Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Første mann ut av Mattilsynet

Skandalen i Mattilsynet stikker mye dypere enn det famøse tilsynet mot en pelsbonde i Rogaland. Oppryddingen må være like dyp.

Fratrer: Administrerende direktør Harald Gjein i Mattilsynet. Foto: Siri Juell Rasmussen
Fratrer: Administrerende direktør Harald Gjein i Mattilsynet. Foto: Siri Juell Rasmussen

Tre forvaltningsnivåer. Tre oppdragsdepartementer. Fem tidligere tilsyn inn i samme organ. Opprettelsen av Mattilsynet i 2004 har en rekke fellestrekk med Nav-reformen, som også samlet ulike funksjoner under en stor paraply der man antok at alle skulle klare å holde sitt på det tørre.

Det kan jo gå bra - i solskinn. Men verken Nav eller Mattilsynet er solskinnshistorier. Nå er det full storm i kastene for Mattilsynet. Det hagler av anklager om et tilsyn som er ute etter å ta bønder, som ikke har peiling.

Rogalandsbonden som filmet Mattilsynets besøk og senere tok opp telefonsamtaler med tilsynet, avdekket blant mye annet at Mattilsynets inspektør hadde med en ufaglært, tidligere politikvinne ut på tilsyn. Dette tilsynet kom i stand etter en bekymringsmelding mot bonden

Den famøse, grovt feilaktige rapporten om dyreholdet hos pelsbonden ble skrevet på grunnlag av utsagn fra både nemndskvinnen og inspektøren i etterkant av besøket.

Annonse

Lekmannsskjønnet kan fortsatt ha verdi i norsk dyrehelsetilsyn, selv om verdien faller i takt med at befolkningen fjerner seg stadig mer fra førstehånds erfaring med dyrehold. I 2019 er slett ikke alle vokst opp på gård, eller har besøkt bestemor og bestefar i fjøset.

Her har en mellomleder i Mattilsynet skrevet et varsel om å stenge et pelsdyrhold uten å ha vært på gården, på grunn av muntlig andrehåndsinformasjon mottatt via mobiltelefon. Det er et så grovt og respektløst overtramp mot bonden at det er vanskelig å forstå.

Nå har direktøren i Mattilsynet, Harald Gjein, trukket seg fra stillingen sin med umiddelbar virkning. I tillegg har regionsjef Ole Fjetland i region sør, samt to ledere ved avdeling Sør-Rogaland, Sirdal og Flekkefjord fratrådt midlertidig fra sine lederroller. Det kan tyde på at overtrampet i Sandnes ikke er et enkeltstående tilfelle.

Mattilsynet var ute på 66.949 tilsyn i fjor, forteller Fjetland. Hvor mange av tilsynsrapportene ble skrevet av folk som ikke var med på tilsynet? Hvor mange rapporter bygger delvis på observasjoner fra folk som er ufaglært i det dyreholdet og regelverket de skal vurdere?

Dersom Petroleumstilsynet hadde forsøkt å stenge en oljeplattform med en tilsynsrapport som delvis bygger på utsagn fra en landkrabbe og polititjenestemann, ville plattformsjefen ha ledd. Det er ingen grunn til å le av Mattilsynet. Landbruks- og matminister Olaug Bollestad kan ikke la denne organisasjonen granske seg selv.

Neste artikkel

Fryktar at dårleg bonde-økonomi går ut over dyrevelferda