Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Klimaskepsis på varmgang

Varmerekord i åtte fylker denne vinteren, som ikke en gang kan regnes som vinter alle steder. Likevel flokker folk til Folkeopprøret mot klimahysteriet.

Lite snø: Tomm Murstads skiskole ved Tryvann i Oslo i januar. Foto: Håkon Mosvold Larsen/NTB scanpix
Lite snø: Tomm Murstads skiskole ved Tryvann i Oslo i januar. Foto: Håkon Mosvold Larsen/NTB scanpix

I hele åtte fylker vil gjennomsnittstemperaturen i desember, januar og februar være den høyeste noensinne, melder Meterologisk institutt. På Blindern i Oslo og på Gardermoen i Viken er gjennomsnittstemperaturen i alle de tre vintermånedene over null grader.

I meteorologien telles ikke dette engang som vinter. En vinterdag defineres som en dag med gjennomsnittstemperatur under null grader.

Også i Innlandet, Vestfold og Telemark, Agder, Rogaland, Vestland og Trøndelag er det satt rekord for høyeste gjennomsnittstemperatur i vinterperioden ved en rekke målestasjoner.

Samtidig som lavtrykkene fyker inn over landet og bokstavelig talt blåser vinteren vekk, har en ny facebookgruppe slått an: "Folkeopprøret mot klimahysteriet" har i løpet av få uker fått over 140.000 følgere.

Det kan virke som et paradoks.

Nå er ikke en mild vinter noe bevis for klimaendringer, en skal ikke forveksle vær med klima. Det er naturlige svingninger i været fra år til år. Neste vinter kan bli kald.

Likevel, når regnbygene slår inn på vinduene en vinternatt, er det jo litt pussig hvis skepsisen til teorien om menneskeskapte klimaendringer samtidig øker. Dette er jo ikke snakk om en enslig vinter. Temperaturen i Norge har økt over tid. Mens verdens gjennomsnittlige temperatur har økt med 0,73 grader i (moderne tid) 1991-2018, har temperaturen i Norge økt med 1,3 grader sammenlignet med førindustriell tid (1861-1890).

FNs klimapanel, som sammenfatter kunnskap fra om lag 800 forskere fra 85 land, har gjennom sine til nå fem hovedrapporter slått fast at oppvarmingen av klimasystemet er uomtvistelig, og at det er 95 til 100 prosent sannsynlig at menneskelig påvirkning var den dominerende årsaken til global oppvarming mellom 1951 og 2010.

Forskerne konkluderte med at klimagassutslippene må reduseres med 40-50 prosent innen 2030 for å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader sammenlignet med førindustriell tid.

Det er ikke sikkert at alle medlemmene i facebookgruppa benekter at det skjer klimaendringer, det må tross alt være krevende å krangle med gradestokken. Men ut fra innleggene i gruppen, ser det ut til at flere er skeptiske til at klimaendringene skyldes menneskelig påvirkning. Disse erkjenner klimaendringene, men mener det skyldes naturlige svingninger som det uansett ikke finnes noen kur mot.

Annonse

Noen kan også være enige i at menneskeskapte utslipp påvirker klimaet men er uenige i at Norge, som står for en liten del av utslippene i global sammenheng, skal gjennomføre omfattende og kostbare klimatiltak.

Alle disse sjatteringene sammenfattes trolig under begrepet "klimahysteri".

Den sterke oppslutningen om gruppa har ført til at en ny gruppe oppstod: "Folkeopprøret mot folkeopprøret mot klimahysteriet" som også har passert 100.000 følgere.

Andre reaksjoner har kommet, blant annet fra klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn. I en NRK-debatt med folkeopprørets grunnlegger Knut Amundsen mente han det er legitimt å diskutere både om vi skal gjøre noe med klimaendringene, og hva i så fall vi skal gjøre, men at vi ikke kan kaste bort tiden på å debattere om klimaendringene er menneskeskapte. Vi kan ikke bruke tid på å diskutere om jorda er flat eller ikke, mente Rotevatn.

I tillegg har Faktisk.no gått facebookgruppa nærmere etter i sømmene. Det viser seg at flere av dem som styrer Folkeopprøret mot klimahysteriet er eller har vært aktive i innvandringsfientlige grupper, at flere av moderatorene har hetset navngitte politikere og at enkelte av dem bidrar til å spre konspirasjonsteorier om vaksiner.

Med andre ord, det er en broket gjeng som fører an motstanden mot norske klimatiltak på sosiale medier.

Det er all grunn til å gå i rette med påstander om at klimaendringer enten ikke skjer eller at de ikke er menneskeskapte. Spørsmålet er om det er lurt å latterliggjøre og marginalisere grupper som dette.

En undersøkelse fra analysebyrået YouGov, gjengitt i Financial Times, viser at klimaskepsisen i Norge er høy sammenlignet med andre land. Åtte prosent mener at mennesket ikke er skyld i at klimaet forandrer seg, mens to prosent mener at klimaet ikke endrer seg i det hele tatt.

Det vil neppe hjelpe på statistikken å avskrive klimaskeptikerne på Facebook som skrullinger. Det vil bare føre til mer varmgang blant klimaopprørerne.

Vi vet klimatiltakene vil koste, både på et samfunnsnivå og på et individuelt plan. Hvis det ikke er folkelig oppslutning om tiltakene, blir det vanskeligere å gjennomføre dem.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Yara må ta jorda på alvor