Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Nav-skandalen: Vi innfører lover uten å ane konsekvensene av dem

Nav-skandalen er komplett. Alle instanser sviktet. De eneste som i noen grad kan sies å ha rett, er de som påpeker at EØS-avtalen er en husmannskontrakt.

Skandale: Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) og  NAV-direktør Sigrun Vågeng tv. foralte mandag om den omfattende skandalen der mennesker har blitt uriktig dømt for trygdesvindel. Foto: Terje Pedersen/NTB scanpix
Skandale: Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) og NAV-direktør Sigrun Vågeng tv. foralte mandag om den omfattende skandalen der mennesker har blitt uriktig dømt for trygdesvindel. Foto: Terje Pedersen/NTB scanpix

Nav-skandalen, altså saken der minst 48 personer er dømt for trygdesvindel og 2400 kan ha fått pengekrav mot seg basert på feil lovforståelse og -anvendelse, er en skandale på alle nivå.

Det mest alvorlige er selvsagt at mennesker er dømt og straffet - enkelte med ubetinget fengselsstraff i opptil åtte måneder - på feilaktig grunnlag.

Dette er fakta i saken: Nav har praktisert som en hovedregel at mottakere av arbeidsavklaringspenger, sykepenger og pleiepenger må oppholde seg i Norge for å ha rett til å motta disse stønadene. i 2012 ble det imidlertid implementert en ny EU-forordning for trygdeordninger i EØS-området, deriblant Norge. Forordningen åpner for at stønadsmottakere kan beholde retten til kontantytelser fra Nav også ved opphold i EU- eller EØS-land, forutsatt at man ellers fyller vilkårene for å motta disse ytelsene etter norsk lov.

EØS-avtalen sikrer fri flyt, også av trygdeytelser.

Denne ikke ubetydelige lovendringen ble aldri fanget opp av Nav. Etaten fortsatte å håndheve kravet om at støttemottakerne måtte oppholde seg i Norge. De som ikke gjorde det, og som Nav oppdaget, ble anmeldt for trygdesvindel eller måtte tilbakebetale støtte de hadde mottatt.

Vi klarer ikke engang å følge med på hvilke lover vi får tredd over hodene våre.

Det er likevel ikke bare Nav som har sviktet i denne saken. Det har også politijuristene gjort, de som har tatt ut tiltale og prosedert på at trygdemottakere skal straffes, basert på feil lovanvendelse.

For ikke å snakke om domstolene. Dommere har stemplet mennesker som forbrytere og straffet dem på feilaktig grunnlag. Det kalles justismord.

De eneste som i noen grad kan sies å ha rett i denne miséren av en sak, er de som er kritiske til EØS-avtalen, og som hevder at den er en husmannskontrakt.

Annonse

Skandalen illustrerer EØS-kritikernes poeng: Norsk lov endres på vesentlig vis uten at verken norske lovgivere (Stortinget) eller forvaltningen (Nav) får det med seg. Heller ikke da angivelige lovbrudd ble prøvd for retten oppdaget noen at norsk lov faktisk er endret, fjernstyrt fra Brussel.

For all del, det kan godt være at fri flyt av trygdeytelser i Europa er en bra ting. De som likevel hevder at det er en fordel at det er norske lovgivere - norske valgte politikere - som beslutter lover, har fått noen gode kort på hånda. Vi klarer ikke engang å følge med på hvilke lover vi får tredd over hodene våre.

Kommentatorene kaller det som har skjedd for en rettsskandale. Det er selvsagt et dekkede ord. Det er bekymringsfullt at domstolene ikke tar et større selvstandig ansvar for å sjekke hvorvidt lovanvendelsen faktisk er riktig.

Men dette er også en politisk skandale av dimensjoner. Stortinget implementerer EØS-regler uten å ane hva konsekvensene er. Dette er ikke bare et lite arbeidsuhell på et lite og ubetydelig felt. Tvert om, eksport av norske trygdeytelser har vært et hett politisk tema de siste årene. Så har ikke en eneste kjeft på Stortinget fått med seg at trygdeytelser faktisk kan flyte fritt rundt i Europa på grunn av EU-forordninger som Stortinget selv har sørget for å sette i kraft.

Både Nav-sjef, statsråd og statsminister har vært ute og beklaget uretten som har blitt påført tusenvis av nordmenn siden 2012. Flere bør følge deres eksempel. Verken Stortinget, politi- og påtalemakten eller domstolen har noe å skryte av.

Likevel, det er ikke uten grunn at skandalen omtales som en Nav-skandale. Det er Nav som i årevis urettmessig har krevd tilbakebetalt ytelser og politianmeldt trygdesvindel som slett ikke var noen svindel.

Verst av alt, i 2017 kom det signaler fra Trygderetten, en uavhengig ankeinstans i trygdespørsmål, om at Nav ikke i tilstrekkelig grad vektla EØS-reglene. Trygderetten begynte å avsi kjennelser som gikk mot Navs lovforståelse. Til tross for dette fortsatte Nav med sin feilaktige praksis, og sørget for at det ble avgitt fellende kjennelser på uriktig grunnlag også etter dette.

Det er utilgivelig at Nav har brukt over to år på å komme til samme erkjennelse som Trygderetten. To år er lang tid for mennesker som på feilaktig grunnlag er stemplet som svindlere. Disse burde vært renvasket så raskt det lot seg gjøre.

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) sier hun fremdeles av tillit til Nav-direktør Sigrun Vågeng. Det er vanskelig å forstå, Nav har brukt alt for lang tid på en konklusjon som letter børen av tusenvis av skuldre rundt om i landet.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Luftambulansen må sikres