Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Kriseår? Ikke i samvirkene

Nortura sparer på Otta-kutt - uten å tape leveranser. FK tjener bra etter et svakt 2019, og Tine er nær to milliarder i rekordresultat. Samvirkeeierne får over 1,3 milliarder inn på konto i vår.

Bedring: Konsernsjef Anne Marit Panengstuen opplever redusert eierflukt og bedret resultat. Foto: Håvard Simonsen
Bedring: Konsernsjef Anne Marit Panengstuen opplever redusert eierflukt og bedret resultat. Foto: Håvard Simonsen

Det har vært rock'n roll på jobb i egg- og kjøttkonsernet Nortura gjennom koronaåret. Pandemien kuttet hardt i hotell- og restaurantmarkedet, og omsetningen flyttet seg til butikk. Forsmådde svenskekunder måtte droppe Töcksfors, Åre og Svinesund, og heller handle i butikken hjemme. En milliard i omsetningsøkning er likevel ikke svært mye.

Gilde og Prior solgte mer, men EMV solgte enda mer, er oppsummeringen fra konsernsjef Anne Marit Panengstuen. Hun kan ikke si det høyt, men Stortingets nylige engasjement for forbrukerhensyn og mot matkjedemakt og EMV kommer nok godt med i Norturas arbeid med å vinne tilbake markedsandeler for Gilde og Prior.

Det har stormet rundt Nortura-navnet også. Fakkeltog og demonstrasjoner skremte ikke Nortura fra å legge ned slakteriet på Otta i fjor. Årsrapporten tyder ikke på at avgjørelsen var feil:

* Bare 400 andelseiere forlot Nortura i fjor. I 2018 og 2019 var tallet 600.

* Konsernledelsen rapporterer om litt svekket tilførsel av slakt totalt (ned 5500 tonn, eller 2,1 prosent) - men ingen spesiell nedgang fra Gudbrandsdalen. Tilførselsnedgangen snudde til oppgang fra sommeren, ifølge årsrapporten.

* Omsetningen per årsverk fortsetter å øke, den er nå over 5 millioner. Innsparingene fra anleggsrasjonalisering ligger på budsjett. Konsernet kuttet rentebærende gjeld med en million per kalenderdag i fjor.

Annonse

135 millioner (7800 kroner per medlem i snitt) foreslås utbetalt eierne.

For samvirkebonden med melk blir det dermed en pen vår: Tine foreslår 1,1 milliarder i utbetaling til eierne, nær 100.000 i snitt per eier. FK Agri hentet seg inn i fjor etter et svakt 2019, og økte årsresultatet fra 54 til 305 millioner. 100 av dem er foreslått til eierne som bonus og egenkapital.

Drøye 1,3 milliarder er et klapp på skuldra til samvirkeeierne etter et 2020 som ga moderat uttelling i jordbruksoppgjøret. Noe hvileskjær blir det ikke i år. Gjenåpnede grenser betyr at handelslekkasjen vil ta seg opp igjen. Norturas resultater er fortsatt svært moderate, målt mot omsetningen. Håpet er at en ny avtale med Norgesgruppen kan øke Gilde-andelen på bekostning av EMV.

Milliarddrysset til bondeeierne i samvirket kommer ikke på grunn av jordbrukspolitikken, men på tross av den. Bøndene har rett og slett driftet egen industri rasjonelt - eller sentraliserende, som Per Olaf Lundteigen ville sagt det.

Sp-eren mener det er bedre rammevilkår for jordbruket som vil sikre et fortsatt samvirke i hele landet. Til våren, i jordbruksoppgjøret, er det økonomien ute på gårdsbrukene det står om.

Der er det liten grunn til måtehold.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Ingen skal ha kollektiv straff