Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

En calypso i vinden

TV2s saker om vindkraft-eiere i Karibia kan få konsekvenser. Det er ikke sikkert du vil like dem.

Nordavind: Norske vindturbiner bør vært norskeid, synes ganske mange.  Foto: Lars Bilit Hagen
Nordavind: Norske vindturbiner bør vært norskeid, synes ganske mange. Foto: Lars Bilit Hagen

Krigstypene til TV2 før helgen varslet en perfekt storm: Ordene "vindkraftpenger" og "skatteparadis" utløser klikk og harme nok hver for seg. Kombinert er de en tabloid vinner.

Tellenes vindpark i Rogaland har tjent flere hundre millioner. Overskudd er sendt til irske eiere via rentebetaling på et lån gitt av eier. Som igjen er eid av et postboksselskap i Ugland House i Georgetown på Caymanøyene.

I Vestfossen har dem is i magan når det blåser på finanstoppene. Sps Per Olaf Lundteigen ber moralistene pakke sammen: Dette er fullt lovlig spekulasjon. Hvis man misliker slikt, som Lundteigen, må man ta kampen i Stortinget.

Hva har skjedd av fiffigheter på veien fra Sokndal til Cayman Islands? Tellenes Kraft har ikke betalt selskapsskatt ennå. Men det hadde selskapet neppe gjort med norske eiere heller.

Tellenes ble satt i produksjon for to år siden. Skatte- og avskrivningsreglene gjør at nylig oppstartede milliardinvesteringer, utenlandskeid eller ei, som regel ikke betaler selskapsskatt i de første driftsårene.

Med fremtidige, lavere avskrivninger vil resultatet før skatt stige til svarte tall. Og kan ikke overskuddet bli sendt ut av landet før beskatning?

Tellenes vindpark har over 2 år betalt 60 millioner kroner til sine irske eiere, i rente på et lån på 417 millioner kroner. Det gir en årlig rente på 7,2 prosent.

Er det en så høy rentesats at den ikke bare er vederlag til kapital, men også skjuler uskattet overskudd? Det kan hende. Det er uansett ikke mulig for calypso-eierne å ta hele overskuddet ut renteveien.

For å unngå uthuling av det norske skattegrunnlaget er fradragsretten for renter, i Norge som i mange andre land, begrenset. I Norge er maks rentefradrag 25 prosent av selskapets inntekt før skatt.

Er 25 prosent for mye? Det kan hende. Men begrensningene på rentefradrag ble skjerpet inn i år, i tråd med utviklingen i andre land.

Annonse

I 2015 vedtok Stortinget å gi vindkraftverk samme, gunstige skatteregler som i Sverige: Investeringene kan avskrives lineært over 5 år.

For 4 år siden var det fortsatt ikke lønnsomt å bygge norsk vindkraft uten statsstøtte. Det er det nå. Om et drøyt år, fra 2021, faller den gunstige avskrivningsregelen bort for nye anlegg. Det betyr mer skatt, og tidligere innbetalt skatt, fra vindkraftanlegg.

Overskudd kan flyttes, turbiner står der de står. I 2018 tok Sokndal og Lund kommuner inn 8,5 millioner kroner i eiendomsskatt fra Tellenes-anlegget. Om det var drevet av vann og ikke vind, ville kommunene fått naturressursskatt, konsesjonsavgift og konsesjonskraft i tillegg.

Ny Analyse har gjort beregninger for vindutbygger Norsk Vind som viser at det lokale skattetrykket på vindkraftbransjen i 2022 vil øke fra 280 til 670 millioner kroner.

Og økt skattetrykk via naturressursskatt, kombinert med sterkere norsk eierskap, er just hva Sps energipolitiske talsperson Sanda Borch vil ha. Uansett hvor mye skatt vi passer på at utenlandske eiere betaler her i Norge, vil de jo kunne ta det gjenværende overskuddet ut av landet.

SV-nestleder Torgeir Knag Fylkesnes spør hvorfor ikke den norske statens eget kraftselskap kunne gjort fornybarjobben. Det spørsmålet burde Fylkesnes stilt i mars.

Da varslet Statkraft stopp for sin vindkraftbygging på norsk jord. Statkraft vil heller bygge i Europa, Sør-Amerika og Asia, og sluse overskuddet fra opprinnelseslandet til Norge. Da blir det ledige prosjekter i Norge, som utenlandske investorer kan gå inn i for å sluse overskuddet ut.

Statkraft har snudd kappen etter eiervinden før: I 2015, etter kontakt med næringsminister Monica Mæland (H), gikk konsernet inn i vindkraftbygging på Fosen etter først å ha sagt nei.

Da som nå begrunnet Statkraft sitt nei med manglende lønnsomhet. Andre utbyggere vurderer det annerledes, og kraftanalytikere mener nordiske kraftpriser skal opp i årene som kommer.

TV2 har funnet utenlandske investorer duvende i karibisk fønvind, i et fiktivt postkassestativ finansiert med norske naturressurser - det er selve drømmereportasjen for dem som ønsker nye kraftverk dit pepper’n gror. Paradoksalt nok kan oppmerksomheten rundt skatt og eierskap gi mer vindkraft.

Bransjeorganisasjonen Norwea sier ja til økt lokal skattlegging av egne medlemmer. Det er et tilbud få utgiftsglade politikere klarer å motstå. Vindkraftmotstanderne frykter forståelig nok at lokalpolitikerne blir mer positive til vindkraft, dersom opposisjonens forslag om økt beskatning går gjennom.

Ingen liker at nærområdet bygges ut å finansiere calypso-fest i Karibia. Det er lettere å si ja til inngrep som holder den lokale velferdsvalsen gående.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Fiber og mobil i hele landet