Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Korken er fjernet

Ola Elvestuen har opphevet fristedet for ulv i Norge. Det åpner opp for hardere beskatning av en overtallig art - om enn ikke i vinter.

Flytter grenser: Ulven er ikke lenger fredet i ulvesonen. Foto: Ketil Blom Haugstulen
Flytter grenser: Ulven er ikke lenger fredet i ulvesonen. Foto: Ketil Blom Haugstulen

Det var ikke lenger mulig å opprettholde den absolutte jaktfredningen av ulv i de områdene der ulven finnes i Norge: Sør i Hedmark, i Oslo, Akershus og Østfold. Regjeringen måtte si ja til å fjerne korken fra flaska. Den lar seg ikke trykke ned igjen.

Helt siden ulveforliket våren 2016 har rovdyrforvaltningen klart å unngå å punktere ulvesonen. Rovviltnemndenes forslag om å ta ut flokker i sonen gjennom lisensjakt er avvist. Men ikke i vinter. Slettåsflokken skal tas ut, vil klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) offentliggjøre mandag.

Årsaken er enkel. Det er for mye ulv (10,5 ynglinger mot Stortingets mål på 4 til 6), og for mye av ulven befinner seg i ulvesonen. Det er rett og slett ikke nok ulv utenfor sonen til at det lar seg gjøre å skyte så mange der at det kutter den norske delbestanden nok. Å sette høy fellingskvote der det knapt er en streifulv ser bra ut - på papiret. Det første året.

Vi er på tredje året etter ulveforliket som endret bestandsmålet og samtidig begynte å regne grenseulvene som halvt norske. I perioden har miljøforvaltningen latt ulvestammen vokse seg stadig større og stadig lenger vekk fra Stortingets vilje.

Annonse

Det er trolig ikke dekning i lagens lovverk for å skyte ulv bare fordi det er for mange av dem. På den andre siden er bestandsmålet for ulv ubehagelig tydelig, og altså stadig fjernere fra hva rovviltforvaltningen driver med.

I fjor tolket Stortinget sin egen ulvepolitikk i skjerpende retning - for ulven - og utvidet grunnlaget for å felle ulv (allmenne hensyn, jaktnæring) gjennom forskriftsendring. Deretter åpnet regjeringen for uttak av rekordmange 42 ulv, men uten å åpne for jakt i ulvesonen. Og kvoter feller ikke ulv. Der ingen ulv er, har selv jegeren tapt sin rett.

Det er ikke lenger mulig for Ola Elvestuen å tilfredsstille ulvens venner i embetsverket og i eget parti, og tviholde på ulvesonen som jaktfri sone. Åpningen for jakt i sonen flytter merkesteiner i det ekstremt omstridte rovdyrterrenget, til gunst for beite- og utmarksnæring, hundefolk og bygdelag i ulveland.

Det er ikke lenger mulig for Ola Elvestuen å tilfredsstille ulvens lojale venner i embetsverket og i eget parti.

Vedtaket som blir offentliggjort i dag, vil like fullt skape raseri på bygda - og i Sp, i Frp og i bygde-Høyre. Ola Elvestuen freder Hobøl- og Mangenreviret mot rovviltnemndenes vilje. Dermed er usikkert om vinterens jakt faktisk vil redusere den norske delbestanden. For å få det til, må det nemlig skytes minst 32 ulv, ifølge ulveforskerne i Skandulv. Det er slett ikke sikkert at jegerkorpset klarer å omsette en kvote på 26 ulv utenfor ulvesonen - pluss Slettåsreviret - i 32 døde ulver.

I 2019 kan vi altså få mer ulv, mer skutt ulv og mer bråk både fra ulvevenner og -uvenner. Noe som ikke vil være nytt i det hele tatt.

Neste artikkel

Sp vil opne for å trene spesialhundar i Noreg