Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

EU styres av et spøkelse

I ly av koronakrisen sentraliserer EU enda mer makt. I 2025 skal alle EU-land ha euro. Euro-politikken styres i stor grad i hemmelighet - av "et spøkelse".

Mot finansunion: Emmanuel Macron og forbundskansler Angela Merkel er enige om en koronakrisepakke på totalt 1000 milliarder euro. Foto: Francois Mori / AP / NTB scanpix
Mot finansunion: Emmanuel Macron og forbundskansler Angela Merkel er enige om en koronakrisepakke på totalt 1000 milliarder euro. Foto: Francois Mori / AP / NTB scanpix

Her på bjerget kan ikke Solberg-regjeringa raskt nok få avgitt suverenitet til EUs overnasjonale (og over-overnasjonale) organer. Nå er det samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) som på vegne av regjeringa forsøker å lose enda en grunnlovsstridig myndighetsavståelse igjennom i Stortinget, i forbindelse med EUs jernbanepakke 4.

Det butter mer imot i Stortinget denne gangen. Denne uka utsatte Stortingets transport- og kommunikasjonskomité behandlingen av jernbanepakka til midten av oktober.

Også Ap setter foten ned. I spørretimen onsdag viste stortingsrepresentant Sverre Myrli (Ap) til at Stortinget kan mangle mandat til å avgi suverenitet til en internasjonal sammenslutning som Norge ikke er medlem av (Grunnlovens paragraf 115). Hareide hadde ingen gode svar. Så møter han også seg selv i døra. KrF sa nei til å avgi suverenitet til Acer, ut fra hensynet til "nasjonal styring og kontroll". Jernbanepakka byr på akkurat de samme problemene.

På energiområdet har altså Acer vide fullmakter til å sørge for at EUs energiunion etableres ferdig og at krafta flyter fritt til enhver tid. Myndigheten er løftet over EUs andre organer, som Rådet - der statsministrene fra medlemslandene møtes. Dermed kan Acer kalles et over-overnasjonalt organ.

På jernbaneområdet kalles det over-overnasjonale overvåkingsorganet ERA, The European Railway Agency. Jussprofessor Christoffer Conrad Eriksen har i en juridisk betenkning konkludert med at den avgivelsen av suverenitet i jernbanepakke 4, er langt mer enn "lite inngripende". "Lite inngripende" er den formuleringen regjeringa (og Justisdepartementets lovavdeling) tyr til hver gang den vil ha Stortinget til å gi fra seg makt til EU.

EU har flere over-overnasjonale organ som har myndighet til å bestemme over EU-landenes politikk. Solberg-regjeringa (og Ap) har som kjent sørget for at Acer har myndighet over deler av norsk energipolitikk, og at EUs finanstilsyn har myndighet over deler av norsk finanspolitikk.

Det "store spøkelset" av et over-overnasjonalt organ i EU, er den såkalte Eurogruppa. Overskriften over er stjålet fra EU-fagligt Netværk, den danske fagbevegelsens EU-kritiske nettavis. Der kunne vi i fjor vinter lese overskriften: "Euroen regeres af et spøgelse". Bakgrunnen er Transparancy International EUs rapport, som satte kritisk søkelys på Eurogruppas hemmelige beslutninger på kammerset. Beslutninger som gruppa aldri blir stilt til ansvar for.

Annonse

Det er finansministrene fra de 19 euro-landene som utgjør Eurogruppa. De møtes i forkant av møtene til EU-rådet av finansministre, 27 totalt.

I forbindelse med den økonomiske krisa som satte inn i 2008, tok Eurogruppa beslutninger som fikk store konsekvenser for flere millioner EU-borgere. EU-fagligt Netværk skriver om gruppa: "Et af EU’s mest magtfulde organer opererer helt uden for demokratisk kontrol, ja de har hverken adresse eller telefon. Alligevel er det i eurogruppen, der tages beslutninger om eurolandenes grundlæggende økonomi. Det er her man har aftalt, at f.eks. den græske fagbevægelse skulle stækkes og mindstelønnen skæres ned med en fjerdedel".

Under den forrige økonomiske krisen tok Eurogruppa beslutninger om kriselån til Irland, Portugal, Spania og Hellas. De stilte kutt- og privatiseringsbetingelser. Betingelsene gjorde blant andre Italia og Spania sårbare, og nå har koronakrisen rammet dem dobbelt.

Den tyske økonomen Klaus R. Regling, sjef for en adskillig mer formell eurogruppe (Den europeiske stabiliseringsmekanisme), har ifølge EU-fagligt Netværk sagt det slik: Eurogruppa "beskæftiger sig med spørgsmål, som egentlig er national kompetence, nemlig landenes økonomiske politik og finanspolitik. Så eurogruppen fungerer som en slags regering".

Stort lenger unna folkestyret er det vanskelig å komme: Makten over mange millioner mennesker konsentrert på svært få hender. Beslutningene er i tillegg hemmelige.

Denne uka la president Macron og forbundskansler Merkel fram EUs koronakrisepakke: Over 500 milliarder euro i tilskudd til hardt rammede land som Italia og Spania. Et solidarisk bidrag. Samtidig ses krisepakken som et langt skritt i retning felles finansunion i EU. Sverige og Danmark, som har egen valuta (og er ekskludert fra beslutningene i Eurogruppa) er slett ikke begeistret over at pakken inneholder felles tilskudd til kriserammede EU-land.

Videre skal euroen innføres i alle medlemsland innen 2025, ifølge en lekkasje i den tyske avisa Frankfurter Allgemeine Zeitung. Kilden er en protokoll fra et hemmelig møte mellom økonomi-kommissær, Pierre Moscovici, euro-kommissær Valdis Dombrovskis og et par parlamentarikere.

EU-kommisjonen og andre EU-topper bruker koronakrisen, "EUs dypeste krise", til å sentralisere makt. Hvordan EU-landene vil reagere på maktsentraliseringen, gjenstår å se.

Her hjemme stoppet de folkevalgte Solberg-regjeringas forsøk på å "koronahaste" fram enda en suverenitetsavgivelse til EU – ihvertfall foreløpig. Så får vi se hva Frp mener om Jernbanepakke 4 i oktober.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Næringsutvikling for mer natur