Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Er bønder rettsløse?

Hvilke andre yrkesgrupper risikerer at hvem som helst kan dukke opp på jobben, kreve å få se alt du driver med og bidra til en rapport som kan frata deg livsgrunnlaget?

Avslørte skandale: Pelsdyrbonde Per Olaf Lauvås avslørte, via video og telefonopptak, hvordan Mattilsynet innrømmet feilrapportering etter et tilsyn på gården hans. Foto: Benjamin Hernes Vogl
Avslørte skandale: Pelsdyrbonde Per Olaf Lauvås avslørte, via video og telefonopptak, hvordan Mattilsynet innrømmet feilrapportering etter et tilsyn på gården hans. Foto: Benjamin Hernes Vogl

Vi er så ordentlige i dette landet. Alt er gjennomregulert. Det finnes lover, regler og forskrifter for det meste, og de aller fleste følger reglene. Heldigvis.

For å passe på at lover og regler faktisk blir fulgt, har vi ulike tilsyn. Statens helsetilsyn og Fylkesmannen fører tilsyn med sosialtjenester, helsetjenester og helsepersonell. Helsedirektoratet har tilsyn med medisinsk teknisk utstyr. Statens legemiddelverk fører tilsyn med produksjon av forsyning av legemidler. Arbeidstilsynet passer på at arbeidsmiljøloven følges. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap overvåker at produktkontroll og el-lovgivningen følges. Statens strålevern sørger for at forsvarlige rutiner og regler følges. Mattilsynet har tilsyn med næringsmiddelhåndtering.

Jeg innrømmer det gjerne: Jeg har tatt det for gitt at tilsynsrapporter har gitt et noenlunde riktig bilde av virkeligheten. Kanskje noen nyanser har gått tapt her og der, men i det store og hele…

Hver femte inspeksjon ble utført av folk som er ufaglært i det dyreholdet de skulle vurdere.

Etter skandalen knyttet til Mattilsynets tilsyn hos pelsdyrbonde Per Olaf Lauvås er jeg i tvil. Mattilsynet skal ha vært ute på over 66.000 tilsyn i fjor. Et ukjent antall av tilsynsrapportene ble skrevet av folk som ikke engang var med på tilsynet. Mange av rapportene bygger på observasjoner fra folk i dyrevernnemndene. Det stilles ingen formelle krav til dem, annet enn at de “bør ha praktisk erfaring med dyrehold og kunnskap om og interesse for dyrevelferd”. En som holder seg med en veskehund eller en gang i tida hadde marsvin kan altså, på oppdrag fra staten, inspisere et kyllingklekkeri eller en pelsdyrfarm og med tyngde gi uttrykk for om det bør stenges eller pålegges krav.

I Region Sør og Vest, som dekker Agder og Vestlandet til og med Sogn og Fjordane, er bruken av ufaglærte omfattende. Som Nationen har omtalt, er det fram til 1. mai i år utført 396 inspeksjoner der folk fra dyrevernnemnda var aleine på inspeksjon. Det utgjør 21,6 prosent av inspeksjonene. Hver femte inspeksjon ble altså utført av folk som er ufaglært i det dyreholdet og regelverket de skulle vurdere.

Annonse

Som Nationens kommentator Hans Bårdsgård så treffende beskrev det i forrige uke: “Dersom Petroleumstilsynet hadde forsøkt å stenge en oljeplattform med en tilsynsrapport som delvis bygger på utsagn fra en landkrabbe og en tidligere polititjenestemann, ville plattformsjefen ha ledd.” I tillegg ville Petroleumstilsynet etter alle solemerker ha blitt saksøkt til Oljeberget og tilbake etter en slik hendelse. Helt til de sto skolerett for regjering og Stortinget og rettsvesenet og lovte aldri, aldri, aldri å gjøre noe lignende igjen.

Les Hans Bårdsgård:

Og dét er noe av det som bekymrer meg aller mest med sakene som nå kommer opp i etterkant av skandalen i Mattilsynet. Hvor mange bønder har fått tilsynsrapporter mot seg som har påført dem store bekymringer, mye arbeid, økonomiske tap, til og med tap av livsverket, på feilaktig eller ufullstendig grunnlag? Rapportert om fra en person uten faglig kunnskap, en som på ideologisk grunnlag kanskje er imot det dyreholdet som finner sted, uansett hvor forsvarlig det er? En som vil se det som en seier, hver eneste pelsdyrfarm, kyllingfarm eller gård med griser han eller hun kan bidra til å få lagt ned?

Økonomien i norsk landbruk er under press. I 2017 ble det registrert 49 konkurser eller tvangsoppløsninger i jordbruket. Med andre ord gikk i gjennomsnitt et gårdsbruk konkurs eller på tvangssalg hver uke. Det er det høyeste tallet på minst ti år, skrev Nationen i fjor. Konkurstallene har økt to år på rad. Gjelda er doblet siden 2008. Hvor mange bønder har tid, råd og krefter til å ta opp kampen dersom de blir utsatt for opplagte overtramp?

Kan vi stole på tilsynsrapportene fra Mattilsynet det siste året? De siste to? Eller de siste fem? Hvor lenge har man operert med en praksis der ufaglærte har ført tilsyn på vegne av staten? Kan vi stole på rapportene fra svinenæringa i Rogaland i 2018? Mange av funnene medførte åpenbare brudd på dyrevelferdsloven, noen dypt alvorlige. De skulle og måtte få store konsekvenser for bøndene, og burde sannsynligvis ha gjort det mye tidligere. Men hvor mange av funnene var så alvorlige som tilsynsrapportene skulle tilsi?

Det er mye godt å si om det sivile samfunn. Men det er gode grunner til at borgervern ikke er tillatt. På samme måte kan ikke statlige tilsyn bruke aktivister eller tilfeldige, engasjerte borgere uten dokumentert fagkunnskap om regelverket de skal passe på.

Dette er neppe noen enkeltsak. Det er en skandale, som truer hele tilsynsordningen. Det var derfor helt på sin plass at fungerende sjef i Mattilsynet, Karina Kaupang, har beordret en ekstern gransking. Den begrenser seg imidlertid til “utvalgte tilsynsområder”. Det mener jeg er en svakhet. Her må alle forhold gjennomgås, og alle kort på bordet. Jo før, jo heller.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

2021 - et viktig år for internasjonal landbrukspolitikk