Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Grønn nedbygging

Etter oljen skal vi leve av ting som ikke synes og høres. Det grønne skiftet er lettere sagt enn bygd.

Energisparing: Vi liker verken olje eller kraftverk. Det blir det ikke mye ny industri av. Foto: Svein Ove Ekornesvåg/NTB/NPK
Energisparing: Vi liker verken olje eller kraftverk. Det blir det ikke mye ny industri av. Foto: Svein Ove Ekornesvåg/NTB/NPK

Det er en logikk i at samtidig som norske vannmagasiner holder på å briste av rikelig vannføring, er den flytende tilliten til vindkraft på fjære sjø.

I 2018 var 65 prosent positive til økt vindkraftutbygging på land. I fjor var tallet nede på 51 prosent, ifølge CICERO Senter for klimaforskning.

For trenger vi mer kraft? Neste år vil vindkraftproduksjonen passere 10 TWh, i tillegg har vi altså breddfulle vannmagasiner. Vi kan måtte slippe vann forbi turbinene, fordi kablene ut av landet er for trange.

Billig strøm, ingen fæle nye naturinngrep, masse vann i elva. What's not to like?

Her er det mulig å si "olje og gass". Vi har nok strøm i dag fordi vi fortsatt brenner masse olje, bensin og diesel for å drive biler og busser, byggeplasser og skip.

Skal vi erstatte fossilforbruk med fornybar, kan det kreve opptil 23 TWh ny kraftproduksjon frem mot 2040, melder Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE). Det ligger vi an til å klare - men det kan være for lite.

"Det er stor usikkerhet rundt økningen i kraftforbruket. Potensialet for elektrifisering er større enn vi har lagt til grunn i analysen", skriver NVE.

Sagt på en annen måte: Påstanden "vi har nok kraft framover" har som premiss at vi mislykkes med å fase ut olje og gass.

Så skulle vi gjerne starte opp noe ny grønn industri også - ikke bare gjøre dagens svarte industri grønn. Det høres iallfall slik ut når SV lover "å bygge Norge grønt" i sitt alternative 2021-statsbudsjett. Men hvor skal energien komme fra?

SV har valgt å si nei til mer fornybar kraftproduksjon fra vind på land (nytt) og det meste av nye vannkraftverk (gammelt nytt). Logisk nok sier partiet også nei til å datofeste når vi skal slutte med olje.

Ingen vil jo fase ut noe de misliker (olje fra havbunnen) ved hjelp av noe de misliker enda mer (kraftverk i naturen).

Annonse

Regjeringspartiene vil fortsette med både olje og vind. Men de vil fortsette i regjering også. Derfor flytter de makta over vindkraftprosjekter fra staten og ned til vertskommunene, for å stagge vindkraftmotstanderne.

Det tok ikke lang tid fra regjeringen flyttet vindkraft til plan- og bygningslovens kommunale kvern, så var SV på banen med en advarsel: Kommunene kan komme til å utøve lokaldemokrati!

Så langt har bare én kommune (Tromsø) sagt nei til vindkraftplaner som staten senere har sagt ja til. Men et titall kommuner har sagt ja til vindkraftplaner som staten senere har blokkert. Hva om disse nå krever kraftprosjektene sine gjenopptatt?

SV mener at kommunene skal få bestemme - hvis kommunen sier nei. Hvis kommunen sier ja, må staten gripe inn og stanse kraftverket mot kommunens vilje.

Dette ligner ikke så mye på klimapolitikk, og enda mindre på lokaldemokrati.

Frp forsøkte seg på en tydelig prioritering, da partiet nylig sa ja til økt vannkraftutbygging i vernede vassdrag - for å kunne stoppe all vindkraft. Bare Sp syntes dette var en god idé, og forslaget falt.

Mens vi flytter makt (iallfall til å si nei) til kommunene, går svenskene motsatt vei. De vurderer å frata kommunene myndighet til å stanse nye kraftverk. Fordi kraftproduksjonen skal opp, samtidig som antallet byggesøknader har falt. Det norske stortingsflertallet var helt enig i 2015, da det presset Statkraft til å gjenoppta Fosen Vind.

Miljø- og klimaminister Isabella Lövin iSverige mener at kommunale veto mangler klare kriterier, begrunnelser og tidsavgrensning.

Begge lands regjeringer vurderer å la kommunene få mer av skattinntektene fra fornybarproduksjon. Eller "korrupsjon", som det heter i vindmotstandernes Fb-grupper.

Naturvernforbundet nøyer seg med å beklage at norske kommuner ligger an til å få mer igjen for verdiskapingen i kommunen sin. Det kan gi et enormt press på utbygging, mener forbundet - og SV. Troen på lokaldemokratiet var visst ikke så sterk likevel.

I Bergensregionen er det allerede for få kabler, og for lite lokal kraftproduksjon, til at ny grønn industri kan etablere seg. Det er heller tvilsomt om SV vil bruke sine grønt skifte-milliarder til å bygge flere "monstermaster" og "fuglekverner". Og er ikke den industrien vi ikke bygger, den aller grønneste?

Et grønt skifte som ikke erstatter fossil energi med fornybar, vil ikke bygge Norge, men bygge Norge ned. Det er både grønt og dumt.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Dagligvarebransjens prispress må tas vare på