Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Nå må vi høre etter, folkens

Bli med på min personlige klimareise: Fra frokost med Frps Jon Helgheim, via lyden fra 2000 skolestreikere til «surpomp» i facebookfeeden som mener ungene er hjernevasket.

Skolestreik: Over 2000 skoleelever i Tordenskioldparken i Trondheim streiket for klima. Det gjorde inntrykk. Foto: Kato Nykvist
Skolestreik: Over 2000 skoleelever i Tordenskioldparken i Trondheim streiket for klima. Det gjorde inntrykk. Foto: Kato Nykvist

Forrige uke var kontrastenes uke for min del. Det startet med en politisk frokost på Litteraturhuset i Trondheim, der Jo Skårederud fra Klassekampen og jeg fikk gleden av intervjue Frps Jon Helgheim for åpen mikrofon.

Siden Helgheim var vår inviterte gjest skal jeg ikke gå i noen debatt med ham om det som skjedde på frokostmøtet, jeg skal bare gjengi noe av det som ble sagt.

Rett før han kom til Trondheim hadde Helgheim lagt ut et innlegg på sin Facebookside der han tok et oppgjør med "skremselspropagandaen" og "klimahysteriet" barn og unge blir utsatt for. Helgheim, som vokste opp på 80- og 90-tallet hadde vært gjennom dette før, den gangen var det "skremsler om sur nedbør, skogsdød og mye annet rart". Helgheim viser til at dette heldigvis var oppspinn eller sterkt overdrevet. Og: "Ozonhullet er der fortsatt", påpekte han.

Jeg ville vite om frykten for sur nedbør, eller for ozonlaget, virkelig ikke var berettiget? Dette var reelle problemer. Bekymringen ledet verden til handling. Vi har fått på plass internasjonale avtaler som har redusert både svovelutslippene og utslippene av ozonreduserende gasser betydelig.

I så fall vil jo historien om både sur nedbør og ozonlaget være et godt argument for at skolelevene skal kreve tilsvarende handling i klimasaken, altså at verden tar tak i problemene og lager avtaler som faktisk reduserer utslippene.

Helgheim ville imidlertid nyansere bildet. Det var - som han sa - forskere som "ville diskutere" om sammenhengene mellom sur nedbør og forurensning var så åpenbare som mange ville ha det til. Han stilte dessuten spørsmål om eksemplene med sur nedbør og ozonlaget virkelig er de suksesshistoriene de blir framstilt som. På veien mot et bedre miljø har vi fulgt flere blindspor, hevdet han.

Helgheim advarer mot overdrivelser i klimadebatten som kan forlede oss til å innføre klimatiltak som kan være skadelige. Om det så er tiltak som fører til at vi bruker matjord til å produsere energi, eller tiltak som på unødig vis rammer vår økonomi og velferd.

Jeg har sett noen demonstrasjonstog, men ingen som dette.

Hvis jeg skal prøve meg på en forsiktig tolkning av Helgheims budskap: Vi bør ha is i magen, ikke trekke forhastede konklusjoner, men velge oss klimatiltak som vi kan være helt sikre på at virker.

Annonse

Et par dager etter dette var det skolestreik. Mer enn 2000 elever var samlet i Tordenskioldsparken et par steinkast fra Nationens Trondheimskontor. De utviste ikke samme tålmodighet, for å si det mildt.

Jeg har sett noen demonstrasjonstog, men ingen som dette. Du skal være en ganske hard negl om du ikke blir berørt av å se så mange barn og unge kreve - forlange - at vi voksne tar oss sammen, at vi sørger for å dempe den globale oppvarmingen mens det fortsatt er tid.

Elevenes poeng er at det vi voksne ikke gjør i dag, de klimatiltakene vi utsetter fordi det koster oss penger og oppofrelser, de tiltakene vil koste dem, deres barn og barnebarn, mange ganger mer en gang i framtida - etter at vi har forlatt jorden.

Det er et poeng det er vanskelig å overse, synes jeg. Skal vi virkelig vente til den siste forskeren sier "kjør på", skal vi vente til at vi er helt sikker på de klimatiltakene vi diskuterer er helt udiskutable?

Dette er spørsmål vi i vår generasjon bør stille oss, framfor å latterliggjøre de unges engasjement. I sosiale medier har innlegg av type "da kan du ikke fly på ferie lenger", "bli kjørt til fritidsaktiviteter" eller "bytte smarttelefon hvert år", adressert til ungdommen, florert.

Disse innleggene er en kraftig undervurdering av den oppvoksende generasjonen. Dessuten, om påstanden er at ungene er bortskjemte, hvem sitt ansvar er det? Det er ikke ungene som bestiller sydentur, så vidt jeg vet.

Noen går enda lenger i sosiale medier. I min egen Facebook-feed skriver en tidligere kollega: "Tragisk at hjernevaskede norske ungdommer skulker skolen for å streike mot den næringen (oljenæringen, min utheving) som har gitt dem det aller meste av den velstanden de opplever og som andre ungdommer i andre land bare kan drømme om."

To av skulkerne i Tordenskioldparken på fredag var mine egne. Er de hjernevasket?

Selvsagt ikke. Tusenvis av elever har tatt til gatene fordi de er overbevist om at det er nødvendig å si fra. De er i sin fulle rett. Det er de som skal overta etter oss.

Neste artikkel

EUs klimapolitikk er ansvarsfraskrivelse for Norge