Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Noe er råttent i norsk kraftpolitikk

Hvorfor utsetter energiministeren NorthConnect til etter valget? Det ligger en ufrisk eim over norsk kraftpolitikk.

Frierferd: Etter å ha terget industriarbeiderne, er Jonas Gahr Støre på forsoningsbesøk hos Aker på Verdal. Foran: Stian Sagvold venter på at klubbmøtet skal begynne. Foto: Ole Martin Wold/NTB scanpix
Frierferd: Etter å ha terget industriarbeiderne, er Jonas Gahr Støre på forsoningsbesøk hos Aker på Verdal. Foran: Stian Sagvold venter på at klubbmøtet skal begynne. Foto: Ole Martin Wold/NTB scanpix

Har den blå regjeringa og høyresida i Ap en skjult, felles strategi for å få bygd den omstridte kabelen for eksport av norsk kraft til Skottland, den som går under navnet NorthConnect?

Det kan høres konspiratorisk ut, men hvorfor utsetter olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg (Frp) på syltynt grunnlag NorthConnect-saken til etter valget? Mye tyder på at NVE i praksis har vært ferdige med sin vurdering en god stund. Nå ber altså statsråden NVE utsette saken til kraftmarkedsanalysen for 2019 foreligger i oktober. Prisene i et marked går uansett opp og ned. Så hva handler dette egentlig om?

Bakteppet: Ap-ledelsen og klimapolitisk talsperson Espen Barth Eide overkjørte LO, egne ordførere og fylkespolitikere da de sammen med den blå regjeringa ga EU og overvåkingsbyrået Acer råderett over deler av norsk energipolitikk.

For å demme opp for opprøret i egne rekker, presenterte Ap-ledelsen "8 ufravikelige krav", som regjeringa etter sigende skulle ta hensyn til. Problemet er åpenbart at når Stortinget har avgitt beslutningsmyndighet til Acer, så er det EU/Acer som tar beslutningene. De "ufravikelige kravene" framsto mest som narrespill.

Statnett bygger for tida kabler til England og Tyskland. Dersom enda mer norsk kraft skal eksporteres, stiger kraftprisene også i Norge. Det truer norsk industri. Industrien her til lands er som kjent tuftet på rimelig norsk kraft.

Motstanden mot at svenske Vattenfall og tre norske kraftselskaper skal få å bygge en kraftkabel for eksport fra Hardanger til Skottland, NorthConnect, er stor i Ap-rekkene - ikke minst i distriktene.

Ap-ledelsen skapte med sine "ufravikelige krav" inntrykk av at de ville stoppe NorthConnect, og at de hadde fått Solberg-regjeringa med på det.

De Acer-motstanderne i Ap jeg har snakket med, forbinder nok ikke først og fremst Espen Barth Eide med ryddighet.

Annonse

Terje Lien Aasland, Aps fraksjonsleder i næringskomiteen på Stortinget, sa det slik i Nationen 7. april: "Det går ikke an å tolke det på annen måte: Regjeringen må følge opp de punktene vi har blitt enige om. Det var vesentlige punkter: Å endre energiloven, sørge for at Statnett eier og drifter, og at man høster direkte, relevant erfaringer fra de to kablene som bygges (...). Dette betyr jo at NorthConnect, slik den er skrudd sammen, ikke skal ha konsesjon."

Stein Erik Lauvås, Ap-representant fra Østfold, sa det slik til Nationen: "Svaret på NorthConnect-søknaden kan ikke kan bli annet enn nei, på grunn av Acer-avtalen regjeringen og Arbeiderpartiet inngikk i 2018."

Stortinget har ikke sett snurten av noe lovforslag som sikrer at kun Statnett skal eie og drifte utenlandskabler. Energiminister Kjell-Børge Freiberg sier at det kommer etter at NorthConnect-konsesjonen er ferdigbehandlet. Hvorfor vente? Er håpet et NVE-ja, og at noen i Ap kan gjøre kabelen mer spiselig for sine partifeller dersom Statnett involveres i etterkant? Er Barth Eide i allianse med regjeringa enda en gang, slik som da Acer ble lirket igjennom i Stortinget? Ikke vet vi, men noe lukter her.

Ap-ledelsen må vite at det er motstand mot NorthConnect-kabelen i Ap-rekkene selv om Statnett involveres. LO-forbundet Industri Energi sa det tydelig under Acer-høringa i Stortinget: Strømprisene vil uansett øke med enda større eksport. Bygging av flere utenlandskabler truer den norske kraftkrevende industrien.

Det kom en ufrisk eim i allerede fjor høst: Marit Arnstad, Sps parlamentariske leder, tok til orde for å avbryte NorthConnects konsesjonsprosess. Bakgrunnen var at Statnett uttalte seg kritisk om kabelen i sin høringsuttalelse. Arnstad tok Ap-ledelsen på ordet, og begrunnet forslaget slik: Med Aps avtale med regjeringa om at kun Statnett skal eie og drifte utenlandskabler, var det bortkastet å fortsette en prosess som Statnett var negativ til.

Aps klimapolitiske talsperson var helt uenig: Barth Eide svarte med at "Sp hadde det mest i kjeften" og at "det ville vært uryddig av politikerne å bryte inn i den pågående konsesjonsprosessen", (Klassekampen 21.9.2018).

De Acer-motstanderne i Ap jeg har snakket med, forbinder nok ikke først og fremst Espen Barth Eides opptreden i Acer-saken med ryddighet.

Om Aps klimapolitiske talsperson ønsket å bidra med ryddighet, så er det en enkel sak: Enten slå fast at han er imot flere kraftkabler til utlandet. Eller være åpen om at han er mer opptatt av å forsyne EUs energiunion med norsk vannkraft.

Oppsummert

Etter valget

1 Mye tyder på at NVE i praksis har vært ferdige med sin vurdering en god stund. Nå ber energiministeren NVE utsette saken til etter valget.

"Ufravikelige krav"

2 Dersom regjeringa og Ap har en avtale om at NorthConnect-kabelen ikke skal bygges, hvorfor utsettes da prosessen?

Ny industrikonflikt i Ap

3 Industriarbeiderne i Ap er motstandere av NorthConnect selv om Statnett involveres prosjektet. Enda mer eksport vil øke prisene og true norsk industri.

Neste artikkel

Investeringer i landbruk kan løfte millioner ut av fattigdom i Afrika