Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Sp og MDG og søndagsturister

To grønne partier, Sp og MDG, fosser fram på kommunemålingene. Det kan gagne både naturen og bygdene, om slike som MDG-nestor Rasmus Hansson ikke stiller seg i veien.

Ikke alliansebyggere: MDG i Oslo har ikke stort til felles med Sp. Her fra valgvaken under forrige kommunevalg. Foran til venstre Lan Marie Nguyen Berg. Bak til høyre barrierebygger Rasmus Hansson. Foto: Ole Gunnar Onsøien / NTB scanpix
Ikke alliansebyggere: MDG i Oslo har ikke stort til felles med Sp. Her fra valgvaken under forrige kommunevalg. Foran til venstre Lan Marie Nguyen Berg. Bak til høyre barrierebygger Rasmus Hansson. Foto: Ole Gunnar Onsøien / NTB scanpix

Den første dagen på folkehøgskole var ubehagelig. Det var på 1970-tallet. Vi skulle presentere oss, og fortelle om hobbyer. To flotte byjenter hadde «friluftsliv» som hobby. Jeg ble skamfull. Som 16-åring hadde jeg aldri hørt begrepet «friluftsliv» før - og ante ikke hva det innebar.

Når du vokser opp i skauen og på jordet, er det ingen rundt deg som sondrer mellom liv og friluftsliv.

Det var Rasmus Hansson, frontfigur og tidligere stortingsrepresentant for Miljøpartiet De Grønne (MDG), som vekket minnet. Han skrev nylig i et avisinlegg: «Norsk natur (...) har fortsatt status i politikken som særinteresse for søndagsturister. Senterpartiet setter ord på det de fleste partier tenker med sitt bevisstløse slagord bruk er det beste vern.» (Vårt Land 3. september.)

Tror han virkelig at de som vokser opp på bygdene ser på natur som en «særinteresse for søndagsturismen»?

Hanssons påstand om at så å si alle andre enn MDG ser naturen som en «særinteresse for søndagsturister», vitner om manglende kunnskap om hva slags liv andre lever. Tror han de som vokser opp uten skille mellom liv og friluftsliv ser på natur som en «særinteresse for søndagsturismen»? At folk fra primærnæringene og de som bor - og vil fortsette å bo - i bygdene i dette landet bryr seg mindre om den naturen de har vokst opp i, enn Rasmus Hanssson?

Når det gjelder Senterpartiet, bør MDG-nestoren vite at partiet er etablert av bønder og tuftet på naturen. Bønder er ei næringsgruppe som lever av jorda og i pakt med naturen så langt det lar seg gjøre ut fra de premissene Stortinget legger. Det er de som først merker klimaendringer og naturslitasje på kroppen og lommeboka.

Stortingsflertallet har stilt stadig strengere effektivitetskrav til bøndene. At kravene kan gå på naturen løs, har tidligere ikke bekymret Ap, og bekymrer åpenbart ikke høyresida i norsk politikk. Bekymrer det Hansson?

Annonse

MDG-Hansson bør svare på hvorfor det er «bevisstløst» at bruk er det beste vern. Skal beitebruken opphøre, slik at landet gror igjen og rødlistede arter forsvinner? Hva slags mat mener Hansson vi skal spise om vi ikke bruker matjorda? Biff fra Brasil? Er det bedre å verne all skog, enn å bruke den på bærekraftig vis? Er det feil å erstatte fossile produkter med produkter av tre? Bør alle hus bygges av betong?

Hansson har helt rett i at «det vil kreve et større mentalt og politisk skifte» for å berge kloden og vår sivilisasjon, slik også FNs naturpanel (IPBES) understreker. Ett av de «avgjørende tiltakene» som Naturpanelet viser til, er at: «Koblingen mellom et godt og meningsfylt liv og stadig økende materielt forbruk må brytes.» Samtidig som det globaliserte næringslivet er tuftet på økt ressursbruk og økt forbruk. Utfordringen er så formidabel, at MDG bør innse at det er viktigere med alliansebygging enn å raljere. Ett av Sps eldste slagord, holdt i hevd av Trygve Slagsvold Vedum, er: «Vekst er ikke å forbruke mer, men å forvalte bedre».

Onsdag viste NRKs meningsmåling grønn framgang på kommunebarometeret. Både Sp og MDG gikk fram 3 prosentpoeng. MDG ble målt til 10 prosent, Sp til 15,2.

Den grønne framgangen kan gagne både matjorda, naturen og bygdene om de to partiene lokalt klarer å forsere de barrierene av kulturforskjeller og fordommer som Rasmus Hansson bygger opp, og samarbeider om viktige felles ærend.

Det er håp i at MDG'ere på bygdene ser ut til å være mer jordnære enn Hansson og partiets mest profilerte talspersoner i Oslo. Dermed bør heller ikke Sps lokalpolitikere i utgangspunktet belaste MDG'ere i distriktene med ansvaret for urimelige utfall fra MDG i hovedstaden. MDG er et ungt parti under utforming.

Eivind Hoff-Elimari, redaktør i Pan og aktiv i MDG, skrev nylig i Nationen: «Det har lenge slått meg at tekster Pan får tilsendt fra lokalpolitikere i MDG og Sp ofte er til forveksling lik hverandre. De forsvarer grasrotdemokratiet, matjorda og naturen. De kritiserer vekst for vekstens skyld og vil ta tempoet i samfunnet ned.»

Videre: Det er ille med « (...) et fiendebilde som gjør det vanskeligere å bygge de grønne alliansene vi trenger. Mye tyder på at MDG og Sp i årets valg til sammen vil bli så store mange steder at de kan diktere sine betingelser overfor Ap og Høyre. Det gir store muligheter for å ta bedre vare på naturen og matjorda, stimulere til mer kortreist mat og levende lokalsamfunn som styres av andre hensyn enn kostnadseffektivitet.»

Hoff-Elimari inngir håp om at lokalpolitikere fra MDG har skjønt at lokale Sp-folk, og velgerne deres, er milevis fra å se på natur som «særinteresse for søndagsturister». Hva om bygde-MDG tok partiets Oslo-elite et lite kurs?

Oppsummert

Flåsete barrierebygger

1 MDG-Hansson bør svare på hvorfor slagordet «bruk er det beste vern» er «bevisstløst». Bør for eksempel alle hus bygges av betong?

Bygde-MDG

2 Ifølge MDGs Eivind Hoff-Elimari har lokalpolitikere fra Sp og MDG mye felles.

Grønne allianser

3 Eivind Hoff-Elimari, MDG: Det er ile med fiendebilder som gjør det vanskeligere å bygge de grønne alliansene vi trenger.

Neste artikkel

Lønn og ledelse