Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Send Elvestuen på beite, nå!

Når miljøminister Ola Elvestuen river tradisjonsrike setre og sprenger bruer i beiteområdet, er det på tide å sende ham ut på beite for å lære.

Bør prøve en tur ut av byen: Partileder Trine Skei Grande og klima- og miljøminister Ola Elvestuen startet Venstres valgkamp med trikketur fra Grünerløkka til Majorstua i Oslo. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix
Bør prøve en tur ut av byen: Partileder Trine Skei Grande og klima- og miljøminister Ola Elvestuen startet Venstres valgkamp med trikketur fra Grünerløkka til Majorstua i Oslo. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

En villreinstamme har overlevd på Dovrefjell mens Forsvaret har bombet og skutt i det samme området. Villreinen beita rundt seterveggene på Rollstadsætre og Vesllie og tuslet over bekkene på bruer bygd av Forsvaret – mens det duret og smalt. Det er reinen sin, det!

Villreinstammen på Dovre har sannelig fortjent roligere dager og mer tumleplass etter å ha «tjent folk og fedreland» siden de første kavaleriene skjøt sine serier i 1923, og fram til siste skudd i 2008. Høyre-regjeringas miljøminister derimot, fortjener bråk.

Til tross for at villreinen på Dovre har overlevd Forsvarets bruk av området, beordrer Ola Elvestuen fra Venstre nå at den tradisjonsrike setergrenda Vesllie i Dovrefjell Nasjonalpark skal rives «av hensyn til villreinen».

Hvor harry kan en statsråd bli? Svar: Så harry at han selger kulturminner på Finn.no.

I et brev til ordførerne i Lesja og Dovre datert 12. august skriver Ola Elvestuen: «Jeg har hatt møte med Miljødirektoratet og på nytt drøftet behovet for å fjerne seterbygningene av hensyn til villreinen. Jeg mener på bakgrunn av dette at hensynet til villreinen veier tyngre enn kulturminnehensynene i denne saken. I området rundt Vesllie er det godt beite for rein. Ved å fjerne bygningene bidrar vi til å redusere den samlede belastningen for villreinen.»

Hvor harry kan en statsråd bli? For å bruke Lars Sponheims terminologi på samme måte som den tidligere Venstre-lederen gjorde det («preget av dårlig smak, udannet, provinsiell, usofistikert», Store norske leksikon).

Svaret er: Så harry at han sørger for at tradisjonsrike – og nyttige – seterbygninger på Dovrefjell blir lagt ut på «Finn.no» til høystbydende privatperson.

Annonse

Jo da, det er sant. Her er utdrag fra annonseteksten på Finn.no: «Hjerkinn Skytefelt skal tilbakeføres til sivile formål. Dette innebærer blant annet fjerning av bygg og anlegg. Det er vedtatt av myndighetene at bygninger på Rollstadsætre/Vesllie skal fjernes. Forsvarsbygg vil derfor selge bygningene, inklusive løsøre, til høystbydende. Hytte 1 Vesllie. Byggeår 1932, med et nyere påbygg. Bruttoareal 53 m2 Hytte 2 Vesllie. Byggeår ukjent, men er av noe nyere dato enn 0011. Bruttoareal 30 m. Hytte 3 Rollstadsætre. Byggeår 1871. Bruttoareal: 58 m2.» Budfristen var 19. juni klokka 12:00.

Selge og fjerne ei seter som er fra 1871 og i statens eie, fordi den truer en villreinstamme som overlevde sammen med Forsvaret?

«Vi kan ikke sitte stille og se på at flotte og viktige kulturminner som de tradisjonsrike setrene i Vesllie i Dovrefjell Nasjonalpark blir rasert på feil faglig grunnlag», sa direktør i Norsk Kulturarv, Erik Lillebråten, til Nationen i sommer. Sammen med generalsekretær i Fortidsminneforeningen, Ola Fjeldheim, ber Lillebråten innstendig Fylkesmannen i Innlandet om å gripe inn for å sikre at det unike setermiljøet midt på Dovrefjell blir tatt vare på.

Samtidig som ei setergrend fra 1870 selges på Finn.no, vil Miljødirektoratet og Klima- og miljødepartementet bevare ammunisjonslageret «Igloen» fra 1980-90-tallet. Hva er det som gjør et nyere ammunisjonslager til et viktigere kulturminne enn setre som er eldre enn det gamle skytefeltet?

Det mest reale hadde vært å tilbakeføre seterbygningene til gårdene de tilhørte før de ble avgitt til «folk og fedreland». Vernevedtaket innebærer jo ikke forbud mot beitenæring, det åpnes endog for at nye «tilsynsbuer» kan settes opp. Beitenæringa er noe av det mest moderne og minst harry vi har her til lands. Den er viktig av hensyn til matproduksjonen, av hensyn til binding av Co2 og av hensyn til å bevare artsmangfoldet.

I tillegg til at setrene fjernes, så skal gamle, solide betongbruer sprenges. «Det kan søkes om midler til finansiering av nødvendige nye bruer fra posten «Tiltak i verneområdet». Slik søknad må sendes til Miljødirektoratet» sier Elvestuen til Nationen. Mye tyder på at statsråden mangler elementær kunnskap om beitenæringa og dens betydning for klima og miljø. Han bør sendes på beite for å lære.

Det er jervesone på Dovrefjell. Dyra må ha utvidet tilsyn. Skadde dyr må kunne fraktes ut. «Dette vil bli svært utfordrande framover dersom bruer og vegar på Dovrefjell blir borte», sier Lesja-gardbruker Ellen Sørumgård Syse. Styreleder for Dovrefjell nasjonalpark, Bengt Fasteraune, sier det er galskap å bruke penger på å sprenge bruer det er behov for, for deretter å bygge nye. Det har Fasteraune helt rett i. Galskapen på Dovrefjell må stoppes.

Oppsummert

Harry 1

1 Villreinen på Dovre har overlevd Forsvarets klasebombing, men trues av ei setergrend som alltid har stått der, sier Ola Elvestuen – og selger setergrenda på Finn.no.

Harry 2

2 Elvestuen beordrer sprenging av Forsvarets gamle bruer på Dovrefjell. Beitenæringa får kanskje tilskudd til å bygge nye, dersom Miljødirektoratet vil, sier Elvestuen.

Galskap

3 Styreleder for Dovrefjell Najsonalpark, Bengt Fasteraune, sier det er galskap å bruke penger på å sprenge bruer det er behov for, for deretter å bruke penger på å bygge nye. Det har han selvsagt rett i.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Trondheims skamplett kan bli Aps pryd