Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Ingen bombe

Selvsagt kan det skytes mer ulv når det viser seg å være mer ulv i skogen.

Vokser: Utvidet ulvejakt vil ikke true den skandinaviske ulvebestanden, melder Miljødirektoratet. Foto: Benjamin Hernes Vogl

Verre er det ikke: Rovviltnemdenes vedtak om ekstra kvote på fire ulv utenfor ulvesonen var OK, melder Klima- og miljødepartementet etter at 50 prosent av ekstrakvoten allerede er skutt.

Departementet ønsker velkommen inn gjennom en allerede vidåpen dør: Når bestandstallene oppdateres av Statens Naturoppsyn eller Rovdata, kan det normalt fattes nye vedtak om kvoter, heter det i vedtaket, som samtidig er en ny instruks til rovviltnemndene.

Rovviltforskriften gir allerede nemndene hjemmel til når som helst å endre egne kvotevedtak "dersom nye opplysninger tilsier det." At nye bestandstall er "nye opplysninger" er lagt til grunn også i tidligere saker, melder departementet.

Pussig nok tok det likevel to måneder for departementet å avklare om prinsippet "nye bestandstall, ny kvotemulighet" skulle legges til grunn i denne saken.

Annonse

For en viltforvalter er det avgjørende å forvalte ut fra best tilgjengelige kunnskap om bestanden. Da Rovdata i vinter meldte om funn av to nye ulverevir, som var ukjent da vinterens jaktkvoter ble satt, gjorde rovviltnemndene for Østlandet jobben sin. De endret forvaltningen ut fra ny kunnskap.

"Den økte kvoten vil ikke true bestandens overlevelse og heller ikke være til hinder for å nå bestandsmålet for ulv i 2019", sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen. Dette er kunnskap både nemndene og Elvestuen fikk av Miljødirektoratet allerede i februar.

Departementet har lagt inn et par skranker i den nye instruksen til nemndene: Uten nye bestandstall vil nemndene "normalt" ikke ha myndighet til å vedta økt kvote. Og dersom det er tvil om det finnes nye opplysninger som tilsier endret kvote, må nemndene spørre direktoratet om lov før de vedtar ny kvote.

Det første ligner en papirtiger. Det er vanskelig å se for seg at nemndene utvider jaktkvote på annet enn økt bestand.

Rovviltnemndene vil neppe spørre Elvestuen pent om lov i tvilstilfeller. Nemndene er overprøvd både på ulve- og gaupevedtak de senere årene, og ligger for øyeblikket i stillingskrig med departementet om en eventuell utvidelse av bjørneområdet i Trøndelag. Rovviltnemndene vil neppe være interessert i å gi fra seg autonomi.

Dersom rovviltpolitikerne i nemndene spør forvaltningen om lov til å treffe kvotevedtak de har hjemmel i rovviltforskriften til å treffe, gir nemndene nettopp fra seg myndighet frivillig. Jeg spår at Ola Elvestuen kommer til å måtte dra den ut av hendene til protesterende rovviltnemnder - med den politiske støyen som følger med.

Neste artikkel

Elvestuen: - Vi skal nå klimamålet uten å bruke riset bak speilet