Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Rødgrønne i tett Hydro-tåke

De rødgrønne partiene må svare på om de vil stoppe salget av Hydros valseverk til KPS Capital Partners. Nå har de skapt seg lenge nok.

Skuffet: Ap-leder Jonas Gahr Støre er skuffet over salget av Hydros valsevirksomhet. Men hva vil Ap gjøre? Foto: Lise Åserud / NTB
Skuffet: Ap-leder Jonas Gahr Støre er skuffet over salget av Hydros valsevirksomhet. Men hva vil Ap gjøre? Foto: Lise Åserud / NTB

Skipper Worse var på møte hos haugianerne, og måtte tåle vittigheter fra sine venner i Klubben for det. Jacob Worse "valgte at le med, det kunde ikke nytte at skape seg sint", skriver Alexander Kielland.

Resultatet var at skipperen vant seg et "ikke ubehageligt" rykte: "at Jacob Worse var en udspekuleret gammel Kavaller, som holdt seg til de Hellige for de smukke Pigers skyld".

Det nytter altså lite å skape seg sint når en ikke har noe å stille opp med. Skipper Worse hadde vært på det haugianermøtet. De rødgrønne partiene (minus Rødt) var med på å godkjenne regjeringas kompensasjonsordning for bedrifter, koronastøtten.

Slik kommenterte Ap-nestleder Hadia Tajik at koronastøttede selskaper sender store utbytter til utlandet: "Jeg vil gjerne vite hva Jan Tore Sanner tenker nå. Dette kunne vi lett ha unngått med et utbytteforbud, men høyrepartiene mente dette ikke var nødvendig."

Hva finansminister Jan Tore Sanner (H) tenker, er vel mindre interessant for rødgrønne velgere.

Dersom Ap vil kreve koronastøtten tilbakebetalt fra de 8683 selskapene som gikk i overskudd, er det interessant. Dersom det ikke er mulig (fordi Ap også var med på å gi støtte uten utbytteforbud) får Tajik stå for det. Det er bortkastet å skape seg sint når en ikke har noe å fare med.

Hva har de rødgrønne å fare med når det gjelder Norsk Hydros salg av valseverkene i Holmestrand og Karmøy? Er det et realpolitisk alternativ bak kritikken av salget? Det er norsk kjerneindustri det står om.

Næringsminister Iselin Nybø (V) utfordrer de rødgrønne partiene til å avklare hvordan de vil forvalte statens eierskap dersom de får regjeringsmakt. Det burde være en lissepasning.

Det vi vet, er at Ap-leder Jonas Gahr Støre er skuffet, Sps Geir Pollestad sender Nybøs utfordring i retur, mens SV-nestleder Torgeir Knag Fylkesnes sier salget er i strid med et stortingsvedtak. Hva så?

Annonse

Saken er at "norsk industris vugge", Hydro, som staten eier 34,26 prosent av, selger ut valseverkene til amerikanske KPS Capital Partners for 14,2 milliarder kroner.

Verket i Holmestrand har 400 ansatte og verket på Karmøy har 230 ansatte. Hydro produserer også valsede produkter i Tyskland, ved Neuss og Grevenbroich.

Valseverkene bearbeider aluminium fra Høyanger og Årdal. Og, som Aps Terje Lien Aasland påpekte allerede i vinter: Staten har lagt betydelig til rette for Hydro, for eksempel gjennom ordningen med CO₂-kompensasjon, gjennom den "kraftposisjoneringen som Hydro gjorde med å flytte Røldal-Suldal-kraftverket inn i et felles selskap med Lyse og unngå hjemfall" – og gjennom Enova-støtte til pilotanlegget på Karmøy.

"De norske anleggene har tjent penger hele veien, for de har vært blodtrimmet. I fjor gikk de med solid overskudd begge to, og alle fagforeningene i Hydro mener det er strategisk feil å selge disse anleggene", sa hovedtillitsvalgt Sten Roar Martinsen i Norsk Hydro til E24 i februar. Martinsen understreker at de to norske valseverkene er blant de grønneste jobbene som finnes i Hydro.

Ap-leder Støre er altså skuffet, fordi salget "reduserer fellesskapets eierandeler i den grønne industrien som vi i enda større grad skal leve av i fremtiden".

Ville Støre ha stoppet salget dersom han var statsminister? Vil Ap sørge for et mer aktivt offentlig eierskap enn det Solberg-regjeringa bedriver? Hvordan kan vi som er opptatt av "fellesskapets eierandeler" vite at Ap vil sikre dem?

Hydro-salget kommer ikke overraskende. Aasland stilte spørsmål til næringsministeren om saken i februar, og skrev "Hydro sine strategiske beslutninger i denne saken vil kunne få stor nasjonal betydning både direkte og indirekte på et stort antall industri arbeidsplasser, men avgjørelser her kan også få betydning for selve aluminiumsproduksjonen". Nettopp.

Men Aasland understreket samtidig at "det er Hydros styre som må bestemme hva som skal skje med Valsede produkter-enheten". OK, så da har altså ikke næringsministeren noe valg? Hvorfor spørre om "næringsministerens tanker om dette" da?

SV viser til at Stortinget i fjor vedtok at regjeringa skal sikre at viktige norske selskaper og arbeidsplasser forblir på norske hender. "Det virker ikke som det vedtaket har hatt noen som helst betydning i denne saken", sier SV-nestleder Fylkesnes om Hydro-salget.

"Senterpartiet vil utfordre næringsministeren på hva hun kan gjøre for å stanse salget og ikke minst sikre at arbeidsplassene på anleggene i Karmøy og Holmestrand opprettholdes også med nye eiere", sier Sps Geir Pollestad. Ping-pong.

Er det grunnlag i det stortingsvedtaket Fylkesnes viser til, for å stoppe salget – eller ikke? Er det viktig for de rødgrønne å sikre fellesskapets eiendeler/nasjonalt eierskapet – eller ikke? Hva vil opposisjonen gjøre, annet enn å prate?

Det nytter lite å skape seg sint dersom en ikke har noe å stille opp med. Det eneste som kan vinnes, er et ubehagelig rykte.

Neste artikkel

Nord-Norgebanen en klima- og miljøvinner