Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

En minnepinne for landet

I Høyre-fremtiden skal distriktene leve av dataeksport og matimport.

Prioriterer: Mens den digre, etablerte utkantnæringen sliter, vil Erna Solberg satse på IKT som distriktsnæring. Foto: Terje Pedersen / NTB
Prioriterer: Mens den digre, etablerte utkantnæringen sliter, vil Erna Solberg satse på IKT som distriktsnæring. Foto: Terje Pedersen / NTB

Høyre hadde ledet landet i snart åtte år da Unge Høyre-leder Ola Svenneby i dag utbasunerte til Høyre-landsmøtet at "det er nå overskuddet i statsbudsjettene er borte."

Påstanden er helt riktig, selv om Svenneby nok ikke helt overskuet hva den sier om Høyre.

Etter åtte års iherdig pengebruk og reformer er det fortsatt rom for Erna Solberg til å love ungdomsskolereform. Mens kommunereformen var et svar på cirka null rop om kommunereform, svarer Solbergs ungdomsskole-løfte på tidens behov.

En mer praktisk tilnærming til kjernefag som norsk og matematikk, og yrkesvalgfag for alle, er logiske grep. Norsk utdanning preges av en skole der for mange rastløse praktikere faller fra, og for mange studerer for lenge til teoritunge grader det ikke er behov for. En mer praktisk ungdomsskole kan få flere inn i ledige jobber tidligere.

Plikten til å følge opp kids som ikke kommer seg opp om morran legges på skolen, ikke foreldrene. Det kan gjøre reformen mer spiselig for venstresiden, selv om forslaget om "profilskoler" for ungdomstrinnet nok kan få likhetsentusiastiske fellesskolevenner til å reagere med "eliteskoler".

Det er åpenbart et smykke for Solberg og Høyre at det er på deres vakt at korona-dødeligheten i Norge er en tidel av Sveriges. Det gis ikke viktigere oppgaver for en statsleder enn innbyggernes liv og helse.

Så er spørsmålet hvor stor del av æren statsministeren og Høyre har.

En del av æren må gå til norgeskartet. I Norge bor vi (fortsatt) grisgrendt, i små samfunn, sammenlignet med andre europeiske land. Tometeren er innbakt i bosettingen. Det er liten smitte, og mindre kommuner har etterhvert lært seg å ta ned smitteutbrudd før de setter seg.

Annonse

Det er vanskelig å se at Høyre har noe særskilt stort ansvar for at Norge fortsatt er rikt på kommuner og grisgrendte smittetrygge småsamfunn. Ja, vi har tatt godt vare på eldre og pleietrengende. Men de sykehjemmene der koronadøden har rammet hardt, ligger ikke i distriktene.

Næringslivet, derimot.

– Halvparten av de private arbeidsplassene er en liten privat bedrift. Vi må forstå betydningen av tilgangen på privat kapital, og mangfoldet av små bedrifter over hele landet, sier Erna.

Dette burde lyde som musikk i ørene til de titusener av enkeltpersonforetakene som produserer mat her i landet. De som i dag må stille med gratis egenkapital til bedriften for i det hele tatt å få et utbytte på arbeidet de gjør.

Men nei. Erna vil ikke løfte denne gruppen, som tjener over 170.000 mindre enn folk flest, med en eneste krone målt mot andre grupper, kom det fram i Statens tilbud til bøndene tidligere i måneden.

Daglig legger to av disse enkeltpersonforetakene ned - spesielt i distriktene. Her holder Erna stø kurs for fortsatt redusert mangfold av små bedrifter over hele landet. Skal vi få matprisene til folk ned under 5 prosent av disponibel inntekt, er dagens sjølforsyning på 35 prosent for høy.

"Her holder Erna stø kurs for fortsatt redusert mangfold av små bedrifter over hele landet."

Bøndene kan begynne med IKT istedet. Erna Solberg varsler en eksportstrategi for norsk informasjonsteknologi. Her kan jobbene gjøres over hele landet, påpeker Solberg overfor landsmøtet. Jobben med å lage mat til folk kan som kjent gjøres billigst på betonggolv i sentrale strøk på Østlandet, Jæren og i Trøndelag.

Utkantbøndene og -bedriftene som bukker under, kan rett og slett ta seg en minnepinne i gravølet.

Neste artikkel

Hvorfor er det ikke rift om innvandrerne?