Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

En grensekrenkelse

Stortingets bjørnevedtak omgås av byråkratiske budsjettriks.

Større jaktmarker: Stortinget har bestemt hvor binner skal yngle. Regjeringen har utvidet området. Foto: Ondrej Prosicky/Mostphotos
Større jaktmarker: Stortinget har bestemt hvor binner skal yngle. Regjeringen har utvidet området. Foto: Ondrej Prosicky/Mostphotos

For oss som har fulgt et saue- eller ulvespor er det lett å dra på smilebåndet når forvaltningen tegner hvor dyra skal være. Dyr respekterer verken riks- eller andre grenser.

Når rovdyra løper på kryss og tvers, er det desto viktigere for en konsistent forvaltning at vi som faktisk forstår hva strekene på kartet betyr, respekterer dem. Det gjør ikke Ola Elvestuen.

I en budsjettfinte har Klima- og miljødepartementet (KLD) krenket Stortingets grense for bjørn i Norge. Jakt på binner med unger kan nå stoppes, også der det ikke skal være binner med unger.

Regjeringspartiene på Stortinget ga i forrige uke ryggdekning til sonekart-krenkelsen, gjennom å vise til at rovviltforliket og den todelte målsettingen ligger fast. Et standardsvar som gir forvaltningen ubegrenset makt til å treffe "en konkret vurdering i det enkelte tilfelle". Anything goes.

Rovviltforliket ble skrevet av politikere på Stortinget, uten nærvær av rovviltbyråkrater. Det er derfor forliket er såpass klart.

Annonse

Det er også derfor det ikke må leses isolert, men i lys av Naturmangfoldlov og Bernkonvensjon: Vi kan ikke gønne på og ta ut ulv bare fordi det er flere av dem enn Stortinget vil ha. Loven setter grenser for hvorfor og hvordan.

Etter Elvestuens bjørnesone-utvidelse er spørsmålet om de grensene som Stortinget trakk i 2011, har noen verdi i det hele tatt.

Det er full enighet om at bjørnebestanden skal opp. Spørsmålet er hvor. Og det sier verken Bernkonvensjonen eller Naturmangfoldloven noe om.

De forbanna næringsutøverne i Hedmark og Trøndelag derimot, har Stortingets vedtak å vise til: Bjørnestammen skal vokse innenfor dagens bjørneområder. Departementets ryggdekning for å la den vokse andre steder, er... departementets egen vurdering.

I fjor forsøkte Elvestuen å få rovviltnemnda i Midt-Norge til å utvide bjørnesonene for seg. Nemnda svarte at det har vi jo ikke lov til, og henviste nettopp til rovviltforliket.

I år ble sonene utvidet likevel: Jakt på sauedrepende binner ble stanset vest for E6 og på Fosen, fordi... bestandsvekst.

Er bjørnesonene fra 2011 for små til at så mange som 13 binner finner plass til å yngle der? Hvis Ola Elvestuen mener at svaret er ja, kan han gå til Stortinget og be om å få områdene utvidet.

Elvestuen mistenker nok at da kan Stortinget heller kan finne på å redusere bestandsmålet for bjørn. Da er det enklere å omgå problemet via egne budsjettdokumenter, og få med posisjonspartiene på todelt tungetale som tåkelegger at rovviltforlikets grenser brytes.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Lønn for krisen