Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Rydd opp, Torbjørn Røe Isaksen

"Et uforbeholdent unnskyld" er ikke nok når mennesker er uskyldig dømt til fengselsstraff – eller har endt opp i økonomisk ruin. Det må ryddes opp, og det haster.

Arbeids- og sosialminister: Torbjørn Røe Isaksen (H) under pressekonferansen tirsdag, der granskingsrapporten etter Nav-skandalen ble presentert. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix
Arbeids- og sosialminister: Torbjørn Røe Isaksen (H) under pressekonferansen tirsdag, der granskingsrapporten etter Nav-skandalen ble presentert. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Tirsdag slo granskingsutvalget fast at Nav-skandalen er den største rettsskandalen i norsk historie. Utvalget, ledet av professor i Europarett, Finn Arnesen, legger hovedansvaret på Arbeids- og sosialdepartementet og på Nav, men slår samtidig fast at langt flere har sviktet.

Både påtalemyndigheten og domstolene har i stor grad lagt de rettslige vurderingene fra Nav til grunn. Lovforståelsen er «knapt blitt overprøvd i forbindelse med straffesaker i de alminnelige domstolene», skriver utvalget. Forsvarsadvokatene har sviktet, knapt noen av dem har sett den EØS-rettslige problemstillingen.

I rapporten Blindsonen – Gransking av feilpraktiseringen av folketrygdlovens oppholdskrav ved reiser i EØS-området (NOU nr. 9, 2020), slår et enstemmig utvalg fast at departementet, Nav og domstolene har praktisert trygderetten feil siden 2012. Et flertall i utvalget mener feilpraktiseringen strekker seg helt tilbake til da EØS-avtalen ble innført i 1994.

Kritikken av Nav er krass: "Mangel på kompetanse, kapasitet, kommunikasjon og kritisk tenkning synes å ha preget det praktiske gjennomføringsarbeidet med trygdeforordningene i etaten". Den nylig avgåtte Nav-sjefen, Sigrun Vågeng, har mildt sagt lite å være stolt av i Nav. Kombinasjonen av mangel på kompetanse og godt skjønn ("kritisk tenkning") er destruktiv for enhver organisasjon.

Det bildet Arnesen-utvalget tegner av Nav er skremmende. Ikke minst med tanke på at vi alle er avhengige av Nav på en eller annen måte, og mest om vi blir syke eller kommer i andre sårbare situasjoner. Det er å håpe at den nye Nav-sjefen, Hans Christian Holte, vil bringe mer frisk luft, kompetanse og godt skjønn inn i Nav. Først må Holte hjelpe ofrene for Nav-skandalen, og det har han lovet å gjøre.

Det store spørsmålet er hva departementet vil gjøre. "Du kan godt ta med Arbeiderpartiet og Høyre, som har vært de største regjeringspartiene i alle regjeringer siden 1994, på listen over dem som har sviktet", sa arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H). Og det har statsråden selvsagt rett i, men hvilke konsekvenser vil han ta?

Annonse

Det kan selvsagt ikke være slik at når mange partier og institusjoner feiler, så trenger ingen å ta praktisk ansvar. Nav-klienter som har mistet dyrebar tid av sitt liv i et fengsel og som opplever at de er frarøvet verdigheten, må få oppreisning umiddelbart. Folk som har satt huset i pant, endog mistet det, for urettmessig å betale penger til Nav, må umiddelbart få tilbake pengene sine – og få erstatning.

Det handler først om fremst om enkeltmennesker i sårbare situasjoner, men det handler samtidig om tilliten til politikere generelt, om tilliten til Nav og om tilliten til det norske velferdssamfunnet.

Det er arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen som har den viktige vakta nå. Han bør ta ansvaret for at ofrene får kompensasjon og oppreisning. Nav er tilsynelatende godt i gang med sitt oppryddingsarbeid. Departementet må følge opp med de nødvendige hasteordninger.

Som Torbjørn Røe Isaksen selv sa det: "Det har vært systemet mot den lille mann. Det har vært en systemsvikt." Og det handler om mange som er satt i avmektige og tøffe situasjoner på grunn av "svikt i systemet".

Så langt er mer enn 4.000 mennesker på forskjellige måter rammet. 1.100 personer har feilaktig fått krav om tilbakebetaling. 48 personer er urettmessig dømt til fengselsstraff. 75 personer kan være domfelt på grunn av feiltolkningen av EØS-retten. Det økonomiske omfanget av skandalen anslås til rundt 200 millioner kroner.

Tirsdag snakket statsråden om at "prosessen måtte gå sin gang ved domstolene", som altså skal gjenåpne saker der folk med stor sannsynlighet er dømt på feil grunnlag. Sakene står i kø og venter fortsatt på behandling. Venter på Høyesterett som venter på svar fra Efta-domstolen. I juli sa koordinerende advokat for ofrene i Nav-skandalen, Olav Lægreid, til TV 2 at det "fort kan være snakk om en fire-fem år" før sakene er ferdig behandlet. Det er uakseptabelt. Samtidig hører vi ofrenes advokater si at rettshjelpsordningen er utilstrekkelig.

De Nav-ofrene som orker å stå fram, ber alle om handling framfor ord.

Når granskingsutvalget nå har slått fast at alle har sviktet, inkludert påtalemyndighet, tidligere forsvarere, domstolene – bør det være mulig for arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen å utarbeide hasteordninger som sørger for oppreisning umiddelbart.

Neste artikkel

Kapitalslit i solskinnet