Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Kafédrømmer i kornåkeren

Slurp. Nå kan du nyte synet av matjord som forsvinner i espressofart.

Først litt fakta. Vi kan dyrke mat på 3 prosent av Norges areal. Det er ikke mye.

På noe av dette arealet skjer de underligste ting: «På Overvik har vi plass og rom til å skape akkurat den bydelen vi ønsker oss», heter det i reklamen fra utbyggingsselskapet som skal «utvikle» Overvik, rett øst for Trondheim sentrum. «Her kan vi skape en komplett bydel», heter det videre.

Ja, det kan sikkert bli komplett som bydel. Den urbane kafeen Dromedar er straks på plass. Så kommer det visst mer, som småhusbebyggelse rundt mindre tun, urbane og bymessige bydeler i bydelen og så videre og så videre.

Men på Overvik er det ikke nødvendig å utvikle noe som helst. Området er allerede komplett. En symbiose av natur og kultur har frambragt et av landets mest fruktbare jordbruksareal.

Du kan bestille en laktosefri cortado og nyte synet av 12.000-14.000 år gamle marine avsetninger bli fjernet grabb for grabb.

I denne jorda ligger det egenskaper og næringsstoffer avsatt allerede den gang den lå under havets overflate. Senere har jorda møysommelig blitt kultivert og bearbeidet siden de første trønderne startet jordbruk og helt fram til i dag.

Nå kan du altså sette deg til i et moderne kafébygg midt i en åker, med store vindusflater, bestille deg noen makroner og en laktosefri cortado og nyte synet av 12.000-14.000 år gamle marine avsetninger bli fjernet grabb for grabb, for deretter å bli erstattet av rekkehus med "rene former" og med "store skyvedører mot markterrassen".

Det skal altså fortsatt være mark på Overvik, formodentlig dekket av kortreist rulleplen, dyrket opp på det andre store jordbruksarealet (Rotvoll) som trondheimspolitikerne har omdisponert for nedbygging, og som i påvente av byggestart er satt i plenproduksjon i stedet for kornproduksjon.

Jeg har ikke til hensikt å få gjort noe med disse uvettige vedtakene, som også har fått mye oppmerksomhet på grunn av de politiske skandalene som er knyttet til dem. Vedtakene er fattet, potensialet for milliardgevinst er skapt, dette lar seg aldri i verden snu.

Annonse

Jeg velger likevel å skrive om det som skjer på Overvik i et naivt håp om at eksemplet Overvik kan overbevise flere om at slikt som dette må vi aldri gjøre igjen.

Litt fakta om norsk matproduksjon: Norske bønder forsyner landet med om lag 40 prosent av den landbruksbaserte maten vi setter til livs. Resten importerer vi fra utlandet. Det er et politisk mål å øke selvforsyningsgraden, men i fjor, som følge av tørkesommeren, sank selvforsyningsgraden helt ned mot 30 prosent.

Hvis en er opptatt av selvforsyning er den typen matjord som vi finner på Overvik særlig verdifull. På Overvik kan du høste gode kornavlinger. Det er ikke noen selvfølge i dette landet. To tredeler av dyrkajorda er for skrinn til å dyrke korn.

Til slutt litt fakta om verdens matproduksjon: FNs matorganisasjon FAO anslår at det er nødvendig å øke verdens matproduksjon opp mot 70 prosent fram mot 2050 for å møte behovene til en økende befolkning. Samtidig tror FNs klimapanel at de globale avlingene vil reduseres opptil 2 prosent hvert tiår som følge av klimaendringer.

Altså: Det er behov for å øke matproduksjonen samtidig som avlingene blir dårligere. I et slikt perspektiv vil det mildt sagt være lurt å ta vare på de matproduserende arealene vi har. I et slikt perspektiv ville verdien av matjorda selvsagt overgått enhver tenkelig verdi av «møteplasser, gode boliger og trygge fellesskap» som utbygger lover å realisere på Overvik.

Det er et misforhold her, som vi snart må ta inn over oss, mellom den kortsiktige økonomiske gevinsten av å erstatte matjord med boliger, parkeringsplasser og alskens, og den uvurderlige verdien et matproduserende areal av ypperste kvalitet vil ha for framtidige generasjoner.

Nå skal ikke jeg påstå at utbyggeren av Overvik ikke er opptatt av mat: "Vi har fått hjelp fra Bocuse d ́Or vinner og stjernekokk Terje Ness til å utforme en kjøkkenløsning spesielt for Overvik", leser vi på hjemmesiden: "Et perfekt kjøkken, uten unødvendig jåleri, laget for å lage god mat."

Et kjøkken kan være så perfekt som bare det, det hjelper likevel ikke hvis vi mangler mat.

Så til dere som liker å filosofere litt over en cortado: Vet dere hva som er det mest ujålete av alt? Å ta vare på jorda.

Oppsummert

Utvikler

1 Overvik utenfor Trondheim skal utvikles til en komplett bydel, hevder utbyggeren. En urban kafé er allerede reist, midt i kornåkeren.

Komplett

2 Men det er ikke nødvendig å utvikle noe som helst på Overvik, arealet er fullstendig komplett som jordbruksareal.

Verdi

3 Det er et misforhold mellom den kortsiktige økonomiske gevinsten ved å bygge ned denne jorda, og den uvurderlige verdien et matproduserende areal har i framtida.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Kunstig lave matpriser?