Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Nav, hundemøkk og søppel

Tirsdag må statsråd Anniken Hauglie svare for én dramatisk Nav-skandale i Stortinget, mens en annen dramatisk Nav-skandale i står kø.

Nav-skandaler i kø:  Nav-direktør Sigrun Vågeng  og arbeids og sosialminister Anniken Hauglie (H) som tirsdag må svare for Stortinget om Nav-skandalen. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix
Nav-skandaler i kø: Nav-direktør Sigrun Vågeng og arbeids og sosialminister Anniken Hauglie (H) som tirsdag må svare for Stortinget om Nav-skandalen. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) svarer for seg i Stortinget tirsdag. Spørsmålet er hvordan Nav-skandalen kunne utspille seg på hennes vakt. Dersom Hauglie ikke svarer bedre for seg enn hun hittil har gjort, reises det mistillitsforslag mot henne i Stortinget. Den dramatiske systemfeilen med utspring i Nav, innebærer blant annet at en rekke personer er utsatt for justismord – på grunn av feiltolkning av EØS-regelverket.

Minst 48 personer er uriktig dømt for trygdesvindel, 36 av dem til fengselsstraff. Tingretter landet rundt har hittil funnet minst 24 nye saker, ifølge NTB mandag.

Det offentlige flomlyset avdekker nå Nav-skandalens mange sider: En skandaløs side er den manglende kontrollen med og forståelse for det omfattende EØS-regelverket, det som øker i omfang for hver dag. Men det aller styggeste flomlyset faller på – er det avstumpede menneskesynet som ser ut å prege Nav-systemet, om ikke nødvendigvis Nav-ansatte.

I kjølvannet av skandalen med brudd på EØS-regelverket, kommer det fram at mennesker som på en eller annen måte er avhengig av NAV, lider av NAV-frykt. Det bør bli det neste sosialministeren – om det er Hauglie eller en ny – redegjør for Stortinget om. Her ser det ut til at enda en NAV-skandale ligger begravet.

Elisabeth Thoresen er talsperson for AAP-aksjonen, som jobber mot kutt i Navs arbeidsavklaringspengeordning. Thoresen har tidligere jobbet i Nav, og er nå uføretrygdet. Etter Nav-skandalen med utgangspunkt i EØS-regelverket, har antallet henvendelser fra Nav-brukere økt betydelig. Mange forteller om et nådeløst Nav som straffer misforståelser og uaktsomme overtramp med strenge økonomiske sanksjoner og politianmeldelser. Elisabeth Thoresen forteller om stor redsel for Nav hos mange brukere.

Det er som når den gråsvarte snøen smelter om våren – og hundemøkk og søppel kommer til syne

Annonse

«Du blir ikke møtt som menneske på Nav. Du møter maktmisbruk. Det systemet som skulle være der for deg når du er i en sårbar situasjon og være med på å løfte deg opp, bryter deg ned», sa Thoresen nylig til Klassekampen.

Frykt tar identiteten fra et menneske, og undergraver menneskets livskvalitet. Å påføre mennesker frykt, bør derfor betraktes som et overgrep. Overgrepet blir – om mulig – enda mer alvorlig om det er en statlig myndighet som begår det. Overgrepet blir utilgivelig når den myndigheten som har ansvar for mennesker i vanskelige og maktesløse situasjoner, nemlig Nav, begår det.

Dersom Nav-systemet er slik at det fremmer frykt, er vi på vei fra å være en liberal velferdsstat, til en mer autoritær stat som primært kontrollerer og tukter medborgere. Det er alvorlig, og bør være en kraftig vekker for våre folkevalgte i Stortinget. Velferdsstaten er tuftet på respekt for enkeltmennesket og på omsorg for de av oss som trenger tilskudd fra felleskassa når det på en eller annen måte butter, om vi brekker et bein – eller helsa svikter betydelig og arbeidsevnen svekkes varig.

På den annen side skal selvsagt forsøk på misbruk avdekkes, og misbruk av velferdsordningene våre skal straffes. Men det skal selvsagt ikke straffes kollektivt med massiv mistanke som rammer så å si alle som i en kortere eller lengre periode mottar stønad fra Nav. Slik kollektiv avstraffelse er også en alvorlig systemsvikt.

Nav må ikke straffe kollektivt slik at mennesker som er avhengige av Nav rammes av redsel og frykt. Historiene som fortelles til talsperson for AAP-aksjonen, Elisabeth Thoresen, tyder på at det er nettopp slik. Det er som når den gråsvarte snøen smelter om våren – og hundemøkk og søppel kommer til syne.

Det offentlige flomlyset over Nav bør ikke slukkes når det er ryddet opp i skandalen med EØS-regelverket. Nav må være i søkelyset inntil all kollektiv straff i form av mistenkeliggjøring og nedlatenhet er luket bort. Kollega John Olav Egeland kalte denne kollektive avstraffelsen ved sitt rette navn i en kommentar i Dagbladet nylig: Menneskeforakt.

Det er ikke helsetilstand eller arbeidsevne som avgjør et menneskes verd eller myndighet. Hva slags samfunn rangerer sine innbyggeres verd etter slike kriterier?

Nav må være i søkelyset til det er avdekket i hvor stor grad menneskeforakten gjennomsyrer Nav-systemet. Deretter må den fjernes fra hver eneste Nav-krok, og erstattes med respekt for enkeltindividets verd – og profesjonalitet i Navs tjenestetilbud. Alt tyder på at nye koster vil koste best i Nav-krokene. Sosialministeren og den nåværende Nav-ledelsen brukte utilgivelig lang tid på å erkjenne at skandalen Anniken Hauglie svarer for i Stortinget i dag, var et faktum.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Gammeldags syn på (vegansk) kosthold og næringsstoffer