Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Helseforetakene svikter fødende kvinner

Helseminister Bent Høie må stramme opp helseforetak som nekter kvinner i distriktene rettigheter under fødsel.

Fødselsomsorg: En viktig pillar for desentralisert fødselsomsorg er at kvinner med lang reiseveg skal ha med seg jordmødre under transport til fødeavdeling når de skal føde. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix
Fødselsomsorg: En viktig pillar for desentralisert fødselsomsorg er at kvinner med lang reiseveg skal ha med seg jordmødre under transport til fødeavdeling når de skal føde. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

I Nationen fredag fortalte fem kvinner fra Vest-Telemark hvordan det er å føde langs vegen, på jordmorvakta, eller i trappa opp til jordmora. "Det verste er å vera redd. Me bur der me bur, og det har me valt, men det verste er likevel å vera redd", seier Helena Gjersund til Nationen, som ikke rakk frem til fødeavdelingen.

VGs avsløringer om følgetjenesten for fødende kvinner i distriktene er deprimerende og sjokkerende lesning. Avisen har avslørt at mange kvinner ikke får oppfylt rettighetene sine om medfølgende jordmor på tur til sykehuset for å føde.

Kvinner som bor mer enn 90 minutter fra nærmeste fødeavdeling, har rett til å ha med seg jordmor under transport når hun skal føde. Likevel mangler 77 av landets kommuner – nesten hver femte kommune – følgetjeneste. 10 av 19 kommuner i Finnmark, der flest har lengst reiseveg, kan ikke tilby tjenesten til fødende kvinner.

Fødsel er en enorm påkjenning for kroppen, og utgjør også en stor risiko for kvinner. Likevel har reisevegen til nærmeste sykehus økt. 18 prosent av alle kommuner har nå mer enn to timers reiseveg til nærmeste fødeavdeling.

Diskusjonen står mellom helseforetakene og kommunene. Følgetjenesten ble overført fra kommunene til de statlige helseforetakene i 2010. Kommunene forteller om at helseforetakene nekter å finansiere følgetjeneste, fordi det er mindre enn 90 minutters reiseveg fra kommunesentrene til nærmeste fødeavdeling. Samtidig vet vi at det er stor jordmormangel i Norge, og problemer med å rekruttere nok jordmødre til distriktene. Det er et ansvar helsemyndighetene må ta ansvar for, og løse.

Annonse

Kvinner opplever å bli avvist i døra fordi fødselen ikke har kommet langt nok, og må reise hjem. Bor du fem minutter unna, kan det være vanskelig nok, men er reisetiden to-tre timer, er det nesten umulig. Risikoen for å uplanlagt fødsel utenfor sykehuset øker når reisetiden er over en time, og det er også større fare for livstruende komplikasjoner, forteller lege og forsker Hilde Engjom ved Haukeland Universitetssykehus til VG.

Dagsavisen skrev også tidligere i år om en undersøkelse som viser at kvinner opplever jordmødrene som "portvoktere" inn til fødeavdelingene, og erfaringer med å måtte nærmest krangle seg til å få komme inn på fødeavdeling. Overfylte fødeavdelinger med for lite bemanning er også noe mange har erfart.

Oppsummert

Fødselsomsorg

1 Siden 2009 har det blitt lagt ned 6 fødeavdelinger i landet. Blir nye, store sentralsykehus bygget i helseforetakene, vil flere fødeavdelinger forsvinne.

Skal ha følge

2 Kvinner som bor med enn 90 minutter fra nærmeste fødeavdeling har krav på medfølgende jordmor.

Helseforetakene svikter

3 VG har avslørt at Helseforetakene overfor flere kommuner har nektet følgetjeneste, fordi kommunesenteret i kommunen ligger nærmere enn 90 minutter unna.

De siste årene har flere fødeavdelinger blitt lagt ned; seks avdelinger siden 2009. Enda flere står i fare, fordi de regionale helseforetakene vurderer å slå sammen flere sykehus for å bygge nye sentralsykehus. Det vil gi enda lenger reiseveg for fødende kvinner. Da er det pussig at de samme helseforetakene nekter gi en tjeneste de er pålagt å stille opp med. Helseminister Bent Høie må rydde opp.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Lønn for krisen