Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Nye øko-angrep uten virkestoff

Økologisk Norge mener det er å "vrenge på fakta" å si at sprøytemiddelbruken går ned. Her er en graf.

Marit G. Wright (Økologisk Norge) sitt første angrep på meg og min kommentar om økologisk jordbruk inneholdt blant annet anklager om faktafeil som Wright hadde funnet på sjøl.

Wright prøver igjen, og klarer denne gangen å gjengi noe jeg faktisk har skrevet: At bruken av sprøytemidler i Norge synker. Wright kaller dette å feiltolke statistikk og vrenge på fakta.

Annonse

Jeg har kildehenvist til de siste fem års salg av virkestoff. Siden salget varierer stort fra år til år, mener Økologisk Norge at det er "mer riktig å se på endring over flere år."

Jeg har fått laget en graf med gjennomsnittlig årlig omsetning, for alle femårsperioder fra 2006-2010 og til den siste tilgjengelige, 2015 til 2019. Tallene er oppgitt i den årlige salgsstatistikken til Mattilsynet.

Jeg overlater til leseren å vurdere grafen, og om det er å "forvrenge fakta" å skrive at sprøytemiddelbruken her i landet går ned. Eller om det er en grei tolkning av offentlige data.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Bygda som blør