Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

En liten framgang for Sp

Senterpartiet kan notere en liten framgang på Nationens maimåling, som ble gjennomført før tilbudet til bøndene ble lagt fram. Sp får 8 prosents oppslutning.

Opp og ned: Partileder og finansminister Trygve Slagsvold Vedum har ledet Sps store opptur. Nedturen kom da Sp gikk i regjeing med Ap. Foto: Alf Simensen / NTB
Opp og ned: Partileder og finansminister Trygve Slagsvold Vedum har ledet Sps store opptur. Nedturen kom da Sp gikk i regjeing med Ap. Foto: Alf Simensen / NTB

I Norfaktas maimåling for Nationen og Klassekampen, går Sp fram 1,9 prosentpoeng. Fra 6,1 prosents oppslutning i april - til 8 prosentpoeng. Det er verdt å merke seg at målingen ble gjennomført før statens tilbud i jordbruksoppgjøret ble presentert.

Sp besto prøven i ivaretakelse av norsk matproduksjon og matvareberedskap denne uka, da statens tilbud på 10,15 milliarder kroner ble lagt fram. Statens tilbud avspeiler alvoret i situasjonen. Både bøndene og andre velgere i Sps omland som er opptatt av at Norge skal ha matproduksjon, er antakelig betrygget.

Men vi må altså vente på neste meningsmåling for å se om jordbruksoppgjøret slår ut i økt oppslutning om Sp.

I denne målingen går Høyre tilbake med over 3 prosentpoeng, til 26,4 prosent, men er fortsatt landets største parti. Både MDG og KrF ligger under sperregrensa, mens Frp krabber opp fra drøyt 11 til 13 prosents oppslutning.

"Listhaug & co. er i ferd med å ta over den rolla som Vedum & co. hadde for eit år sidan", sier valganalytiker Svein Tore Marthinsen til Nationen. Så har også Listhaug og Frp så å si stjålet av Sps klær over natta.

Frp-leder Sylvi Listhaug vet sannelig å benytte anledningen. Hun angriper systematisk Sp i regjering, og først og fremst finansminister og partileder Trygve Slagsvold Vedum. Ikke minst i saker der Sp-politikk ser ut til å måtte vike for Ap-politikk.

Frp-lederen sikter altså målrettet på Sp-lederens ømme punkt. Som for eksempel i energipolitikken, der Frp på sin side har tverrsnudd.

Etter å ha sørget for flertall for å avgi myndighet fra Stortinget til EUs overvåkingsorgan Acer (som skal sørge for fri flyt av energi i EU), sier nå Frp nei til EUs energipakke 4. Med andre ord: Nei til å følge opp den Acer-avtalen som de selv ivret etter å innføre.

I valgkampen lovet Sp-lederen forutsigbare og rimelige strømpriser. Og Sp ville "ut av Acer". Det er nærliggende å anta at Listhaug vil fortsette å hoppe på Sps ømmeste tær, så lenge Ap-Sp-regjeringa ikke nedlegger veto mot bestemmelser i Acer/EØS som hindrer Norge i å kontrollere egen strømeksport og egne strømpriser.

En annen øm Sp-tå som Frp vil fortsette å tråkke på, er de høye drivstoffprisene. Når det gjelder kritikk av høye avgifter generelt, opptrer Frp i egne klær. Kutt i avgifter er av Frps kjernesaker. Nå som mange sliter med å få betalt strøm og drivstoff, kan Frp høste ytterligere oppslutning ved å hamre på regjeringas avgiftsnivå. Og Listhaug kan få gehør hos velgere som stemte på Sp og Ap i forrige valg.

For det er irritasjon over høye avgifter på Ap-Sp-teigen også. Irritasjon over avgifter som hardest rammer dem som har minst. Regjeringa og finansminister Trygve Slagsvold Vedum kan komme til å møte krav fra egne rekker om betydelige kutt i avgiftene, kompensert med mer progressiv beskatning. Ikke minst fordi Ap-Sp-regjeringa markedsfører seg med "regjeringa for vanlige folk".

Senterpartiet har sett 5-tallet på et par målinger, som for eksempel på Norstats april-måling for Vårt Land (5,5 prosent). Andre målinger viser en Sp-oppslutning på drøyt 6 prosent. Nationens og Klassekampens måling på 8 prosent tyder på at oppslutningen om Sp er betydelig høyere en 5,5 prosent.

Om 8 prosent er lysningen i mørke skogen for Sp, eller et lysblaff, gjenstår å se.

Neste artikkel

Kjerkol må redde fastlegeordningen