Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Importvernet må styrkes

Norge lekker matproduksjon til utlandet. Lekkasjen må tettes. Toll-heimevernet er modent for opprustning.

Hull i meierimuren: Osteimporten tilsvarer 10 prosent av norsk melkeproduksjon. Foto: Mostphotos
Hull i meierimuren: Osteimporten tilsvarer 10 prosent av norsk melkeproduksjon. Foto: Mostphotos

Det er forbudt å produsere pels i Norge, men ikke å kjøpe. Kritikerne av pelsforbudet hevder at det bare flytter produksjonen til land med dårligere standarder.

Forbudstilhengerne hevder at den norske produksjonen ikke vil bli erstattet.

Når det gjelder mat, er det ingen tvil: Det vi kutter av hjemlig matproduksjon erstattes av import. Når vi importerer mer av ting vi tradisjonelt har vært sjølforsynt med, bygger vi samtidig ned norsk jordbruk.

Senterpartiet vurderer å programfeste klimatoll på import av kjøtt og meierivarer. Økt matimport gjør det mulig å beregne at utslippene i Norge går ned, mens de i realiteten øker – gjerne mer – i landene som eksporterer mer til oss. Så kommer klimautslippene fra kontinental transport av maten i tillegg.

Sps forslag er i tiden: EU utreder allerede klimatoll på varer utenfra. Og det norske tollvernet på mat lekker allerede som en sil.

Annonse

Tollvern på mat, en internasjonalt svært vanlig måte å sikre egen matproduksjon, fungerer i Norge slik at varer som ikke konkurrerer med norske produksjoner, har liten eller ingen toll. Tollvernet forbeholdes varer vi kan produsere sjøl.

Prosjektleder Torbjørn Tufte i Agri Analyse skriver her i avisen om at liberalisering av EU- og WTO-regelverket, men også målrettet reduksjon av råvareprisene i EU, har økt tollkvotene og svekket effektiviteten i gjeldende tollsatser, som knapt er endret på to tiår.

Det har svekket tollvernet, slik at norsk melk og kjøtt, grønt og korn presses ut av billig import. Grensehandel og import av ost tilsvarer alene om lag 20 prosent av dagens norske osteproduksjon, og 10 prosent av all norsk melkeproduksjon.

Graslandet Norge lekker selvforsyning av melk. Stortinget bør spørre seg, slik Agri Analyse spør, om dette er i tråd med vedtatte landbrukspolitiske mål om matforsyning og mangfoldig landbruk i hele landet.

Hvis svaret er nei, legger vi til grunn at det er virkemidlene og ikke målene som bør endres. Da må importvernet opprustes: Når flommen tiltar, må flomvollen bygges høyere.

Forslaget til Sps programkomité vil også med nødvendighet aktualisere klimatoll på import av fôrråvare fra Brasil og andre fjerntliggende land. Skip over Atlanteren slipper ut like mye, hva enten det ligger soya, ost eller kjøtt i lasten. Skal vi klimatolle matimport, får vi for skams skyld klimatolle fôrimport.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Vi skal styre norsk jernbane – ikke EU