Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Skjebnetimer i London

Nå fortjener det flertallet som stemte «leave» i folkeavstemninga respekt – og brexit. I dag behandler det britiske parlamentet brexitavtalen.

Utenfor det britiske parlamentet: Plakater skal minne politikerne om at et flertall av britene stemte for å forlate EU, altså ja til brexit. Foto: AP Photo/Kirsty Wigglesworth, NTB scanpix.
Utenfor det britiske parlamentet: Plakater skal minne politikerne om at et flertall av britene stemte for å forlate EU, altså ja til brexit. Foto: AP Photo/Kirsty Wigglesworth, NTB scanpix.

Statsminister Boris Johnson klarte å lande en ny skilsmisseavtale med EU. Et flertall av britene har ventet på skilsmissen i over tre år nå. Håpet er nå at det britiske parlamentet er seg sitt ansvar bevisst, og sørger for å etterkomme flertallets ønske om brexit. Det avgjøres i parlamentet i dag.

Et flertall av de britiske velgerne har stemt for brexit. Nå skylder de folkevalgte dem å gjennomføre skilsmissen med Den europeiske unionen. Det er ugreit at britiske politikere og EU så langt har opptrådt på en måte som fortjener betegnelsen «kaos». Det svekker respekten for demokratiet - og dermed demokratiet.

Det er på høy tid at det britiske parlamentet bidrar konstruktivt til den videre brexit-prosessen. Det ser ut til at statsminister Boris Johnson i forhandlingene med EU har lagt et fundament som bør holde. Johnson har tilsynelatende fått en avtale med EU som er som er friere fra Brussel enn den Theresa May forhandlet fram.

Samtidig tydet signalene fra London fredag på at flere partier/partifraksjoner setter partimarkeringer framfor respekten for velgerne og hensynet til folkestyret. For å skrive om avgående president i EU-kommisjonen, Jean -Claude Junckers refreng«alle forstår engelsk, men ingen forstår engelskmennene»: Alle forstår engelsk, men hvem forstår engelske politikere som kan trenere brexit i årevis?

Det er så å si umulig å forutse hva resultatet blir i London i dag. Alt i alt tyder signalene på at det kan bikke alle veier, både mot et ja-resultat – og mot nei til brexitavtalen. Det kan også ende med mellomløsninger, for eksempel en aksept av avtalen som utgangspunkt – men at det skal stemmes over den endelige lovteksten. En slik variant kan innebære at Boris Johnson må søke EU om utsettelse enda en gang.

Annonse

Her i Norge bør vi uansett merke oss at den framforhandlede brexitavtalen innebærer at britene skal forhandle med EU om en frihandelsavtale. Brussel avkrever ikke britene EØS-medlemskap, EU-toppene krever ikke at britene må adoptere rubb og rake av alt EU-regelverket som sikrer fri flyt, såkalt fri konkurranse og en sømløs energiunion.

NB: Britene har fått aksept for å selge sine varer til EU uten EØS. Det skulle også bare mangle, og det er mildt sagt ikke særlig overraskende – dersom en ikke har gått på skremslene i den hjemlige debatten.

Med enigheten mellom EU og Storbritannia om å forhandle fram en frihandelsavtale, ryker høyrepartiene og Ap-ledelsens mest brukte forsvar for en udemokratisk og usosial EØS-avtale.

Så er det å håpe at EU/EØS-tilhengere i våre hjemlige politiske partier nå gir opp sine forsøk på å stilne den viktige debatten om konsekvensene av EØS med «se det kaoset britene har fått». De som fremmer disse «kaos-truslene», deriblant statsminister Erna Solberg (H), bør nok ta inn over seg at det først og fremst rammer det folkeflertallet som har stemt for brexit.

En skal være en sann elitist for å kritisere folkestyret i et annet land – et folkestyre bygd på de samme idealene som det norske folkestyret bygger på.

Til tross for slitasje og utmattelse etter at britiske politikere i over tre år har surret med å gjennomføre brexit, vil fortsatt et flertall av britene forlate Den europeiske unionen, viser en omfattende meningsmåling med svar fra 23.000 briter, som Comres publiserte onsdag og Klassekampen gjenga torsdag.

Nå fortjener det flertallet som stemte i folkeavstemninga respekt – og brexit.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

En naturlig oppdatering