Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Distriktsmannen eller bydama?

Senterpartiet passerer Arbeiderpartiet i det tradisjonelt røde Hedmark. Hvem er best egnet til å redde Aps oppslutning?

By og bygd: Anette Trettebergstuen og Nils Kristen Sandtrøen har knivet om førsteplassen på Hedmark Aps stortingsliste. Nå maner partiet til samling. Foto: Vidar Ruud / NTB
By og bygd: Anette Trettebergstuen og Nils Kristen Sandtrøen har knivet om førsteplassen på Hedmark Aps stortingsliste. Nå maner partiet til samling. Foto: Vidar Ruud / NTB

Tilbake i 2001 hadde Arbeiderpartiet en oppslutning på 37,6 prosent i Hedmark. Senterpartiet hadde 9,1. Nylig var Sp for første gang større enn Ap i det gamle fylket, i en meningsmåling utført av Sentio for Hamar Arbeiderblad.

Trygve Slagsvold Vedum kunne glede seg over en oppslutning på hele 27,9 prosent i hjemfylket. Ap ble målt til 26,7. Det er rekordlavt, og nesten ni prosentpoeng ned fra stortingsvalget i 2017.

Trenden fra kommunevalget i fjor holder seg. På røde Hedmarken gikk Senterpartiet kraftig fram i både Hamar, Stange, Ringsaker og Løten. Det ga ordførerskifte i Løten, der Senterpartiet tok over klubba - i en av Arbeiderpartiets beste kommuner helt siden andre verdenskrig.

Samtidig var det med et nødskrik Arbeiderpartiets Nils A. Røhne beholdt ordførerkjedet i Stange, Vedums hjemkommune. Der har det vært sammenhengende Ap-styre siden 1923, mye av tida med rent flertall.

Utviklingen bør selvfølgelig uroe Arbeiderpartiet fra grasrot til topp. Hele partiapparatet fra lokallag til fylker og stortingsgruppe ser seg om etter forklaringer og løsninger på at oppslutningen synker som en stein. Og det kommer til uttrykk på flere måter.

Da Ap la fram sitt forslag til partiprogram var Jonas Gahr Støre spesielt fornøyd med partiets “tydeligste distriktspolitiske retning siden 1970-tallet”. En stund virket det også som at Hedmark Ap hadde et eget distriktsforslag for å stå imot Sps vekst: 12 av 22 lokallag ville bytte ut Anette Trettebergstuen på toppen av fylkets stortingsliste med Nils Kristen Sandtrøen.

Det dukket opp en sentrum-periferi-kamp mellom listekandidatene, med "distriktsmannen" som utfordrer til "bydama". Han var foretrukket av lokallagene i fylkets ytterkanter, Trettebergstuen var favoritt i byene.

Annonse

Nå har imidlertid ledelsen i Hedmark Ap fått lokallagene til å slutte rekkene. Nominasjonskomiteen har samlet seg om Trettebergstuen og vil legge lokk på det som kan framstå som uenigheter innad i partiet.

Ap-folk i Hedmark sier selvfølgelig at begge er gode kandidater som "kan speile bredden og mangfoldet i Innlandet". Men medlemmer i fylkeslaget er i Hamar Arbeiderblad redd for at personstrid og risiko for kampvotering kan ta fokus fra politikken, slik de mener har skjedd rundt Trond Giske i Trøndelag og i kjølvannet av Jan Bøhlers utmelding i Oslo. Når nominasjonskomiteens innstilling behandles i alle lokallag, er målet å legge person-debatten død.

Ingenting tyder på endringer i mandatfordelingen - Ap og Sp vil begge få to stortingsrepresentanter hver etter valget. For Senterpartiet betyr det Vedum og Emilie Enger Mehl, for Ap at både Sandtrøen og Trettebergstuen kommer inn.

Nettopp derfor står spørsmålet fortsatt: Hvorfor ville lokallagene i de mer perifere hedmarkskommunene ha Sandtrøen øverst? Bør ikke det signalet plukkes opp i sentrale - ja, i alle - deler av Ap, som tegn på hvilke saker de mener partiet burde prate mer om?

Sandtrøen har reist mye rundt på besøk og møter, vært lett tilgjengelig for partifeller på grasrota. Han oppleves som folkelig, troverdig og en dyktig debattant i saker om landbruk og næringsliv i distriktene. Han kan sanke stemmer tilbake fra Senterpartiet.

Ute i lokallagene føler de naturlig nok sterkt på konkurransen fra Vedums stadig større flokk, kanskje er det derfor de ser muligheter i en ung profil som assosieres med landbruk, jakt, fiske, friluftsliv - som mange hedmarkinger vil kjenne seg igjen i. Sandtrøen regnes som "bygdas mann" målt mot Anette Trettebergstuen.

Hun har mer erfaring, som stortingspolitiker siden 2005. Men mens Anette har jobbet med kultur og kvinnesaker, særlig nasjonalt, og vært første nestleder i familie- og kulturkomiteen, har Nils Kristen vært tettere på hjemfylket. Det høres ut som en Sp-strategi, en de har lykkes med.

Å sette Nils Kristen Sandtrøen på toppen av lista ville vist velgerne i Hedmark at de kan vente mer distriktsfokus fra Ap, som tiltak for å bedre styrkeforholdet mot Sp. Blir Sandtrøen nummer to, bør han likevel løftes g brukes tydelig i valgkampen, hvis partiet skal holde på det røde hegemoniet øst på skauen i Innlandet.

Men det er klart, å hindre mer intern uro og dempe alle former for personfokus står med god grunn også høyt på Arbeiderpartiets opprydningsliste.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Folketribun – folkets røst