Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

MDGs råkjør i Maridalen

MDGs behandling av ni bondefamilier i Maridalen i Oslo er en politisk skandale. Og et eksempel på hvorfor MDG ikke bør sitte i regjering.

Maridalen-skandalen: MDGs Miljø og samferdselsbyråd i Oslo, Lan Marie Berg, satte i gang et råkjør mot ni bondefamilier i Oslo. Foto: Vidar Ruud / NTB
Maridalen-skandalen: MDGs Miljø og samferdselsbyråd i Oslo, Lan Marie Berg, satte i gang et råkjør mot ni bondefamilier i Oslo. Foto: Vidar Ruud / NTB

Oslo bystyre avgjør 24. mars skjebnen til ni bondefamilier og landbruket i Maridalen, etter at Oslo MDG i ukesvis har drevet et råkjør mot familiene.

I sju år har bøndene i Maridalen arbeidet for – og snakket med Oslo kommune om – å få nye forpakteravtaler som gir nødvendig forutsigbarhet.

Det er forpakteravtalene som skiller bondefamiliene i Maridalen fra andre bønder, som er selveiende. Oslo kommune kjøpte i sin tid gårdene for å sikre Maridalsvannet som drikkevann for byens borgere. Det innebærer at det drives et særdeles grønt og miljøvennlig landbruk.

Mens bøndene har ventet på nye forpakteravtaler, har de gjort jobben: Dyrket matjorda, ivaretatt Oslo-borgeres drikkevann, kulturlandskap og kulturminner, og det til Oslos tilfredshet. Odelslovens prinsipp om at neste generasjon har rett til å overta bruket har vært retningsgivende i Maridalen også. Naturlig nok. Det er lenge siden ordningen med leilendinger ble opphevet her til lands.

Oslo kommune formulerte prinsippet slik i brev til forpakterne Randi og Ivar Bakke i 2005: "Det er en betingelse at forpakterne på kommunens forpaktningsbruk i Maridalen har godkjent landbrukserfaring og driftserfaring. Når dette kravet er oppfylt, har det vært tradisjon for at forpaktningskontrakten er blitt overført til neste slektsledd uten utlysning. Kommuneadvokaten har uttalt at dette kan gjøres uten å være i strid med dagens lover og retningslinjer."

Så får miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Berg og Oslo MDG det likevel for seg at de skal gjøre Maridalsbøndene til leilendinger. Byråden vil ha forpakteravtalene ut på anbud ved generasjonsskifter på gårdene. "Rettferdig konkurranse" kaller Berg det.

Slik skalting og valting er kun egnet til å ta gnisten fra enhver seriøs gårdbruker, som – i motsetning til MDG – vet hva forutsigbarhet og langsiktige investeringer betyr for god drift av enhver gård.

Oslo er MDGs politiske utstillingsvindu. Partiet sitter i maktposisjon sammen med Ap og SV. MDG bruker vinduet til å demonstrere autoritær arroganse overfor ni bondefamilier i Maridalen.

Annonse

Byråd Lan Marie Berg bidrar sjelden til det demokratiske ordskiftet ved å svare på kritikk. Etter at byrådens innstilling ble kjent, har debatten naturlig nok gått. Den ser ut til å ende med at et flertall i bystyret går imot MDGs leilendingsforslag. SV går imot forslaget, det gjør også Sp, Rødt, KrF, Venstre, Høyre, Frp og Bompengepartiet. Nordre Aker Ap støtter også Maridalsbøndene. Det er betryggende.

Men MDG gir seg ikke. Byrådens våpendragere turer arrogant videre: "Oslo kommune mottar ofte forespørsler fra folk som kunne tenke seg å drive byens gårdsbruk i Maridalen. Til nå har Oslo kommune vært disse svar skyldig: Når leiekontraktene har gått ut har de blitt fornyet uten utlysning, og gått i arv", skriver Arne Haabeth, som sitter i finansutvalget for MDG. Overskriften i Dagsavisen er "Skal Oslo kommunes mest attraktive eiendommer gå i arv?".

Om Haabeth ikke vet bedre, eller setter saken på hodet med vilje, er det like ille. Oslo MDG insisterer på å behandle Maridalsbøndene som leilendinger. Gang på gang går partiet offentlig ut mot ni familier i Oslo som de skulle vært et fiendtlig politisk parti på størrelse med Høyre.

Det er stor styrkeforskjell mellom byråd Lan Marie Berg og hennes byrådsapparat, med finansbyråd Einar Wilhelmsen (MDG) på slep som alliert – og ni familier i Maridalen. Dermed framstår MDGs råkjør overfor bondefamiliene mer som mobbing enn som demokratisk politikk. Forpakterne i Maridalen har verken sekretærer eller budsjetter å hjelpe seg med.

MDGs råkjør mot forpakterne i Maridalen er også et grelt eksempel på hvorfor bøndene i Maridalen bør bli selveiende, slik Oslo Høyre nå fremmer forslag om.

Gruppeleder i Høyres bystyregruppe, Anne H. Rygg, sier til Nordre Aker Budstikke: "Vi vil (...) fremme et forslag om at det tilrettelegges for et salg av disse gårdene, og her vil jo etter reglene forpakterne stå fremst i rekken. Reglene for å forvalte området i nærheten av drikkevann er strenge, og de er like strenge uavhengig av om det er privat eller offentlig eid grunn." Det har Oslo Høyre rett i.

Bøndene i Maridalen kan ikke leve med risikoen for å bli behandlet som leilendinger av umodne politikere igjen. De bør bli selveiende så snart som mulig. I mellomtiden er det viktig at Oslos folkevalgte raskt får på plass forpakteravtaler som gir forutsigbarhet og sikrer generasjonsskifter.

Hovedstaden har ei levende jordbruksbygd ei mil fra sentrum. Den må tas vare på, ikke gjøres om til ei lekegrind for MDG.

MDGs angrep på ni familier i Maridalen er en politisk skandale. Et parti som så tydelig demonstrerer mangel på respekt for medborgere og mangel på grunnleggende kunnskap om landbruksnæringa, bør heller ikke sitte i noen rødgrønn regjering.

Neste artikkel

Utfall av mobil- og nødnett ved ekstremvær - hva må gjøres?