Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Pollestad på ville veier

I et demokrati skal meninger møtes med argumenter, ikke med forsøk på knebling. Geir Pollestad og næringskomiteens forsøk på å kutte støtte til organisasjoner med «feil meninger» er autoritært og udemokratisk.

Demonstrasjon: Bak flere pappfigurer av ulv holder Noah-leder Siri Martinsen appell om å bevare ulv og andre rovdyr.  Noah er ofte i konflikt med husdyrbønder. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix
Demonstrasjon: Bak flere pappfigurer av ulv holder Noah-leder Siri Martinsen appell om å bevare ulv og andre rovdyr. Noah er ofte i konflikt med husdyrbønder. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Flertallet i næringskomiteen vil tilsynelatende forbeholde støtten over landbruksbudsjettet til organisasjoner som har akkurat det samme syn på landbrukspolitikken som flertallet i næringskomiteen. Det vil si: Dersom vi skal tro lederen for komiteen, Geir Pollestad fra Sp, så er det slik. I så fall er Stortingets næringskomite inne på en urovekkende udemokratisk vei.

I innstillingen til landbruksbudsjettet, skriver næringskomiteen følgende: «Flertallet mener det er viktig at formålet for bevilgningene over denne posten etterleves og at en ikke gir støtte over denne posten til organisasjoner som ikke støtter opp om dyrehold, norsk landbrukspolitikk eller de landbrukspolitiske målsettingene.»

Kun SV har reservert seg mot formuleringen. Håpet er at det finnes formildende omstendigheter. Kan de andre medlemmene i komiteen ha sovet i timen? Eller kanskje de har en annen forståelse av hva formuleringen innebærer enn det komiteens leder har?

Næringskomiteens leder Geir Pollestad utla formuleringen slik i Nationen forrige uke: «Det er varslet omlegging fra søknadsåret 2021, og her skrives det noen føringer. Jeg mener den naturlige konsekvensen av det komiteen sier, er at flere av dem som i dag får støtte, blant annet Noah og muligens også Dyrevernalliansen, må man se om skal få støtte under Landbruksdepartementets budsjett. Jeg opplever ikke at de støtter opp om norsk landbrukspolitikk.»

Under debatten i NRKs Dagsnytt 18 tirsdag gjentok og utdypet Pollestad at dyrevernorganisasjonen Noah ikke bør få støtte på grunn av organisasjonens synspunkter og holdninger. Dessverre. Næringskomiteens leder avslørte dermed mangel på prinsipiell, demokratisk tenking.

Det er ikke vanskelig å skjønne at Noah, organisasjonen «for dyrs rettigheter», kan provosere mange, ikke minst husdyrbønder – og til tider oss her i Nationen-redaksjonen. Og det er nok helt riktig at organisasjonen ikke er på linje med stortingsflertallet i synet på norsk landbrukspolitikk. Poenget er at dette er helt irrelevant.

«Jeg er uenig i dine meninger, men jeg vil inntil døden forsvare din rett til å hevde dem.» Det berømte Voltaire-sitatet illustrerer hva ytringsfrihet er. Ytringsfrihet, fri debatt og fri meningsdannelse er kjernen i demokratiet.

Annonse

Derfor er det uholdbart å ta muligheten til offentlig støtte fra en organisasjon fordi den har synspunkter som ikke passer flertallet. Støtte må tildeles ut fra objektive kriterier, som for eksempel medlemstall, offentlig tilgjengelige budsjetter og lignende.

Geir Pollestads argumentasjon, ikke minst slik han utla det i sin egen podcast denne uka, bygger på at Noah undergraver landbruksnæringa og bygdene. Noah-leder Siri Martinsen svarte slik i Nationen: «Noah er så klart for at Norge skal ha landbrukspolitikk, og vi jobber for å endre denne i retning av mer satsing på plantebasert landbruk. Dette er jo også i tråd med nettopp de landbrukspolitiske målsettingene om økt bærekraft, klimahensyn, dyrevelferd og selvforsyning.»

Dersom Stortinget skulle kreve at muligheten for støtte skal betales med troskap til rådende politikk på det feltet organisasjonen har sine interesser, er vi godt på vei mot det autoritære. Alle autoritære trekk er alvorlige og truer demokratiet.

Meninger skal møtes med argumenter, ikke med forsøk på knebling.

En komiteleder fra folkestyre-partiet Sp bør både ha det prinsipielle grunnlaget på plass, og overskue konsekvensene av sitt standpunkt. I dette tilfelle er det å håpe at Pollestad «glemte seg» eller «surret seg bort». Dersom Pollestad fortsetter å forfekte at organisasjoner med meninger som ikke er i tråd med stortingsflertallets meninger skal diskrimineres ved utdeling av offentlig støtte – kan han raskt bli en byrde for Senterpartiet.

Sp har gjennom to EF/EU-kamper og sin kritikk av Solberg-regjeringa opparbeidet troverdighet som folkestyre- og demokratiparti. Pollestads meningspoliti-griller står i grell motsetning til hvordan Sp ellers framstår.

Dersom Pollestads mål er å gjøre seg gjev for Noahs mange motstandere på bekostning av grunnleggende demokratiske prinsipper, så er det verken sjarmerende eller imponerende.

Selvsagt kan det være krevende med organisasjoner som står for det motsatte av hva en selv kjemper hardt for. Som Winston Chrchill sa: «Demokrati er den verste styringsformen som finnes, bortsett fra alle de andre som er blitt prøvd opp gjennom tidene.»

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Når bygda blir fratatt verdi