Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Nå vil også Frp "ivareta norsk suverenitet"

Frp sier fortsatt nei til norsk EU-medlemskap og vil "reforhandle deler av EØS-avtalen", understreket Sylvi Listhaug da hun presenterte partiets programutkast. Javel?

Før: Her tar Sylvi Listhaug over som olje- og energiminister. Nå er synet på EØS tilsynelatende endret. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix
Før: Her tar Sylvi Listhaug over som olje- og energiminister. Nå er synet på EØS tilsynelatende endret. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Tirsdag presenterte leder av Frps programkomité, Sylvi Listhaug, Fremskrittspartiets utkast til partiprogram. I kapitlet Norge og Europa, kan vi lese følgende: Frp vil arbeide for et fortsatt nei til norsk medlemskap i EU. (...) Frp vil arbeide for at Norges handel med EU skal styres gjennom EØS-avtalen, men deler av EØS-avtalen bør reforhandles.

Videre kan vi lese at Frp vil arbeide for å forbedre EØS-avtalen med sikte på å sikre norske interesser. Avtalen må på enkelte områder tolkes strengere, og om nødvendig reforhandles, for å bedre ivareta norsk suverenitet og nasjonale interesser.

Hva det nå måtte bety. Formuleringene bryter åpenbart helt med den politikken Frp har ført siden partiet gikk i regjering med Høyre 16. oktober 2013 og fram til i januar i år.

I Frps tid sammen med Høyre i den blåblå regjeringa avga Frp uten å blunke suverenitet til EU gjennom EØS, gang på gang. Frp-leder og daværende finansminister Siv Jensen hadde for eksempel ingen problemer med å avstå suverenitet til EUs finanstilsyn.

"Ivareta norsk suverenitet og nasjonale interesser" – hvem sine interesser? Norsk industris interesser kan det knapt handle om. Frps tidligere olje- og energiminister Tord Lien heiet for eksempel kraftig på krafteksport og utenlandskabler som kunne øke strømprisen.

Annonse

Den blåblå regjeringa var så entusiastisk for krafteksport at EU snart gikk inn og sponset svenske Vattenfall og de norske selskapene i NorthConnect som vil bygge eksportkabel til Skottland. EU-kommisjonen ville ha "den femte friheten", fri flyt av kraft, på plass så raskt som mulig.

Det var den rene kampanjen for flere eksportkabler. I LO-rekkene murret det tidlig. Økt krafteksport vil øke strømprisene og gå ut over norsk industris kompetansefortrinn, og dermed norske arbeidsplasser. Etterhvert murret det i Ap-rekkene også.

Olje- og energiministeren fra Frp og to EU-ivrige Høyre-statstråder grønnvasket økt krafteksport i et innlegg i VG: «I EUs viktige klima- og energirammeverk er sammenkobling av det europeiske kraftsystemet et eget mål. Økt nettutbygging, både innenfor landegrenser og på tvers av landegrenser, er en sentral del av det grønne skiftet i EU og Norge. Det er oppsiktsvekkende hvis Arbeiderpartiet ønsker å bremse denne utviklingen», skrev Tord Lien, sammen med daværende EU/EØS-minister Elisabeth Vik Aspaker og miljøminister Vidar Helgesen fra Høyre (VG 27. oktober 2016). Tut og kjør.

Frp sørget for regelendringen som åpnet for at private kraftselskaper kunne søke om konsesjon for å bygge egne utenlandskabler. Deretter ga Frp villig vekk suverenitet på energiområdet til EUs energibyrå Acer. Sylvi Listhaug tok etterhvert over stafettpinnen i Olje- og energidepartementet.

Først når oppslutningen om Frp hadde stupt (og oppslutningen om Sp økt) og partiet gikk ut av regjering for å drive valgkamp, kom Frp på at byggingen av NorthConnect-kabelen kan svekke norsk industris konkurranseevne. Speil på veggen der, hvilket parti er mest vinglete i landet her?

Det er mildt sagt vanskelig å vurdere gehalten i Frps programformuleringer om EU og EØS, så lenge partiet i maktposisjon sørget for at suverenitet jevnlig ble flyttet til EUs organer gjennom EØS.

Formuleringene i programutkastets Europa-kapittel bringer lett tankene til tidligere statsminister Jan P. Syses ord om å låne andre partiers klær. Kanskje håpet er å vinne noe av Sps oppslutning ved å kle seg litt ut som Sp i EU-saken?

Neste artikkel

Aps næringspolitikk får en til å hoppe i stolen