tapt penger sju år på rad og selvmordsraten er like høy som for 40 år siden, ifølge Cullen: "The farm crisis never ended, it just got out of the news". Bøndene skvises, lokalsamfunnene skvises, småprodusentene skvises.

Underbetalt og uorganisert: I USA er minimumslønn blitt normalt og fagforeninger sjeldent. Organisasjonsgraden er ca 10%. Til sammenligning ligger den i Norge stabilt på ca 50%. Et ordnet arbeidsliv, med likeverdige parter rundt bordet, regnes som en av de viktigste årsakene til høy produktivitet og innovasjonskraft i det norske arbeidslivet.

Fagbevegelsen, fagbevegelsen, fagbevegelsen. Mantraet fra Aps Martin Kolberg ble møtt med flaue smil, selv fra hans egne partifeller. For landbruksnæringen kan vi gjerne legge til: Samvirker, konsesjonsplikt, importvern. Dette er ikke gammeldagse strukturer, klare for skraphaugen. Dette er gode verktøy og institusjoner som gir stabilitet og trygghet, også i møte med det såkalt nye arbeidslivet. Tviler du, kan du for eksempel se komiker Harald Eias serie Sånn er Norge, også den på NRK.

Den amerikanske drømmen er innen rekkevidde når strukturene i samfunnet sikrer små forskjeller, tilgang på utdanning, helsetjenester for alle og et sikkerhetsnett for dem som faller utenfor. Vi skal merke oss protestene, håpløsheten og oppløsningstendensene i USA, og den overveldende følelsen millioner av amerikanere har av at de er overlatt til seg selv.

Fra denne siden av Atlanteren virker det for meg nokså åpenbart at Joe Biden har flere av svarene på utfordringene enn Donald Trump, men det hjelper så lite om velgerne verken føler seg sett eller forstått.

Bønder i USA er gjerne konservative og tenderer til å støtte republikanerne, skrev vi i Nationen i september i år. Bønder er blant dem som har blitt igjen etter fraflytningen fra tettsteder hvor det verdikonservative er limet som holder lokalmiljøene sammen. Det passer dårlig med et demokratisk parti som i økende grad har omfavnet liberale verdier tilpasset urbane velgere.

Politikere må snakke til både hjerter og hjerne, forankret i verdier velgerne kjenner seg igjen i. Det gjelder i USA så vel som i Europa. Hvis velgerne verken føler seg hørt eller representert kan veien være kort til sofaen eller til protestpartier.

Å rive ned kan gå fort. Men det skjer ikke over natta. Mange små og store politiske valg har ført "The land of the free and the home of the brave" på avveie. Måtte det snu, til beste for det store, slitne flertallet av hardtarbeidende amerikanere.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Verdien av internasjonalt samarbeid