Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Frelseren fra den andre siden

Det er lettere for en bondeopprører å bli leder for småbrukerne enn å komme innenfor døra i Norges Bondelag.

Pop: I fjor fikk Tor Jacob Solberg stående applaus fra årsmøtet i Norsk Bonde- og Småbrukarlag. I år kan det bli reprise. Foto: Mariann Tvete
Pop: I fjor fikk Tor Jacob Solberg stående applaus fra årsmøtet i Norsk Bonde- og Småbrukarlag. I år kan det bli reprise. Foto: Mariann Tvete

Tre av fem bondeopprørere ble sendt fra grasrota som delegater til årsmøtet i Norges Bondelag tidligere i juni. Det sier noe om hvordan opprørerne arbeider.

Den ene, Sven Magnus Håland, stilte til valg som varamedlem i styret, men fikk nei. Det sier noe om hvordan Bondelaget arbeider.

Hålands inntreden ville nemlig bety at grøntnæringen ville stå uten representanter i styret, argumenterte motstanderne. Bondelaget kan fint styres uten representanter for den kraftigste, systemendrende grasrotaksjonen blant bøndene på 47 år. Men uten grønnsakprodusenter i styret går det bare ikke.

Kvintetten som startet Bondeopprøret består av en analytisk jærbu, en tallknuser fra Trøndelag og to småsinna innlendinger. Det er femtemann fra Østfold som er karismatikeren. Nå er han lansert som ny leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

Tor Jacob Solberg har sett verden fra den andre siden – som student og avløser i New Zealand. Han har sett faglagene fra den andre siden – som medlem i Norges Bondelag og som Årets Unge Bonde i 2014. Den prisen fikk han fra statsråden fra The dark side, Sylvi Listhaug.

«Vinneren har en iver og kraft som inspirerer og smitter, og et brennende ønske om å selge norsk landbruk og bidra til rekruttering for næringen», leste Listhaug opp.

Den som tviler, kan se videoen av Solberg som mottar nyheten om at bøndene krevde 11,6 milliarder kroner i jordbruksoppgjøret i år.

Solberg klarte å samle seg fra perpleks tindrende glede til skarp analyse på sekunder:

– Dette er første gang på tiår at bøndene krever det som trengs. For litt over et år sia gikk vi til angrep på systemet og sa at tallene er feil. At organisasjonene har lytta skulle egentlig bare mangle.

Prisen til Solberg i 2014 ga seg utslag i foredrag og bondemøter rundt om i landet. «Norge er så stort og så langt og det er så mange folk som gjør en fantastisk jobb bak en fjellknaus eller ved en fjord. Det er folka som gjør landet vårt frodig», sa Solberg senere.

Folka som Solberg traff, er de samme folka som i stor grad legger ned og lar enga gro igjen, mens kraftfôrkjøperne med storfjøs får 300 millioner i subsidier for å importere fôr.

Blant de vanlige salongargumentene mot Bondeopprøret er at de ikke er småbrukere. Solberg har vært småbruker. Den nye lederkandidaten måtte kjøpe gården sin på det åpne markedet, og startet med «en svart og en brun ku».

Det er en vei inn i næringen som stadig flere går. I et postmoderne samfunn vil færre unge se seg kallet til å praktisere sin odelsrett.

Kjersti Hoff har ledet NBS i fire år. I året før hun ble lansert som leder ble hun omtalt null ganger i norske medier. Tor Jacob Solberg har vært i media 110 ganger siste år. Hans hårete hode er kjent både i næringa, i politikken og blant folk.

Tilfellet Anders Nordstad taler mot Solbergs kandidatur. Den tidligere generalsekretæren i Småbrukarlaget varte ett år og to måneder i jobben, fram til 1. mars i år.

Debattanten og outsideren Nordstad ble for lite intern organisator og for mye politiker. Hans reise i NBS ble som Anders Jektvik synger: «Han fôr som sæ sjøl, og kom fram alein».

Men Nordstads stilling var administratorens. Tor Jacob Solberg sikter mot et lederverv som er mer politisk enn på lenge.

Småbrukarlaget har i flere år hatt et internt skille mellom heltids- og deltidsbondeinteresser. Sistnevnte er mer venstreorientert, mer økologisk og mer opptatt av å bygge allianser med naturvern- og klimalobbyen.

Førstnevnte bruker både kunstgjødsel og sprøytemidler, og vil gjerne lage mest mulig mat på den jorda de har. I fjor høst overtok de flertallet i styret. Det bidro til at det skar seg mellom styret og styreleder Kjersti Hoff i etterkant av jordbruksoppgjøret i vår.

Tor Jacob Solberg driver ikke et utpreget småbruk. Men han driver økologisk, og hans engasjement for folk i arbeid, jord i hevd og lys i husan betviles ikke.

Styremedlem Ann Guro Hansen kan også bli lederkandidat på høstens årsmøte. Den studerte nordlendingen har kontakter i samvirke, akademia og politikk. Fagligpolitisk beskrives ikke det store skillet mellom opprøreren Solberg og Hansen. Det er trolig at venstrefløyen i NBS vil komme med en tredje lederkandidat.

Solberg betraktes som en mulig medlemsverver for Småbrukarlaget. Bondeopprøret har betydelig sympati i deler av Bondelaget, men får altså ikke en fot innenfor ledelsen. Det kan et krympende NBS stjele medlemmer på, dersom Tor Jacob Solberg blir leder.

Bondelaget får heller kjøre en vervekampanje blant grøntprodusenter.

Neste artikkel

Den norske nidstanga