Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

NorthConnect kan få konsesjon

Svenske Vattenfall, Lyse, Agder Energi og Hafslund E-CO har aldri vært så nær en konsesjon for å bygge utenlandskabelen NorthConnect som nå.

Håp: Svenske Vattenfall, her ved Magnus Hall, VD och koncernchef, har aldri vært nærmere en konsesjon for å bygge den private eksportkabelen NorthConnect. Foto: Janerik Henriksson / TT / NTB scanpix
Håp: Svenske Vattenfall, her ved Magnus Hall, VD och koncernchef, har aldri vært nærmere en konsesjon for å bygge den private eksportkabelen NorthConnect. Foto: Janerik Henriksson / TT / NTB scanpix

Regjeringa sender nå forslaget til endringer i energiloven (paragraf 4–2, utenlandsforbindelser) ut på høring. Det handler om endringer som skal sikre at Statnett i hovedsak skal eie og drifte eventuelle nye eksportkabler for kraft.

Endringen kunne fått betydning for selskapene bak NorthConnect-kabelen. De har søkt om konsesjon for en privat kabel - i den forstand at selskapene selv skal eie og drifte den.

Men i presentasjonen av høringsutkastet, slår regjeringa fast at NorthConnect-søknaden skal behandles i tråd med den gamle energiloven. Det vil si uten krav om at Statnett skal eie kabelen: "Departementet har til behandling én konsesjonssak som ble omsøkt i 2017, og der søkeren ikke vil oppfylle de foreslåtte kravene til eierskap. Forslaget innebærer at denne konsesjonssøknaden (NorthConnect) behandles i samsvar med energiloven slik den gjelder i dag", kan vi lese i regjeringas presentasjon.

Samtidig har Ap-ledelsen bedyret at partiet har stoppet NorthConnect. "Klar beskjed fra Jonas Gahr Støre og Espen Barth Eide: NorthConnect skal ikke bygges, ikke nå og ikke i fremtiden". Slik lød overskriften på LO-forbundet Industri Energis nettside i april i år.

"Ap er lite å stole på i denne saken. De har satt i gang et gedigent spill som altså kan ende med at NorthConnect får konsesjon", sier Sps klimapolitiske talsperson, stortingsrepresentant Ole André Myhrvold, til Nationen. "Ap hadde muligheten til å stoppe byggingen av NorthConnect da saken var oppe i Stortinget, men valgte å la være", sier Myhrvold.

Slik Aps energipolitisk talsperson Espen Barth Eide har framstilt det – er det fornuftig å bygge flere utenlandskabler dersom Statnett eier dem. Men Eide er på kollisjonskurs med norsk industri, store deler av partiets grunnplan og LO.

Annonse

De av oss som mener at norsk fornybar kraft primært skal brukes til å bygge ny grønn industri i Norge og sikre norske arbeidsplasser, ser naturlig nok annerledes på saken enn Espen Barth Eide. Spørsmålet om hvem som skal bygge og drifte eksportkablene blir underordnet spørsmålet om hva ressursene skal brukes til. Dersom norsk fornybar energi strømmer til utlandet framfor å bidra til norske arbeidsplasser, er det en mager trøst at Statnett eier eksportkablene.

Større krafteksport omfordeler arvesølvet – fra fellesskapet (og norske arbeidsplasser) til kraftselskapene, slik NVE også har pekt på. Strømprisene til norsk industri og norske forbrukere vil øke.

Det Myhrvold fra Sp referer til som "spill", er hele Aps Acer-strategi. Acer er som kjent EUs overvåkingsorgan på energiområdet, og skal sørge for fri flyt av energi i EU. For å få LO og egne tillitsvalgte med på å avgi norsk suverenitet på energiområdet til Acer/EU, holdt Ap-ledelsen opp en avtale med Solberg-regjeringa for sentralstyret i partiet. Avtalen gikk blant annet ut på at Statnett skal eie utenlandskabler og at NorthConnect skulle settes på vent. Senere het det altså fra ledelsen at NorthConnect var stoppet – av Ap.

"Jeg tror man er tjent med å kalle en spade for en spade, eller en kabel for en kabel i dette tilfellet. Dette er kokkelimonke-politikk som ikke tjener til annet enn å tilsløre hele saken og forvirre velgerne", sier Ole André Myhrvold.

Olje- og energiminister Tina Bru (H), Solberg-regjeringa (og Aps Espen Barth Eide) vil få applaus fra flere hold dersom NorthConnect-søknaden innvilges.

Både i norske kraftselskaper og i Statkraft og Statnett ser mange lyst på å bli "råvareleverandører" av enda mer kraft til Storbritannia og til EU-landene. De ser krafteksport som "den nye oljen". "Grønn" er blitt verdens viktigste kommersielle varemerke. Det er lukrativt for globaliserte selskaper å basere seg på "ren energi fra Norge".

Det blir også applaus fra den mer kommersielle delen av miljøbevegelsen, og fra MDG. Der argumenteres det med at norsk fornybar kraft kan bli Europas "grønne batteri". Innvendingen er for det første at det er svært begrenset hvor langt en kommer med norsk fornybar energi i så henseende. For det andre så er det ingen automatikk i at norsk fornybar kraft vil erstatte kull og olje.

Uansett, NorthConnect er i spill – og det er opp til Olje- og energidepartementet å innvilge eller avslå søknaden – og avgjøre spillet.

Neste artikkel

Bare trøstepremie til Sp