Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Kostbar bingo

Prisen for et besøk fra Mattilsynet er høy, på gården, for bonden og for samfunnet.

Kritisk: Om ikke Per Olaf Lauvås hadde tatt opp Mattilsynets besøk, ville han blitt avskiltet som dyreholder. Foto: Benjamin H. Vogl
Kritisk: Om ikke Per Olaf Lauvås hadde tatt opp Mattilsynets besøk, ville han blitt avskiltet som dyreholder. Foto: Benjamin H. Vogl

Når Mattilsynet dukker opp på gården din, bør du dra fram mobilen og ringe naboen, før du filmer alt som skjer. For:

Du kan ikke regne med å bli behandlet som naboen blir. Du kan ikke regne med at regelverket brukes riktig. Og du kan ikke regne med at noen retter opp feil i ettertid.

Det lyder som paranoia fra husdyrholdere som opplever at Mattilsynet er etter dem. Som roper høyt for å skjule at de har mistet grepet om gårdsdriften.

Men det var før KPMG-rapporten om Mattilsynet.

Det er godt å slippe å drøfte om alle manglene i Mattilsynet er prisen å betale for et kostnadseffektiv tilsyn. Det er nemlig ikke kostnadseffektivt heller.

Annonse

Jeg har alltid funnet det vanskelig å orientere meg i Mattilsynet i jobbsammenheng. En gang ble mitt spørsmål om tamrein og skrantesjuke sendt ping-pong mellom lokal- og regionnivå, før det ble sparket over til Fylkesmannens reindriftsavdeling. Som selvsagt ikke hadde filla peiling på spørsmålet og heller ikke skulle ha det.

KPMG-rapporten er til å kjenne igjen, når den peker på at ineffektiv styring og uklare ansvarsforhold springer ut av selve organiseringen.

Det er ikke rart at praksisen spriker: Halvparten av de ansatte i Mattilsynet opplever at regelavklaringer ikke bekjentgjøres internt, ikke kan søkes opp etter behov, og at resultatet av klagesaker ikke kommuniseres internt.

Dette er byråkratisk helt på grisetrynet - og utenkelig i de fleste andre statsbyråkrati. Når Ola Elvestuen gjør en nytolking av rovviltforskriften, får Fylkesmennene beskjed før en eneste jeger rekker å lade børsa.

Toppsjefen i Mattilsynet er byttet ut, som en nødvendig første etappe i det som ser ut til å bli en svært lang stafett. Den nye direktøren innrømmer glatt at Mattilsynet mangler tillit både hos bøndene og på Stortinget. Det er en god start å vite hvor man står.

Hastetiltakene som anbefales fra bondeorganisasjonene synes kloke: Ha alltid med en kollega som vitne til Mattilsynets besøk, få alltid rapport fra besøket skriftlig i hånda før Mattilsynet forlater gården.

Og til alle som legger kriseplan for besøk fra Mattilsynet: De folka i Mattilsynet jeg har hatt med å gjøre, var verken nazister, sadister eller folkefiender. De har vært bra folk med et ønske om å gjøre en skikkelig jobb, i et system som viser seg å være dårlig egnet til formålet.

Slik banken behandler deg når du er på lånebesøk, går det an å behandle Mattilsynet på gårdsbesøk: Skikkelig, men med forretningsmessig skepsis og krav til dokumentasjon for ettertiden.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Skal vurdere risikoen av å importere fôr