Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Solbergs svar på distriktsopprøret

Landet får en distriktsminister. Nok et tulledepartement?

Distriktsminister: Distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland ble møtt med blomster på slottsplassen. Foto: Fredrik Varfjell/NTB scanpix
Distriktsminister: Distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland ble møtt med blomster på slottsplassen. Foto: Fredrik Varfjell/NTB scanpix

Den største overraskelsen i Erna Solbergs nye regjeringskabal er den nye statsrådsposten for distrikt og digitalisering.

Dermed sto vittighetene i kø i de sosiale mediene. En av de mer vellykkede var forfattet av Rødt-politiker og forfatter Mímir Kristjánsson:

"Kilder bekrefter at regjeringen også vil bli utvidet med: En kommunikasjon- og klarspråkminister. En planleggings- og perspektivminister. En gaming- og gründerminister. En statsråd for bredbånd og bokstavrim."

Det er lett å dra noen kjappe vitser på den nye distriktsministerens bekostning. Bakteppet er jo at regjeringen Solberg har en viss tradisjon for å opprette "tulledepartementer" for å oppnå riktig antall og sammensetning på statsrådene sine. Før Frp gikk ut av regjering, var vi oppe i rekordhøye 22 statsrådsposter.

Som noen kanskje vil huske, hadde vi inntil i dag både en eldre- og folkehelseminister, en samfunnssikkerhetsminister og en digitaliseringsminister. Disse profesjonene forsvant ut døra med Frp.

Men så ble det altså opprettet en ny ministerpost. Var det for å få kabalen til å gå opp (både med tanke på styrkeforholdet mellom de tre regjeringspartiene, og det faktum at det dermed endelig ble plass til en trønder i regjeringen)? Eller skyldes det et ærlig ønske om å styrke regjeringens distriktsprofil?

Det vil tiden vise. Det kommer an på hva som faktisk legges inn i porteføljen til distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland. For å si det sånn, det må handle om mer enn bredbånd til bygdene.

Annonse

Dette er et uttrykk for at statsminister Erna Solberg faktisk anerkjenner at det pågår et distriktsopprør.

I utgangspunktet ligger de store distriktspolitiske virkemidlene i fagdepartementene, slik som Kommunaldepartementet, Samferdselsdepartementet, Næringsdepartementet og ikke minst Landbruksdepartemetet. I disse departementene tas det daglig små og store beslutninger som påvirker distriktenes rammevilkår.

En dedikert distriktsstatsråd vil ikke endre på dette. Men hun kan få en rolle som kan minne om klima- og miljøministerens, å være en statsråd som fører kontroll med de andre departementenes virksomhet. Distriktsministeren vil trolig vurdere hva slags effekt de øvrige statsrådenes beslutninger har for distriktenes livs- og vekstvilkår, og bidra til å løfte de distriktspolitiske hensynene i regjeringens daglige virke.

Hvorvidt dette faktisk bidrar til å løfte regjeringens distriktsprofil avhenger av hvor mye makt og myndighet den nye statsråden utstyres med.

Uansett er dette et uttrykk for at statsminister Erna Solberg faktisk anerkjenner at det pågår et distriktsopprør. Det er vanskelig å tolke dette grepet som noe annet enn et mottrekk til Senterpartiets kraftige vekst og et svar på den sterke kritikken av regjeringens sentraliseringsreformer. Solberg ønsker å synliggjøre regjeringens distriktspolitikk.

I dette ligger det også en stor innrømmelse fra Solbergs side. Da hennes regjering tok makten i 2013, var det et poeng å frikoble distriktspolitikk fra annen politikk. Særlig i næringspolitikken skulle ikke distriktspolitiske hensyn lenger vektlegges, ikke en gang i landbrukspolitikken.

Nå har regjeringen snudd på flisa. Det har ikke skjedd over natta. KrFs inntog, med Granavolden-plattformen, sørget for gjeninnføre distriktshensyn som et selvstendidig hensyn i landbrukspolitikken. Nå, med et eget ansvarsområde i regjeringen, tas det ytterligere distriktspolitiske skritt.

Vi kan saktens vitse om "tulledepartementer" på bostavrim. Likevel bør det være grunn til å glede seg over - blant alle oss som er opptatt av ta hele landet i bruk - at distriktene har fått så sterk betydning i norsk politikk at statsministeren ser seg tjent med å innsette en egen distriktsminister.

Det betyr at distriktsopprøret har gjort inntrykk på aller øverste hold.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Regjeringa vil ikke love mer penger til å bygge ut sykehuset i Østfold