Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Mattrygghet gir fred

Mat er den beste vaksinen mot kaos. Verdens matvareprogram er en svært verdig mottaker av fredsprisen.

Viktig mottaker: Verdens matvareprogram annonseres som vinner av Nobels Fredspris av Berit Reiss-Andersen, leder av Nobelkomiteen. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB
Viktig mottaker: Verdens matvareprogram annonseres som vinner av Nobels Fredspris av Berit Reiss-Andersen, leder av Nobelkomiteen. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Nobelkomiteen velger en helt ukontroversiell mottaker av fredsprisen i FNs matvareprogram (WFP). Men ikke desto mindre viktig - og høyst aktuell, sett i lys av koronakrisen og klimaendringene.

Gjennom koronapandemien er nettopp nasjonal matproduksjon, sikker tilgang på trygg mat, selvforsyning, samt internasjonal import og eksport av mat mellom land og verdensdeler satt grundig på dagsorden.

Verdens matvareprogram er verdens største humanitære organisasjon, ble stiftet i 1961 og har som strategisk plan å bekjempe sult ved å beskytte tilgangen til mat, forbedre ernæring, oppnå matsikkerhet og støtte FNs bærekraftsmål - inkludert å fjerne sult innen 2030. De jobber for å skape bærekraftige lokalsamfunn der matproduksjonen gir selvforsyning for befolkningen.

De er en aktør for fred. For Nobelkomiteens leder, Berit Reiss-Andersen, understreket under offentliggjøringen fredag at ett av verdens eldste våpen i konflikt er å sulte befolkningen. Det skaper desperasjon, uro og gir militær kontroll over sivile.

Annonse

Matusikkerhet fordriver mennesker fra deres boområder. Sult skaper flyktningstrømmer, ustabilitet og store ringvirkninger på verdensbasis. Det forverres under koronapandemien og understreker behovet for global solidaritet og samarbeid. Der har årets fredsprismottaker en nøkkelfunksjon.

Det siste året har Matvareprogrammet bistått 138 millioner mennesker og beregner at 265 millioner vil trenge matvarehjelp i tida som kommer.

Stengte grenser, mangel på internasjonal flytrafikk og transport gjør frakt av matvarer fra land til land vanskeligere. Arbeidsledigheten øker mens matprisene skyter i været på grunn av koronakrisa. Resultatet er sult i flere verdensdeler, som Nationen også har skrevet på lederplass.

Samtidig har klimaendringene store konsekvenser for matproduksjon slik vi kjenner den. Ekstremvær og temperaturstigninger gjør tradisjonelle jordbruksområder til ufruktbare arealer. Trygg mat og en stabil verden fordrer aktive tiltak mot klimaendringer for å hindre ødeleggende flom, ras og skogbranner.

FNs matvareprogram trenger økonomisk støtte, og Nobelkomiteens tildeling legger trykk på nasjonenes felles forpliktelse til å se at kampen mot sultkatastrofer må kjempes solidarisk på flere samfunnsområder.

Neste artikkel

På tide å roe ned