Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Motvind mot vindkraft i SV

Vindkraftutbygging splitter folket - og politikerne. Dilemmaet "naturvern vs. grønn energi" skaper dissens også i SVs programkomité.

SV er delt: Vindkraft er en gordisk knute, en skvis mellom vekst og vern, der ingen kan regne med å få alle ønsker innfridd. Her fra folkeprotester på Haramsøy. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB / NPK
SV er delt: Vindkraft er en gordisk knute, en skvis mellom vekst og vern, der ingen kan regne med å få alle ønsker innfridd. Her fra folkeprotester på Haramsøy. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB / NPK

SV vil kutte, bygge og dele. Altså kutte klimagassutslipp, bygge nye næringer som er grønne og bærekraftige, og dele kostnadene i samfunnet.

Det var et gjenkjennelig rødgrønt program nestleder Kirsti Bergstø og stortingsrepresentant Arne Nævra la fram onsdag. SV vil jevne ut økonomiske forskjeller, flytte makt og ressurser over på flere hender og ta klimakrisa på alvor.

Men i spørsmålet om ny fornybar kraftutbygging er partiet delt.

Mindretallet i programkomiteen mener vindkraft er vesentlig for å klare et grønt skifte og fase ut fossil energi. De vil bygge vindturbiner i områder som allerede er industrialisert, men ikke der de kommer i konflikt med truet natur. De vil dessuten ha samme krav til offentlig eierskap som ved vannkraft.

Men flertallet sier nei til videre utbygging av vindkraft på land og nær kysten. Nævra, som er sterkt engasjert i saken, mener også det er standpunktet partiet vil lande på, når programmet har vært på høring. De mener altså vi kan si nei til muligheten til å bygge ut denne fornybare energikilden.

Annonse

Vindkraft er et klimatiltak, fordi fornybar energi kan erstatte fossil energibruk. Samtidig handler det om industri og arbeidsplasser, utenlandske investorer med kapital og makt over norske ressurser.

Vindkraft er dessuten sentral distriktspolitikk som synliggjør lokaldemokratiets rolle og kommunenes sjølbestemmelse. Og ikke minst handler det om arealforvaltning, bevaring av uberørte områder, menneskers nærmiljø og natur.

Altså en gordisk knute, en skvis mellom vekst og vern, der ingen kan regne med å få alle ønsker innfridd, enten man vektlegger den ene eller den andre politikken.

SV har en sterk posisjon som miljøparti, men ser også dilemmaene i vindkraftpolitikken som så langt har blitt ført i Norge. Det er klima mot natur. Det vises i forslaget til program.

Selv om landet ifølge SV trenger en ny energipolitikk, trenger vi en som "kutter klimagassutslipp uten unødige inngrep i naturen". Da lander flertallet i partiet på at vindturbinenene er unødige. At de ødelegger mer natur enn vi kan forsvare å ofre på klimaalteret.

Folkeaksjonene mot vindturbiner blir dermed hørt. De har samlet seg i vardebrenning og demonstrasjoner foran Stortinget. Noen har lenket seg fast til entreprenørenes maskiner og sperret adkomsten til utbyggingsfelter der vindturbiner reiser seg.

SVs dissens er om ikke annet en ærlig synliggjøring av at vindkraftsaken er vanskelig.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Klimaversting - det er meg