Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Milliardærene bak Høyre

Milliardærer med doblet formue er ikke et "tegn på at norsk næringsliv går godt", slik Erna Solberg hevder. Det er et tegn på at forskjellene i Norge øker dramatisk.

Høyres fremste velgjører: Milliardær Stein Erik Hagen i heisen med næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) og Orkla-sjef Peter A. Ruzicka (t.v.). Foto: Berit Roald / NTB scanpix
Høyres fremste velgjører: Milliardær Stein Erik Hagen i heisen med næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) og Orkla-sjef Peter A. Ruzicka (t.v.). Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Det går ikke helt statsminister Erna Solberg og Høyres vei for tida. Solbergs uttalelser de siste dagene, kan også tyde på at Høyre-lederen er gått noe lei.

Mandag kveld kom TV2s meningsmåling, som viste at Sp er jevnstort med Høyre og "stjeler" høyrestemmer som ravner. Sp fikk 19,1 prosent oppslutning. Høyre fikk 19,7. Målt i mandater i Stortinget, kom de to partiene likt ut.

"De som stemmer Sp legitimerer Rødt og MDG", sa statsministeren. Tilsier Solbergs kjennskap til egne velgere at de kan skremmes tilbake i folden av trusler, framfor å overbevises av argumenter? Ifølge TV2 så stemte hver fjerde velger som nå sier de vil stemme Sp, på Høyre i forrige valg.

Solberg-regjeringa sliter også med bonus-skandalen. Når arrogante Norwegian-topper tar ut absurde bonuser (over 30 millioner kroner på toppen av høy lønn og tidligere bonus) etter at selskapet har fått krisehjelp fra statskassa, går det naturlig nok på regjeringas omdømme løs. Opposisjonen klandrer regjeringa for ikke å ha forlenget bonusforbudet.

Og så kom oppslaget om "Høyres rikinger", som Dagbladet kaller dem. Formuestoppene som i løpet av sju år med Erna Solberg som statsminister samlet sett har doblet sine formuer, de 16 rikeste bidragsyterne til Høyres partikasse. Alle 16 er å finne på Kapitals liste over landets 400 rikeste personer, og samtlige har formuer på over en milliard kroner, kunne vi lese i Dagbladet forrige uke.

Da høyreregjeringa overtok i 2013, hadde de 16 formuestoppene en samlet formue på 40,7 milliarder kroner. Ifølge Kapitals beregninger har de samme 16 nå en samlet formue 85,6 milliarder kroner. Høyrepolitikken virker.

Det er milliardærene Stein Erik Hagen og Christen Sveaas som topper lista over million-donatorer til Høyre. Hagen med 3,5 millioner kroner gjennom Canica AS og Sveaas med 2 millioner gjennom Kistefos AS. Hagen har også bladd opp en million kroner til hver av støttepartiene KrF og Venstre. Sveaas har også gitt KrF en million kroner.

Men sosiale forskjeller og økt ulikhet er slett ikke noe problem, sier statsministeren til NTB, når hun "slår tilbake mot Dagbladet".

Erna Solberg mener at når rike bedriftseiere har doblet sine formuer, så er det bare et tegn på at norsk næringsliv går godt. "Det må jo folk være glade for. Det betyr at norske arbeidsplasser er blitt tryggere i denne perioden", sier hun. Og føyer til et "robuste bedrifter".

Annonse

Statsministerens forsvar for formuesopphopingen hos de aller rikeste holder neppe vann. Mener Solberg at de aller rikeste representerer hele "næringslivet"? Hva med små og mellomstore bedrifter? Hva med butikkeierne som ikke klarte seg igjennom koronaen? Pubeierne? Reiselivsbedriftene? Vil de være enige i at rikingenes doblede formuer er et symptom på "robuste bedrifter"?

Og hvor realt (eller strategisk lurt) er det å forsøke å instruere velgerne om hva "de bør være glade for" generelt, og når det gjelder å "være glade for" at formueseliten har doblet sine formuer spesielt?

En undersøkelse foretatt av Ipsos viser at sosial ulikhet er den tredje viktigste saken for velgerne, etter helse/omsorg og arbeid.

"I stedet for å snakke om metabegrepet sosial ulikhet, så snakker jeg om den konkrete politikken som gjør noe med det", var Solbergs mystiske svar da hun ble konfrontert med undersøkelsen. Noen konkretisering av hvordan regjeringa "gjør noe med" sosial ulikhet fikk vi ikke.

Skattepolitikken har derimot vært konkret, og konsekvensene tydelige. Skattelettelsene har i vesentlig grad bidratt til at de rike er blitt enda rikere. Høyres velgjørere har som nevnt doblet sine formuer fra 40,7 milliarder kroner – til 85,6 milliarder kroner.

Vi ser altså helt konkrete eksempler på klasseforskjeller og sosial ulikhet. Derfor er også sosial ulikhet et innholdsbegrep og ikke noe metabegrep, dersom en absolutt skal dra semantikken inn i politikken. Det bør for øvrig verken statsministeren eller andre politikere gjøre. Velgere som er opptatt av rettferdig fordeling, bør ikke avfeies med den slags.

Statsministeren viser til at "den absolutt viktigste ulikhetsfaktoren i Norge (...) går mellom de som er innenfor, og de som er utenfor arbeidslivet". For det første så er det også store forskjeller mellom arbeidstakere. Norwegian kan være eksempel: Toppene kan grabbe til seg store bonuser, mens andre ansatte får lønnsfrys.

Og den absolutt viktigste ulikhetsfaktoren i Norge, er den store og økende forskjellen mellom de som arbeider og de som eier kapital og bedrifter. Det er "Høyres rikinger" et eksempel på.

Når statsministeren påstår framfor å argumenter nå ved inngangen til valgkampen, hvordan blir det da dersom Erna Solberg skulle få flere meningsmålinger mot seg? Og kanskje en statsminister-måling mot seg?

Det brygger opp til en krevende valgkamp.

Neste artikkel

Ropstad er ute. Ikke ukulturen